email 297633 960 720 gray text sleepers02

dwarsliggers

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
lees meer over onze filosofie

gebeten om te weten DRIE

Wetenschappers en politici manipuleerden het COVID-verhaal

covid manipulationVerborgen berichten in het rapport over Gain of function onthullen hoe wetenschappers en politiek het COVID- verhaal manipuleerden

Inleiding

Dit is een bewerking van een artikel uit The Epoch Times, https://www.theepochtimes.com/exclusive-hidden-messages-in-gop-report-reveal-how-scientists-shaped-narrative-on-covid-19-origins_5393821.html?src_src=Ccpv&src_cmp=2023-07-14&est=iX6CyUsOrfrzpgNHv2%2BbikpIVPeVbwIDIlm0VlBlYVaPTL%2BoKNr8%2BUxx9wgvxJTept4DLdM6       

The Epoch Times is een tijdschrift dat eerlijke en consequente journalistiek nastreeft. Uit dat artikel blijkt dat de overheid in sterke mate de wetenschappelijke berichtgeving over COVID heeft gemanipuleerd.

Zoals bekend was er al vaker sprake over een natuurlijke origine van het Covid-19 virus en het feit dat het virus uit het Wuhan-lab in China zou zijn ontsnapt. De essentie van het verhaal is nu dat een ongewilde ontsnapping helemaal geen alternatieve theorie is, maar best wel waarschijnlijk.

De ontsnappingstheorie blijft veld winnen

Zoals bekend beweren meerdere deskundigen dat het COVD-19 virus in Wuhan bij toeval uit het lab is ontnapt. In het  Huis van Afgevaardigden hebben top-functionarissen van de Republikeinse partij hierover een hoorzitting gehouden. Uit een publicatie blijkt dat een aantal vooraanstaande wetenschappers samenzwoeren om China af te schermen (https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2023/07/Final-Report-6.pdf)

Op basis van aanvullende berichten is er nu beschikking gekomen over de meest significante bewijzen tot nog toe dat hier sprake is van een georchestreerde doofpotaffaire over de oorsprong van COVD-19. Nu blijkt dat de SMS-berichten die eerder gepubliceerd waren nadien werden bijgewerkt en dat belangrijke informatie werd achtergehouden.

Volgens The Epoch Times werd het parlementair rapport (House report) kort na de publicatie van hun website gehaald.

Tegenstellingen

De al dan niet natuurlijke oorsprong van het Covid-19 virus is van bij het begin van de pandemie voorwerp van felle discussies. Dr Fauci (hoofd van de Amerikaanse gezondheidsoverheid) had de zogeheten Slack-groep opgedragen het zogenaamse Proximal Article te schrijven: een artikel dat ter beschikking van o.m. het parlement moest komen. Fauci voerde dat rapport aan als bewijs dat het virus uit de natuur komt, maar stootte daarmee op verbeten weerstand. (https://twitter.com/HansMahncke/status/1631321346536873984).

De nieuwe berichten onthullen scherpe tegenstellingen tussen wat de auteurs van het genoemde rapport publiek verklaarden en de verklaringen die ze in de privésfeer aflegden. Officieel verklaarden de auteurs dat SARS-Cov-2 geen laboratoriumconstructie is of voortkomt uit een doelbewust plan. Maar in privésituaties erkenden auteurs uit de Slack-groep dat het het virus waarschijnlijk uit een laboratorium kwam.

Het veiligheidsniveau van een tandartsenpraktijk

Hoofdauteur Kristian Andersen van het Scripps Institute (een non-profit Amerikaanse onderzoeksgroep die zich toelegt o.m. op biomedische wetenschappen) schreef dat het belangrijkste probleem in deze zaak is dat een toevallige ontsnapping helemaal geen marginale theorie is, maar zelfs zeer waarschijnlijk.

Met betrekking tot onderzoeksactiviteiten op het gebied van gain-of-function (GOF) aan het Wuhan Institute of Virology (WIV), schreef hij in een privé chatgroep: “Voor de SARS GOF-onderzoeken creëerden ze in een opwelling een omgekeerd genetisch systeem voor hun vleermuisvirus.” 

