email 297633 960 720 gray text sleepers02

dwarsliggers

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
lees meer over onze filosofie

gebeten om te weten DRIE

In de luwte van het aflopend jaar 2023

dwarsliggers cartoonPjotrs Dwarsliggers traditionele analyse van het voorbije jaar en een blik op de toekomst

Het heden: oorlogen in de EU–periferie

De nabije toekomst: bij welvaartsverlies zakt de ideologisch Groene EU als een kaartenhuisje ineen en wordt elke uitbreiding onverteerbaar.

De toekomst: de wurggreep van de plutocratie

 

2023 werd een oorlogsjaar

Terwijl de oorlog in Oekraïne vastloopt in loopgraven die het land in twee snijden, werden we geconfronteerd met de oorlog in Gaza na een ‘succesvolle’ moorddadige aanval van HAMAS, waarvoor de Israëlische politici nochtans werden gewaarschuwd. Na alle aandacht voor de oorlog in Oekraïne kijkt iedereen nu naar Israël en de Palestijnen.

Dat er zich een genocide afspeelt in Oost-Congo en Oeganda lijkt niemand te interesseren. Nochtans, deze verschrikkelijke (burger)oorlog heeft dezelfde oorzaken en illustreert de onmacht van Europa en het complete mislukken van de Arusha-akkoorden waar België een weinig doordachte rol in speelde. In plaats van een succes was het de aanleiding voor een genocide en het destabiliseren van een groot stuk van de Democratische Republiek Congo (DRC).

De wortels van een conflict

De oorlog in Oekraïne

Sinds 2014 wordt gediscussieerd over de oorzaken van de conflict in Oekraïne. Voor het Westen was de oorzaak van het conflict de weigering van de Russisch sprekende president Viktor Yanukovych om het associatieverdrag met de EU te ondertekenen. Alle andere beschouwingen, onder meer over de NAVO-uitbreiding, worden genegeerd of weggeredeneerd. We schreven daarover al meerdere bijdragen (o,a, Oorlog in Europa deel 1 en 2)  en gingen in gesprek met ambassadeur Mark Geleyn, gewezen politiek directeur Buitenlandse Zaken.

Dat een van de eerste beslissingen van de nieuwe Oekraïense regering in 2014 de Russischsprekende Oekraïners degradeerde tot tweederangsburgers werd hier genegeerd. Blijkbaar is de roep om een ‘homogeen Oekraïne’ geen verleden tijd.

Oekraïne is economisch belangrijk voor Rusland. De VS. (Obama én Biden) hebben er geen geheim van gemaakt dat ze Rusland wilden herleiden tot een regionale macht (dat is zowel  economisch als militair verzwakken). Die rijkdom was ongetwijfeld ook een begeerlijke ‘oorlogsbuit’ voor Westerse ‘oligarchen’ die daar al actief waren toen vicepresident Biden VS-gezant was voor Oekraïne.

Hoe het nu verder moet is koffiedik kijken.

Eén essentieel standpunt waarover eensgezindheid bestaat, is dat Rusland de oorlog niet mag winnen.

De realiteit toont momenteel geen hoopvol beeld en niet alleen door de slabakkende Westerse steun. Het dagboek van freelance journalist Bruno Beeckman “In Oekraïne”  toont een werkelijkheid die sterk afwijkt van de Westerse oorlogspropaganda. Onthullend was zijn vermelding tijdens De Zevende Dag dat Oekraïense jongeren gehandboeid naar het front worden gevoerd.

Het ziet er naar uit dat er sneller dan verwacht een moment komt waarop het Westen voor de verscheurende keuze zal staan om NAVO-‘vrijwilligers’ te sturen … of om Oekraïne te overtuigen om een onderhandelde oplossing te accepteren.

De oorlog in Gaza

Aan het conflict tussen Israël en de Palestijnen gaat een lange voorgeschiedenis vooraf. Zopas publiceerden we een uitgebreid essay over de wortels van dit conflict onder de titel “Beknopte geschiedenis van de Palestijnse kwestie”.

Over de complexe oorzaken valt veel te schrijven, maar toch willen we één aspect niet onvermeld laten: de opdeling van de regio waarbij nauwelijks rekening gehouden werd met de afbakening van de diverse culturele entiteiten.

Daarover verder meer. Hieronder het Verdelingsplan van de VN in 1947 die resulteerde in een oorlog op leven of dood en duidelijk niet de laatste was!

 1947 VN plan verdeling territorium

 

Een natie heeft een eigen territorium nodig

Om te beseffen hoezeer de wisselende territoriale grenzen een veel voorkomend fenomeen zijn én oorzaak voor gewapende conflicten, moet u absoluut de interactieve kaart van Europa eens bekijken. Jaar na jaar sinds 400 BC.

https://www.youtube.com/watch?v=UY9P0QSxlnI

Twee foto’s uit 1116 en 1659 illustreren hoe grote rijken versnipperen en dit ten koste van oorlogen met miljoenen doden. Mogen we dan nog hopen dat andere continenten – die nog door deze fase heen moeten - lessen trekken uit de waanzinnige geschiedenis van ons subcontinent? Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was gelukkig veel minder bloederig.

