Kort en Bondig (15)

vulcano in snowOver Oekraïne,  de obediëntie van onze journalisten en de invloed van vulkanen onder de Zuidpool.

Oekraïne: De moed van uw overtuiging

Onze vorige nieuwsbrief  ging over Oekraïne en de vraag of we de oorlog kunnen overlaten aan de Oekraïners wanneer het gaat om 'onze oorlog', en indien de onze waarden en democratie worden bedreigd door Rusland?

Bewust koos ik voor de rol van verslaggever en liet ik anderen aan het woord. Toch dachten heel wat lezers van Doorbraak (waar een verkorte versie werd gepubliceerd dat ik zelf aan het woord was. Ik vond dat mijn persoonlijke mening er niet toe deed en de lezers zelf wel kunnen kiezen wat ze ook deden (meer dan 150 reacties).

Omdat dit onderwerp belangrijk is, volgt hierna de mening van een goede vriend die vrienden heeft in Oekraïne en daar meermaals op bezoek was.

Even meelezen:

Ik ken Oekraïne sinds 1995 – beter: ik heb het leren kennen sinds 1995, en sinds die tijd heb ik er vrienden wonen, zeer goede vrienden waarmee ik een intense relatie onderhoud.

De geschiedenis van Oekraïne ken ik redelijk goed (het boek van Luc Pauwels wordt regelmatig geraadpleegd).

Het grote probleem is dat Rusland (i.c. Poetin) Oekraïne binnen de “Russische sfeer” wil houden, m.i. territoriaal gezien niet onterecht. Denk aan de  beperkte zeetoegang van Rusland. De Zwarte Zee, de Tjerno More, biedt een gecontroleerde uitgang via de Bosporus en Dardanellen. Idem voor de Oostzee: goed controleerbaar. Blijft de Noordelijke IJszee (Moermansk): moeilijk en niet ijsvrij.

Wat voor mij in deze zaak van kapitaal belang is, is dat de vroegere Sowjetrepubliek Oekraïne haar kernwapens aan Rusland heeft afgestaan in ruil voor de garantie van haar territoriale integriteit.

En dat laatste wordt nu geschonden.

Het probleem werd getriggerd door woel- en boelmaker Verhofstadt, die president Janoekovitsj een associatieverdrag met de EU wilde opdringen. Janoekovitsj weigerde dit en zocht – logisch - aansluiting bij Rusland. Verhofstadt heeft toen, op het Onafhankelijkheidplein ofte Majdanplein aan de Kresjatik, Oekraïne bezworen bij de EU aan te sluiten en de “Majdanrevolte” op gang gebracht. Het directe resultaat hiervan is dat Rusland de Krim annexeerde (2014), wat nog steeds een essentieel twistpunt uitmaakt.

Hoe we hier gaan uitgeraken weet ik niet. Bijkomend probleem is wel dat de NAVO lont geroken heeft en verwoede pogingen doet om  Oekraïne een NAVO-verbondenheid aan te praten, misschien uiteindelijk in de NAVO te loodsen.  Dit gaat totaal in tegen het begrip van de “Russische sfeer”.

In de marge hiervan moet ik mijn bewondering uitspeken voor de architectuur van de jaren 1920 in de Donbas, meer bepaald in Charkov (of Charkiv in het Oekraïens). Schitterend, supermodern zelfs naar de huidige maatstaven. Ik stond verbluft. En te bedenken dat al dat moois onherroepelijk in deze vuile oorlog is weggeveegd.

Ja Pjotr, ik heb in Oekraïne gereisd, ook per (nacht)trein en per vliegtuig. Ik bezocht onder andere Charkov, Poltava, Uman, en Odessa, en logeerde diverse malen in Kyiv.

Onderzeese waterval aan Zuidpool stokt: "Nog een reden om uitstoot broeikasgassen sneller te verminderen"

vulkaanactiviteit oner Zuidpoolkap

Onze wetenschapper over de oorzaak: vulkanische activiteit onder de Zuidpoolijskap:

Mij lijkt dit artikel (VRT News) naar intentie en conclusies pure nonsens, wetenschappelijk (?) fake news.

Het gaat over Antarctica en dit continent smelt af van onder uit vanwege het opwellende warm water door de vulkanische activiteit , recent zijn nog 19 nieuwe vulkanen ontdekt (zie kaart hierboven), die ook een temperatuur map aangeeft waarbij duidelijk is dat de hogere temperaturen perfect met de positie van de  vulkanen overeenstemmen. Dit heeft niets met broeikasgassen te maken want dan zou de warmte van boven komen en gans het continent een nagenoeg constante/gelijke temperatuur geven.

Helaas luisteren vulkanen niet naar onze g0orene ideologen en dus passen ze niet in het groen-linkse VRT plaatje.

De discussie die gevoerd wordt in het artikel gaat over het verlies aan oplosbare gassen. Welnu de wet van Henry zegt dat de oplosbaarheid daalt bij stijgende temperaturen, net dat doen de vulkanen: zeewater opwarmen en de oplosbare gassen uitstoten. Pure natuur en fysica. Is het zo ver gekomen dat deze auteurs zelfs hun kennis van het middelbaar onderwijs vergeten zijn.

Goed betaald dat wel, en dergelijke artikelen worden dan gebruikt om verder onderzoek te stimuleren en is hun cash flow voor vele jaren gegarandeerd. Hoeft het verwondering dat de doorbraakindex in de wetenschappen maar 20% meer is vergeleken met 1950. Wetenschappen rendeert niet meer nu de "consensuswetenschap" dominant werd, maar het kost de maatschappij handenvol geld. 4/5 van die wetenschappers zouden onder gelijke prestaties van 1950 kunnen afvloeien naar onderwijs, gezondheidszorg, maakindustrie..... waar nu mensen te kort zijn en veel nuttiger zijn voor de maatschappij.

De obediëntie van onze 'objectieve' journalisten

 

obedientie journalisten

Bron: Business AM

Bijna 43% van het perskorps zit bij Vooruit en Groen.
N-VA en Vlaams Belang, die bijna de helft van de Vlamingen vertegenwoordigen, komen samen niet eens aan 8%.

Ultra links (PVDA) heeft vier maal meer sympathisanten dan ultra rechts Vlaams Belang).

Voor wie zich mocht afvragen waarom de traditionele mediakanalen kritiekloos meegaan in het klimaatalarmisme is deze tabel alvast één van de verklaringen. Enerzijds weigeren ze elke inmenging van buitenuit op hun informatierol, verklaren ze zichzelf objectief en niet-ideologisch terwijl meer dan 40 % de groene agenda als persoonlijke voorkeur heeft!

En dan ... de wetenschap (Rik Torfs in zijn recent boek Tijdgeest: een perspectief op mens en tijd

"En dan de wetenschap, ooit het domein voor vrije geesten, tegenwoordig aan de ketting van financiers, zegt de voormalige rector van de Universiteit Leuven. „De universiteiten zitten vast in een geweldig kokerdenken, gedomineerd door de financieringsmodellen, zozeer zelfs dat in Vlaanderen succesvolle wetenschappers soms niet langer aan de universiteit willen werken, maar zelfstandig onderzoek doen.”