Militante immigratie in Europa

Serge DesouterRecensie: ‘Militante immigratie in Europa’ is de titel van een boek over de islam. Nog een boek over de islam, zullen sommigen onder u zich afvragen? Welja, er werden in het Nederlands taalgebied inderdaad al verschillende interessante boeken over dit onderwerp gepubliceerd. Toch vonden we dat dit boek een schouderklopje verdiende, en wel omwille van de persoonlijke inbreng van de auteur, Serge Desouter.

Desouter moest geen beroep doen op getuigenissen, hij zat niet in een knusse schrijversstoel toen hij al zijn eigen waarnemingen op papier zette. Het waren geen ‘bezoekjes’ aan de islamwereld: het was en is zijn leven en dat maakt dit boek zo uitzonderlijk. Hij liet zich leiden door zijn observaties, maar ook door empathie én de verontwaardiging die hij voelde bij al het onrecht in naam van een religie.

Hoezeer het ook onderbouwd is en uitpuilt van de feiten en citaten, dit boek is niet alleen het product van zijn werk. Het is zijn gevecht voor wat hij belangrijk acht. Daar heeft onze ‘waanzinnige’ postmoderne wereld nood aan!

serge 1

Scene in een Maasaïkamp toen ik in de Ngorongoro enkele tijd met de Maasai woonde

serge 2

Madagaskar, in de gevangenis van Miarinarivo waar ik tot vandaag nog altijd actief ben.

 

serge 3

Uganda. Genocide ten tijde van Amin Dada.

Militante immigratie in Europa

Een recensie

 

serge 4

Bij de uitgeverij POLEMOS is in juli 2020 het werk “Militante Immigratie in Europa” van Serge Desouter verschenen. We hebben het voor u gelezen.

Serge Desouter heeft met “Militante Immigratie in Europa” (ondertitel: de islam ontsluierd) geen lijvig maar wel een belangrijk boek geschreven. Ik zeg dat omdat hij een aantal dingen combineert die vandaag niet meer zo eenvoudig samen te brengen zijn: hij behandelt zijn onderwerp tegelijkertijd in de breedte en toch met aanzienlijke diepte. Ook de derde dimensie, de lengte, verwaarloost hij niet door heel vaak een zeer gefundeerd historisch perspectief in zijn beschouwingen mee op te nemen.

Het is een uitzonderlijk boek.

Anders dan de titel zou kunnen doen vermoeden is het helemaal geen militant werk.

De auteur wil ons niets verkopen, ons van niets overtuigen maar wel zijn onbehagen met ons delen en ons aanzetten om zelf te zien en te denken. Hij maakt zijn bedoeling ook al onmiddellijk in de eerste zin van zijn inleiding duidelijk:

Als twintigeeuwse burger in deze era heb ik nogal wat redenen om me te ergeren. Akkoord, er zijn ook veel goede dingen bijgekomen waar ik dankbaar gebruik van mag maken. Maar daar gaat het in dit boek niet over. Het gaat over mijn verbazing, ongerustheid, onmacht, onbehagen en ook wat over mijn teleurstelling en misschien zelfs beklemming over de huidige samenleving.

De oorspronkelijke titel die de auteur voor zijn werk voorzien had, was: DE AVOND VALT, DE MAAN SCHEMERT AL. Dat gaf waarschijnlijk de teneur van het werk veel beter door: beklemming om het einde van een periode, een vleugje nostalgie, heimwee naar de verlopen dag, verwondering en berusting. Het was de uitgever wel niet schreeuwerig genoeg; leer mij uitgevers kennen…

Het werk is geschreven vanuit een diep christelijke instelling. Dat valt niet onmiddellijk op en zo hoort het ook. Wie dat wil begrijpen, kan de proloog van dit boek, de BRIEF AAN DIOGNETUS uit het jaar 150 eens aandachtig lezen. Echt christendom kan nooit assertief zijn, zelfs dan niet als naar louter menselijke maatstaven gemeten een iets forser optreden echt geboden is. Ik denk dat de auteur die gedachte wilde beklemtonen.

Desouter biedt met zijn zeer uitgebreide inleiding eigenlijk een zelfstandig essay waarin hij de problematiek van de moslimimmigratie in West-Europa zeer overtuigend vanuit uiteenlopende gezichtspunten belicht. De auteur wandelt met ons door heel het landschap, thema na thema, en iedere keer dringt dezelfde conclusie zich op: we hebben helemaal niets begrepen en dan ook zo goed als alles verkeerd gedaan. We lopen dan ook in ons migratiebeleid voortdurend met ons hoofd tegen de muur van de realiteit.

Tegen dit soort even schrijnende als gevaarlijke onwetendheid wil het boek opboksen. De auteur vond het dan ook nodig in een aantal hoofdstukken tamelijk diep op de islam en zijn interactie met de Westerse wereld in te gaan. Hij behandelt achtereenvolgens asiel en immigratie, integratie en eigenheid, wijken en enclaves, acculturatie en vervreemding, verbieden en gedogen, secularisatie en religie, islam en slavernij, heikele kwesties (hierin wordt met de zorgvuldig onderhouden mythes over de islam afgerekend), de jihad, de interreligieuze dialoog, de culturele glorietijd van de islam en een korte geschiedenis van de jihad.

En telkens weer dringt zich dezelfde conclusie op: in al onze discussies en nog meer in onze maatregelen missen we ook maar de geringste voeling met de realiteit.

In zijn nawoord richt Desouter zich tot de verlichte moslims: zij zijn de enigen van wie een oplossing kan komen. Maar het opnemen van een engagement in die richting is met zoveel persoonlijke risico’s en offers verbonden, dat het misschien wel meer is dan we van een mens kunnen/mogen vragen.

De auteur heeft zijn werk in vrij eenvoudige maar toch sierlijke taal gehouden. Hij is erin geslaagd dat ook in intellectueel iets meer eisende passages door te trekken. Nergens laat hij zijn overduidelijke diepe eruditie in de weg van de verstaanbaarheid staan.

Het lexicon van gebruikte Arabische en vreemde termen is een zeer nuttige toevoeging.

Er is een verklarende lijst van afkortingen opgenomen. In een tijd die ziekelijk verslaafd is aan acroniemen is dat geen overbodige luxe.

Het opgenomen personenregister is ook zeer nuttig, en niet enkel voor lezers – die er ongetwijfeld gaan zijn – die dit werk als bron voor hun onderzoek willen gebruiken.

De uitgeverij POLEMOS heeft goed werk verricht. Het drukbeeld oogt goed en is gemakkelijk leesbaar. De papierkwaliteit is beter dan men in deze klasse van boeken zou verwachten. Dat oogt zeer aangenaam.

Dit boek is een must voor iedereen die de interactie tussen de islam en Europa wil begrijpen.

Te verkrijgen in de boekhandel (€ 19), onder andere bij de Standaard Boekhandel.

Gerard De Beuckelaer,

Dwarsligger