email 297633 960 720 gray text sleepers02

dwarsliggers

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
lees meer over onze filosofie

gebeten om te weten DRIE

Kort en Bondig nr. 19

DALLE 2024 06 12 21.35.20 Create an illustration depicting the Four Horsemen of the Apocalypse. The scene should be dramatic and intense with the four horsemen riding through Vier onderwerpen: Biden: Oekraïne mag niet bij de NAVO  -  De ruiters van de Apocalyps - Quo vadis universiteiten? - De Young Global Leaders Losers

Biden: Oekraïne mag niet bij de NAVO

 

Op 6 juni publiceerde De Standaard een artikel naar aanleiding van de herdenking van D-Day met als titel “Oekraïne mag niet bij de NAVO” dixit VS president Joe Biden:

Vrede in Oekraïne betekent dat Rusland het land nooit meer kan bezetten, maar dat betekent niet dat Oekraïne lid moet worden van de NAVO.”

24 06 06 Biden Ukr niet in NAVO

De enormiteit van deze uitspraak is niet te onderschatten:

Hadden de VS Oekraïne nooit het NAVO-lidmaatschap aangeboden, hadden we wellicht honderdduizenden slachtoffers vermeden en was het land niet grotendeels vernield. Dan zou de VS ook geen voorwendsel gehad hebben om Duitsland te straffen door het opblazen van de goedkope gastoevoer via Nord Stream II.

In elk geval had Poetin dit aanbod tot lidmaatschap door de VS NIET kunnen gebruiken als argument voor de inval in Oekraïne en had Rusland zich waarschijnlijk ‘beperkt’ tot steun aan de opstandelingen in het zuidoosten van Oekraïne waar sinds 2014 meer dan 14.000 doden vielen.

Laat ons minstens hopen dat deze wending het begin wordt van een weg die tot een pauze leidt en dat het bloedvergieten eindelijk mag stoppen. Daarvoor moet ook Rusland bereid zijn om deze ‘U-bocht van Biden’ aan te grijpen om tot een wapenstilstand te komen. 

Misschien kan Biden nog een akkefietje bekennen: over zijn zoon die economisch actief was in Oekraïne: (vraag via chat GPT)

Citaat (…) Economically, the U.S. is interested in Ukraine's potential as a trade partner, its agricultural sector, and its natural resources, particularly in the energy sector. (…) Hunter Biden's involvement with Burisma Holdings, a major Ukrainian natural gas company, drew significant attention and controversy. He joined Burisma's board in 2014, while his father, Joe Biden, was U.S. Vice President and deeply involved in U.S.-Ukraine policy. Critics argued potential conflicts of interest, suggesting Hunter Biden's role could imply leveraging his father's influence. However, investigations have not produced evidence of illegal conduct by either Biden, though the situation has fueled political debate and scrutiny, particularly around the ethical implications and perceived nepotism.

-------------------------------

De ruiters van de Apocalyps

Von der Leyen richt in haar laatste campagnemeeting in München op 7 juni alle pijlen op extreemrechts.

 In de Christelijke openbaring wordt verteld dat de Dag des Oordeels zal aangekondigd worden door vier ruiters. Ze symboliseren de ondergang van de menselijke beschaving zoals die tot dan bestond.

Ook Ursula von der Leyen besteeg het strijdros. Naar haar oordeel wordt Europa bedreigd door populisten, extremisten en demagogen zoals Marine Le Pen  en de AfD. Voor deze apocalyptische ruiter hebben deze extremisten een ding gemeen: “ze willen ons Europa verzwakken, vernietigen en ruïneren.”

Volgens verschillende kranten (De Morgen, Het laatste Nieuws, het Algemeen Dagblad, De Volkskrant en De Telegraaf) bestaat er groot gevaar dat de ruk naar rechts in Nederland zich over heel Europa zal verspreiden. De Volkskrant waarschuwt dat er dan een tweedeling ontstaat, rechts tegen links, en dat die tweedeling straks zelfs als normaal zal worden ervaren.

Kennelijk heeft Von der Leyen  zich aan het hoofd van de linkerzijde geplaatst, ter verkondiging van de naderende Apocalyps als rechts niet gestopt wordt.

Laten we nu toch even naar de werkelijkheid van de feiten weerkeren.

De campagne voerende socialistische Deense premier was het slachtoffer van een aanval. De politiek en de media noemden de aanval een aanslag op de democratie.

Ongeveer tezelfdertijd werden in Duitsland twee AfD-politici met een honkbalknuppel aangevallen(HLN). Even voordien was een ander Afd-politicus met een mes “bewerkt”(HLN). Over dat laatste geval deelde de politie mee dat de dader “vermoedelijk psychisch ziek is”.

Geen sprake van een “aanslag op de democratie”.

