VRT-redactie volhardt in éénzijdige berichtgeving

266px VRT logoVoor alle duidelijkheid: de ombudsman is slechts een tussenpersoon. De echte verantwoordelijke voor de berichtgeving is de VRT-nieuwsredactie.

Het was in maart dit jaar dat we ons voor het eerst richtten tot de ombudsman van de VRT-nieuwsdienst omwille van de éénzijdige berichtgeving over de opwarming van de aarde (hier te lezen).

In de recentste (19 sep) reactie van de ombudsman krijgen we geen antwoord op verschillende opmerkingen die we hem voorlegden. Zijn reactie (lees hier zijn volledige reactie) gaat wel in op onze oproep om de standpunten van één van de prominentste klimaatsceptici, MIT-Prof. Richard Lindzen ,te aanvaarden of te verwerpen. Zelf laat hij weten dat de redactie ook het werk van de wiskundige Nicholas Lewis volgt. Die bewees dat de klimaatmodellen fout zijn. Over die laatste echter géén wederwoord noch de bereidheid om zijn kritiek publiek te maken.

In de volgende paragraaf wordt Lindzen weggezet als onbetrouwbaar: “… is Lindzen best ook wel een controversiële figuur (…) Trouwens, Lindzen heeft kennelijk ook al enkele keren fouten moeten toegeven en zijn argumenten kregen ook wetenschappelijk weerwerk.”  Daarbij stuurde de ombudsman drie verwijzingen:
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/02/richard-lindzens-hol-testimony/
https://skepticalscience.com/Lindzen-Choi-2009-low-climate-sensitivity.htm
http://www.masterresource.org/wp-content/uploads/2011/06/Attach3.pdf

Laat het net deze referenties zijn, waarvan we in de vorige Nieuwsbrief aantoonden dat ze wetenschappelijk onbetrouwbaar zijn. Over het door ijsboorkernen bevestigde na-ijlen van CO2 (de gevolgen kunnen nooit voor de oorzaak komen) lazen we: skepticalscience maakt er een zootje van: “stijgende CO2 niveaus zijn oorzaak en gevolg, deze positieve feedback is nodig voor de omslag tussen glaciaal en interglaciaal ….”

Realclimate ontkent zelfs “op historische schaal ijlt CO2 voor, niet na, op de temperatuur. Maar hoe dan ook het doet er niet toe voor het huidige probleem.”

Deze ‘welwillende’ houding van de VRT ten aanzien van IPCC-bronnen én de verwerping, zonder sluitende wetenschappelijke argumenten, van ‘sceptische’ bronnen, is een zoveelste bewijs van de éénzijdige berichtgeving.

 

IPCC-klimaatexperten

 

Bizar wordt het wanneer we een IPCC-lijst met “11.000 klimaatspecialisten” van naderbij bekijken:

11.000 klimaatspecialisten

Onlangs bewees zelfs een journalist van de VRT-nieuwsdienst dat het IPCC nauwelijks controle uitoefent op de bekwaamheden van hun lange lijsten ‘klimaatdeskundigen’ en daarbij vaststelde dat hijzelf ook bekwaam werd geacht. Hij twitterde daarom volgende tekst: @amra_dorjbayar · 31 okt. Vanaf nu ben ik officieel “IPCC EXPERT REVIEWER”. Voor de duidelijkheid, ik heb geen expertise in klimaatwetenschap. Maar omdat sommigen deze titel misbruiken om desinformatie te verspreiden over het klimaat, heb ik even uitgetest of iedereen dat kon worden. Hij geeft dus toe dat deze lijst ook onbekwamen bevat.

Ook in Knack gaf de Belgische klimaatpaus en voormalig ondervoorzitter van het IPCC, Jean-Pascal van Ypersele toe dat er zelfs geen procedure bestaat voor de aanwerving van ‘klimaatdeskundigen’. Voor een redactie die de deontologische regels respecteert zou een dergelijke bron telkens opnieuw moeten geëvalueerd en de kritiek erop ernstig genomen worden.

Zo zijn er nog meer gevallen waarbij het IPCC onbetrouwbaar blijkt en waarvan we niets kunnen horen of zien op de VRT-nieuwsuitzendingen. Heel even in het kort:

 

Twee voorbeelden van onbetrouwbare IPCC-publicaties

 

1. Over de CO2-evolutie in het noordelijk halfrond sinds 1840

Het IPCC negeerde 90.000 CO2-metingen geanalyseerd door Beck ( overleden in 2010) voor zijn PhD verhandeling, die te lezen zijn in meer dan 180 publicaties. Het resultaat uit een publicatie in 2007 is hierbij grafisch weergegeven. Daarin zijn er twee perioden van ca. 20 jaar met meetwaarden voor CO2 even groot als nu.