 1116 Europa

 

1659 Europa

 

Nieuwe tribale grenzen in Midden Afrika?

De reden waarom  we aandacht vragen voor de ‘historische’ landsgrenzen als ‘trigger’ voor actuele conflicten, heeft vooral te maken met wat er NU gebeurt in Afrika. Ook daar werden ‘rechte lijnen’ getrokken en was er weinig inspraak van de etnische bevolkingsgroepen.

Tijdens ons recent gesprek met Gust Mombaerts over de situatie in Centraal Afrika, staan volgens hem de huidige grenzen in Centraal Afrika onder druk. Een nieuwe territoriale entiteit op basis van etnische culturele criteria (hier het Tutsi Hima-rijk) wordt stilaan een realiteit en zeer waarschijnlijk de oorzaak van nog meer doden!

Hieronder: Midden-Afrika zoals President Paul Kagame wenst - met steun van de Angelsaksische wereld: Een “Empire Hima" dat het huidig door Tutsi overheerst gebied (Uganda, Rwanda en Burundi) EN een grote hap uit het Oostelijk deel van DRC annexeert.

 Tutsi Hima Rijk

 

Afrika blijft steken in tribalisme en de vraag mag gesteld worden of enorm uitgestrekte landen zoals de DRC (Congo-Kinshasa) in staat zijn om de meer dan 250 stammen te verenigen achter een gemeenschappelijk belang. De vrees onder kenners dat het niet zal lukken is groot. De oorzaak: de persoonlijke macht van de president die het als zijn ‘gerechtvaardigde’ plicht ziet om ZIJN stam te bedienen ten koste van de anderen.

Daarom is het voor ons Dwarsliggers niet langer een onmogelijke vraag of de Congolese bevolking niet beter wordt door een politieke herverdeling van het territorium in kleinere etnische entiteiten die samen een confederatie vormen. De maatschappelijke cohesie binnen elke entiteit krijgt nieuwe kansen en de ermee gepaard gaande spreiding (van de verantwoordelijkheid én de welvaart) kan de kansen op welvaart doen toenemen.

De actuele lacunes van de machtuitoefening in de DRC zijn zo nefast voor de bevolking dat een grondige verandering onvermijdelijk is. De welvarende landen kunnen dit vredesproces steunen, al was het maar om een gewapend conflict te voorkomen.

Ons besluit dat 2023 een oorlogsjaar was en de betrokkenheid van burgers de haat nog heviger maakt, slaat niet alleen op de aangehaalde brandhaarden. Wanneer we niet aan de ‘verre of nabije’ oorzaken sleutelen zullen ook de volgende jaren geen verbetering brengen. Het gevaar van een Amerikaanse selffulfilling prophecy voor een nakende oorlog met China loert om de hoek. En zelfs Rusland dat zich ingraaft in Oekraïne zou volgens Westerse militaire autoriteiten van zins zijn de NAVO aan te vallen. Weinig geloofwaardig maar dat de EU dringend een operationeel defensief leger nodig heeft is ongetwijfeld juist.

Europees welvaartsverlies

 

De klimaatverandering als trigger voor een overhaaste energietransitie

Terwijl we de wereld oproepen om de democratische waarden te respecteren maken we er zelf een potje van. Het meest belangrijke onderwerp is taboe en daarom voor Dwarsliggers het meest bedreigende om aan de kaak te stellen:

Wanneer wetenschap een geloof moet bewijzen

Nu de hoogmis van de ‘klimaatgoeroes’ tijdens de COP 28 in de VAE voorbij is en de zeventigduizend gelovigen opnieuw veilig geland zijn, kunnen we best 2023 afsluiten met enkele serieuze bedenkingen.

Zo wordt ‘wetenschap’ gemanipuleerd om het geloof in de schuld van de Westerling voor de opwarming van de aarde

De slogans

Het begon decennia geleden met “the science is settled”. Wie daaraan twijfelde was een ontkenner. Een wit-zwart antwoord, terwijl wetenschap een permanente zoektocht is en NOOIT ‘gesettled’ is.

The Great Reset (2020) van het WEF moest aan de bevolking duidelijk maken dat de plannen voor een totaal andere wereld op komst zijn en we die moeten omhelzen: U zult niets bezitten maar gelukkig zijn.