Ik heb het gehad met dat gemieter over de Apocalyps die ons door extreemrechts bereid wordt. Volgens het woordenboek noem je iets extreem als het ‘tot het verste gaat’. Tja: dan moet je toch een referentiepunt hebben? Waar ligt dat referentiepunt, het punt dat het midden aanwijst? Is het gewaagd te veronderstellen dat iedereen dat punt plaatst waar hij vindt dat het moet liggen? Zodat de lieden die het openbaar verhaal sinds jaren domineren het referentiepunt hebben gelegd waar het volgens de vermaledijde rechterzijde helemaal niet hoeft te liggen?

Zodat de ‘ruk naar rechts’ waarover zoveel misbaar wordt gemaakt slechts een democratische correctie is?

 -------------------------

Quo vadis universiteiten?

In de media volgen we nu al de geruime tijd de saga rond de bezetting van gebouwen van UGent  met als doel de samenwerking met Israëlische universiteiten stop te zetten. We zien de knieval van de rector, niet getuigend van veel moed of doorzettingsvermogen alsook zijn vruchteloze poging - na de toegevingen - om via de rechter de bezetting te doen stoppen gevolgd door de uitbreiding van de bezettingsdoelen naar andere eisen zoals b.v. klimaat.

Zonder stelling te willen nemen in de heksenketel van het Midden-Oosten zou een mogelijke redenering er in kunnen bestaan dat we alles moeten doen om het geweld te stoppen  en dat een actie zoals binnen UGent daartoe wil bijdragen.

Maar nu lezen we dat de KUL de samenwerking met Palestijnse universiteiten uit Gaza - met erkende banden met Hamas - net wil intensifiëren en studenten daartoe ook naar hier wil halen.

Op zich niets mis mee. Maar het is het een of het ander.

Wanneer de stopzetting van samenwerking in het ene geval als druk zetten op de ene partij in het conflict kan gezien worden, dan moet de intensifiëring van samenwerking aan de andere kant gezien worden als een aanmoediging aan deze partij, nota bene een terroristische gelabelde organisatie die toch rechtstreeks de oorlog inluidde en medeverantwoordelijk is voor de vele slachtoffers, om nog maar te zwijgen van de gijzelaars.

In dit conflict waar het stof tussen nieuws, nepnieuws, en propaganda nog niet is gaan liggen is en de emoties nog hoogtij vieren is dit een duidelijke stellingname.

Maar er zijn zaken die de keuzes van onze universiteiten nog bevreemdender maken.

De Israëlische universiteiten zijn immers zeer divers, er zijn zelfs Arabische universiteiten en de universiteit van Haifa heeft zelfs een vrouwelijke Arabische rector. Deze diversiteit en openheid vinden we helemaal niet terug in Gaza, integendeel daar zijn bepaalde zo niet alle universiteiten verweven met Hamas. Bovendien zijn er in Israël zware protesten tegen de overheid die door de beslissingen van onze universiteiten zeker niet naar waarde worden geschat.

Van onze universiteiten, huizen van wijsheid en wetenschap, waar de ratio en de rede hoogtij moeten vieren binnen een confrontatie van ideeën, zouden we toch mogen verwachten dat ze behoedzaam en evenwichtig te werk gaan. Ze maken hierbij geen beste beurt. Ik vermoed dat ze zichzelf op termijn in de voet schieten.

Qua vadis universiteiten?

------------------------------------

Young Global Leaders Losers

Het zijn kwade tijden voor de Young Global Leaders (YGL) van Mr Schwab en het World Economic Forum. De afstraffing van Emmanuel Macron in Frankrijk die voor de EU-verkiezingen nog niet de helft van de stemmen haalde die Marine Le Pen wegkaapte zal nog lang nazinderen. In België was het een ware afgang voor premier Alexander De Croo, eveneens een YGL-lid.

Screenshot 2024 06 10 at 09 53 45 Young Global Leaders lijden vernietigende nederlaag deze 2 WEF puppets zijn weggestemd 

In Nederland wordt meewarig gedaan over deze resultaten:

Huisarts Frank Peeters is hoopvol. “Twee WEF-marionetten weggestemd. Het is hoopgevend dat in de meeste landen in Europa nu vooral gekozen is voor partijen die antiglobalistisch zijn en kritisch over het beleid van de EU. Hopelijk zet die trend door, krijgen alle landen hun soevereiniteit terug en wordt de betutteling van de EU een halt toegeroepen.”

Nogal een krasse uitspraak, maar dat het EU-beleid vatbaar is voor grote verbeteringen, te beginnen met minder regelneverij, staat buiten kijf.

Vroeger schreef ik al dat het Young Global Losers zijn. Niet omwille van electoraal verlies, maar omdat ze niet beseffen dat ze door de plutocratie (en hun invloedrijke organisaties zoals het WEF) misbruikt worden als loopjongens van ‘Big Money’. Of is het nog erger: Collusie, willens en wetens het "eigen zak eerst" principe toepassen ten koste van de samenleving?