In een ander bericht verklaarde Andersen dat gain-of-function-experimenten "uitzonderlijk gevaarlijk" waren en dat "er maar één fout voor nodig was".

Het Wuhan Institute of Virology voerde zijn coronavirus experimenten uit op bio-veiligheidsniveau 2. Ter vergelijking: dat is het biologisch veiligheidsniveau van een tandartsenpraktijk.

Ter verdere ondersteuning van de thesis van een laboratoriumlek geeft hij aan dat het ondenkbaar is dat een zeer besmettelijk virus eerst heel China doorkruiste, van de vleermuisgrotten in Zuid-China tot Wuhan, zonder een spoor achter te laten, totdat het plotseling opdook voor de deur van een laboratorium met 's werelds grootste verzameling aan vleermuisvirussen.

En voorts vertelde dat hij: "De belangrijkste zorg die naar voren komt bij het lezen van de rapporten van het Wuhan Institute of Virology is wat er gedaan wordt:  MERS-achtige virussen construeren om mensen te infecteren, SARS-achtige virussen construeren om ziekten bij mensen te veroorzaken en te infecteren, enz."

Extra SMS

In een SMS verklaarde Anderson nog meer: "Er is een zeer sterke focus op het spike-eiwit bij al dat werk."

Dat is opmerkelijk, want het betekent dat Andersen begreep dat het pre-pandemische werk dat door het Wuhan Instituut werd uitgevoerd zich concentreerde op spike-eiwitten. Dat is het deel van het COVID-19-virus dat de afwijkende furine-splitsingsplaats bevat. Een dergelijke positie is nog nooit waargenomen bij van nature voorkomende virussen van dit type.

In een e-mail van 31 januari 2020 wees Andersen Fauci zelfs op deze exacte anomalie. 

In een ander bericht suggereert Andersen wetenschapsmanipulatie. En hij gaf aan dat “iemand  boven zijn salarisschaal” in staat was om "de baas te zijn over de eindconclusie" van het parlementair rapport, ondanks het feit dat hij de hoofdauteur ervan was. Met andere woorden: iemand had de macht om de conclusies “aan te passen”.

Inbrengen van genetisch materiaal

De coauteur van Andersen,  Robert Garry van de Tulane University, schreef met betrekking tot de zeer ongebruikelijke furine-splitsingsplaats dat het "relatief gemakkelijk was om 12 basen erin te laten vallen".

In lekentermen betekent "bases inbrengen" het inbrengen van genetisch materiaal in een virus. De 12 basen die Garry noemt, verwijzen naar de invoeging van een furine-splitsingsplaats, waardoor het   COVID-19 virus zo virulent is.

Een andere coauteur, Andrew Rambaut van de Universiteit van Edinburgh, verklaarde dat COVID "gemakkelijk had kunnen" uit een laboratorium  gelekt zijn en dat de laboratoriumgroep in Wuhan daarom de verspreiding van haar bevindingen had moeten beperken. Rambaut was het ermee eens dat de correlatie van de kenmerken van het virus en de activiteiten van het Wuhan instituut "niet goed ruikt", maar spoorde de groep aan om "alle vreemde toevalligheden te negeren". Waarna hij vevolgde: “als er een onsnapping is, zal de waarheid dan nooit naar buiten komen.”

Conclusie

Dit alles geeft aan dat er overheidsmanipulatie is geweest in de wetenschappelijke berichtgeving over de oorsprong van het COVID-virus. Daarbij is de natuurlijke origine voorgewend en heeft men China uit de wind willen zetten. Niet alleen politici moeten met de vinger worden gewezen, omdat ze hun eigen rapport weggemoffeld hebben.

Daarnaast zijn er de opmerkingen van wetenschappers zoals “De waarheid zal nooit naar buiten komen als ontsnapping de waarheid is.”

Daarmee rijst de vraag of politici omwille van “hogere belangen” hogere belangen verbergen en daarmee de wetenschappen overrulen.