De ‘wetenschappelijke’ steun was duidelijk: De menselijke CO2-uitstoot is de enige verantwoordelijke voor de opwarming van de aarde. Bekijk even op VRTNews deze uitleg door gewezen ombudsman Tim Pauwels: Hoogstaande wetenschap voor min twaalfjarigen … zo simpel is het (schreef ook een journalist van DS mij jaren geleden).

De wetenschap

Wie daarover meer wil lezen verwijzen we naar onze blog en de talrijke gespecialiseerde blogs, waaronder Clintel dat kan rekenen op de steun van meer dan duizend kritische academici.

In één van de wetenschappelijke bijdragen van IPCC-klimaatwetenschappers staat letterlijk dat het klimaat een chaotisch systeem is en dat betekent in wetenschappelijke kringen ‘onvoorspelbaar’.

Ook binnen deze zogenaamde wetenschappelijke ‘consensus’ is men het niet eens over de alarmistische voorspellingen. De voorspellingen van de warmtetoename variëren tussen nauwelijks 0,5°C en meer dan 3°C (zie grafiek hieronder). De politieke versie van de IPCC publicaties zijn dus gebaseerd op de ‘meest alarmistische wetenschappelijke resultaten’ als ondersteuning van de gewenste politiek boodschap, met weglating van de ‘ongewenste’ lagere waarden.

CO2 gevoeligheid Scafetta 1

De neerwaartse trend van de metingen zien we ook bij de voorspellingen en toch blijft het IPCC de hoogste waarden volgen. Overigens, géén enkele van de alarmistische voorspellingen (sinds ‘An inconvenient truth’ van gewezen vicepresident Al Gore) worden door metingen bevestigd.

De dagdagelijkse onheilspellende weerberichten verkopen als een bewijs van de nakende klimaatcatastrofe, zonder vermelding van de natuurlijke oorzaken, is een doelbewuste ideologisch geïnspireerde angstcreatie. Nochtans is het voor alle wetenschappers duidelijk dat de rol van El Nino[1] op de huidige uitzonderlijke weersomstandigheden.

De energietransitie is een belangrijke politieke keuze

Dat de energietransitie voor de toekomst belangrijk is willen we niet betwisten. Alleen moet men zich niet baseren  op de hoogdringendheid voor het klimaat, maar zonder ideologische druk de overgang organiseren op een verstandige manier en de tijd nemen om de nodige technische innovaties te laten rijpen vooraleer ze in bedrijf te nemen. Waar wel moet naar gekeken worden zijn: De beschikbaarheid van alle energiebronnen, de bedrijfszekerheid, de veiligheid van de installaties, het rendement én de geostrategische onafhankelijkheid.

Het is deze ideologische opgedrongen hoogdringendheid die de energiefactuur duurder maakt. Meer zelfs, want het is niet alleen de factuur van de gewone mensen en de industrie die stijgt. Vooral de collectieve schuld stijgt angstwekkend door de ondersteunende subsidiëring zonder dewelke deze overhaaste energietransitie onmogelijk is. Er is ontegensprekelijk een gecamoufleerde welvaartvernietiging aan de gang. En toch, door de druk op de technologische vernieuwing en onredelijke eisen wordt een elite exponentieel rijker. Hoog tijd voor een inventaris en transparantie. Ook hier is ‘Follow the money’ een terechte piste.

De plutocratie IS de Deep State

Er wordt heel veel gepraat over die 1% rijken en de media hebben zelfs een internationale groep onderzoeksjournalisten om na te gaan waar het ‘grote geld’ zit en welke rol de belastingparadijzen spelen om hun fair aandeel in de belastingen te ontlopen.

Deze zondaars zijn slechts de kruideniers van de plutocratie. De belangrijkste spelers van deze geldelite maken zelf de regels, zorgen zelf voor de richting waarin de markten mogen evolueren. Ze zitten overal en bezitten aandelen in alle sectoren die u maar kan bedenken. Geen enkele economische activiteit en noch industriële sector valt buiten hun bezit.

Dat fenomeen werd reeds in 2021 door de Nederlandse journalist Tim Gielen uit de doeken gedaan: 'MONOPOLY: EEN TOTAALPLAATJE VAN THE GREAT RESET'

Gielen schreef ter inleiding het volgende:

“Minder dan een handje vol megacorporaties domineert vandaag de dag ons leven in ieder aspect. Van het ontbijt dat s' ochtends op tafel staat, tot aan het matras waar we s' nachts op slapen, en alles dat we daar tussenin doen, gebruiken of consumeren draagt bij aan de macht van deze corporaties. In deze video laat ik je aan de hand van eenvoudig verifieerbare feiten zien hoe deze corporaties, of beter gezegd; hun grootste aandeelhouders, de hoofdrolspelers zijn in het theaterstuk waar we op dit moment getuige van zijn, en de drijvende kracht achter "The Great Reset" van het World Economic Forum.”