 

co2 blondeel

 

De 1850 piek is pre-industrieel en bijgevolg zonder antropogene CO2, en voor beide pieken is nauwelijks een temperatuurinvloed zichtbaar.

Voor alle duidelijkheid:

Deze echte metingen werden uitgevoerd over het noordelijk halfrond van Alaska tot China door veel wetenschappers, waaronder twee Nobelprijswinnaars.

Zij maken brandhout van de IPCC-beweringen en worden onterecht genegeerd. Dit negeren blokkeert het onderzoek naar onbekende actieve koolstofbronnen die mogelijks cyclisch zijn met een periode van ca. 80 jaar.

2. De temperatuurevolutie volgens het IPCC

.De  temperatuurgrafiek hieronder rechts verscheen in het IPCC TAR WG1-rapport 2001 summary, en schokte de wetenschappelijke wereld wegens het verdwijnen van de middeleeuwse Warme Periode (MWP) uit het IPCC1990 rapport. Dergelijke ‘vergetelheid’ is de wetenschap onwaardig en latere pogingen om via het samenvoegen van verschillende grafieken toch nog een catastrofale klimaatopwarming aan te tonen faalden eveneens.

climate change IPCC

Het aanvankelijke resultaat startte met twee grafieken behorende tot de groep van Mann (VS) en van Jones en Briffa (UK). Deze van Mann vertolkte het meest uitgesproken de boodschap van catastrofale klimaatopwarming door CO2 wat belangrijker bleek te zijn dan de inhoud waardoor Mann in beeld kwam. Hij gebruikte een afwijkend algoritme MBH (Mann, Bradley en Hughes) genoemd, dat nadien tijdens testen niet robuust (resultaat is keuzeafhankelijk) bleek te zijn, en dominant “hockey stick” resultaten opleverde met random reeksen, wat niet normaal is.

 

Waarom de VRT de kennis van de klimaatsceptici negeert

 

In een vorige bijdrage stelden we reeds dat klimaatveranderingen zoals de opwarming heel complex zijn en er heel veel verschillende invloeden een rol in spelen. Terwijl de klimaatalarmisten enkel focussen op de menselijke bijdrage (antropogene CO2-toename) en er hun klimaatvoorspellingen op baseren, beperken de klimaatsceptici zich inderdaad telkens tot specifieke invloeden (zonnewerking, tektoniek, …) omdat ze beseffen dat voorspellingen onmogelijk zijn zolang de complexe samenhangen van al die natuurlijke en menselijke oorzaken niet gekend zijn.

De ombudsman schrijft het als volgt: “Het probleem is dat een aantal mensen, zoals Lewis en Lindzen, die fundamentele kritiek hebben op de klimaatmodellen, zelf geen eigen model naar voren schuiven dat in de praktijk zou kunnen bewijzen beter te voorspellen.”

Het dringt bij de ombudsman én de VRT-nieuwsredactie niet door dat onze kennis ontoereikend is om goede voorspellingen te kunnen maken. Zij willen blijkbaar ook niet begrijpen dat foute voorspellingen niet alleen zeer veel geld kosten maar ook welvaartvernietigend kunnen zijn. De traditionele media, inclusief de VRT, schermen graag met het voorzorgsprincipe als het om de opwarming van de aarde gaat, maar onze welvaart die net toelaat om de ecologische voetafdruk van de mensen te verkleinen, is voor hen nauwelijks een discussiepunt.

 

Onze conclusie

 

Het is duidelijk dat de VRT-nieuwsredactie een vurige, maar onwetende aanhanger is van de IPCC-visie en niet openstaat voor andere visies.

Vermits ook de Raad voor de Journalistiek niet thuis geeft en zich wegsteekt achter een betwistbaar formalistisch argument (individueel belang bij de klacht), zullen we ons in de volgende stap richten tot de ombudsman van de Vlaamse regering. Tenslotte is de Vlaamse regering politiek verantwoordelijk voor de éénzijdige berichtgeving van een Vlaamse  openbare tv-zender.

Wordt vervolgd.