Honderdduizenden mensen hebben de video van Tim Gielen inmiddels al gezien en dat heeft de elite ook opgemerkt. Zij werden er waarschijnlijk nogal nerveus van en hebben de video van sociale media laten verwijderen. Wij plaatsen de video hier nogmaals, in de vrije wereld.

https://jensen.nl/youtube-verwijdert-monopoly-een-totaalplaatje-van-the-great-reset/

Dit is werkelijk een “must seen” want zelfs ‘ideologische slechtzienden’ zullen, na het eerste plaatje (de basis van de macht) én het laatste met (de top van de macht) gezien te hebben, beseffen hoezeer de macht geconcentreerd zit bij een geldelite die niet alleen géén enkel verantwoording moet afleggen maar zelf voldoende invloed heeft op de politici om hun wereldvisie op te dringen. Dát is de Deep State van het globalisme waarbij alle democratische krachten gedegradeerd worden tot nuttige meelopers.

Aan de basis van elke sector zijn er honderden grote bedrijven (zoals in de voedings-en drankenindustrie hieronder) die allemaal in handen zijn van elf hoofdrolspelers:

voeding en dranken 1

Dergelijke concentraties vinden we overal: in de High technologie, de electronica bedrijven, de vliegtuigbouwers, de oliemaatschappijen met raffinaderijen en zonnepanelen (met merken als JinKO Solar en Canadian Solar), mijnbouwbedrijven, agrarische bedrijven (o.a. Bayer, het moederbedrijf van Monsanto, John Deere en Cargill), textielbedrijven, de distributie sector (met o.a. bol.com, Alibaba, …), de betalingsmiddelen (Visa en Mastercard die exorbitante vergoedingen vragen), verzekeringsbedrijven en uiteraard de banken, …

En bovenop al dat geld zitten slechts twee institutionele beleggers die een monopoliepositie bezitten:

 

VANGUARD en BLACK ROCK

TOP machtpiramide

 

Wat 2023 bevestigde is dat democratisch verkozen politici niet langer de baas zijn. Ze worden gedomineerd door de geldelite waarvan ze veel te afhankelijk zijn geworden en óók omdat ze omkoopbaar zijn. Dat omkopen hoeft niet eens met cash geld. Dat is enkel voor het klein grut, zoals EU-verkozenen en petieterige sjoemelaars.

Fondsen zoals de Bill & Melinda  Foundation Trust hebben de financiële middelen en de macht om mensen aan zich te binden. Het is de werkelijkheid en heel wat politici wier ego gestreeld wordt, lopen aan hun handje én worden (nadien via bestuurderszitjes) beloond voor de juiste beslissingen.

Bill Gates, dé grootste aandeelhouder/eigenaar van de farmaceutische industrie verdiende met Pfizer, Biotech, Moderna, … een fortuin aan de COVID- vaccinatie. En nu blijkt dat België dat een kritische doorlichting van haar pandemiebeleid uitbesteedde aan de OESO, felicitaties kreeg omdat wij bij de besten hoorden inzake vaccinatie. Verbaast het u dat onze premier en minister Vandenbroucke glunderden van tevredenheid met dit schitterend rapport dat hooguit een kanttekening maakte over de menselijke ellende door de verwaarlozing van de ouderen, waardoor ons sterftecijfer veel hoger lag dan in andere landen. Dát was blijkbaar niet zo belangrijk.

Is het onschuldig wanneer Vlaamse ambitieuze politici zoals Vincent Van Quickenborne en  Alexander De Croo opduiken in het selecte lijstje van Young Global Leaders, leiders voor morgen, een initiatief van globalist  WEF-baas Klaus Schwab. Met koningin Mathilde (en Nathalie van Ypersele de Strihou, dochter van kabinetschef Jacques van Ypersele de Strihou) tekent ook het koningshuis present.

Deze voorbeelden lijken op het eerste gezicht volkomen onschuldig en dat is precies de sterkte van de geldelite. Via hun Foundations (verenigingen zonder winstoogmerk) spelen ze een belangrijke rol in het beïnvloeden van politici voor doelstellingen die op het eerste gezicht allemaal zeer positief zijn maar zich afspelen buiten de bestaande democratische gremia. Meer zelfs: de volksdemocratie doelbewust uithollen.

Tot slot van onze Dwarse analyse van 2023 deze recente uitspraak van Professor Klaus Schwab:

De huidige technologie heeft een analysecapaciteit maar in de toekomst zal ze een voorspellende capaciteit hebben zodat we vooraf de uitkomst van verkiezingen kennen, zodat die overbodig worden.

[1] 14 dec 2023: NOAA also said there is a 54% chance that El Niño could strengthen even further and become historically strong, or a so-called super El Niño, during the November through January period. That means sea-surface temperatures would cross the 3.6-degrees-warmer-than-average threshold over a three-month period.