Correspondentie met de ombudsman van de VRT-nieuwsdienst (deel 2)

journalist 985075 960 720Op 19 september ontvingen we een reactie op volgende mail:

Geachte ombudsman,

Het is niet de bedoeling om u te vragen om op deze mail te reageren. Ik stuur u die voor informatie. De reden is dat u noch iemand anders van de VRT-nieuwsdienst de wetenschapper, Richard Lindzen kan wegzetten als een onbevoegde, of moet ik zeggen 'foute' klimaatscepticus.

Dat factcheck Vlaanderen niets meer is dan een verlengstuk van de media maakt deze instelling al even ongeloofwaardig als de Raad van de Journalistiek waarin u zetelt en die mijn klacht verwierp omdat ik er geen persoonlijk belang bij heb. Ik ken geen pertinenter voorbeeld van een niet ter zake doende argument.

vriendelijke groet,

Pierre Therie

=====

 

Geachte heer Therie,

Dank voor de mail, de naam Richard Lindzen geven we door aan de redactie. Het gaat om een eminent wetenschapper, gespecialiseerd in de atmosferische fysica. Hij gaf ook nog meteorologie aan het MIT. Hij begon in 2017 met een petitie, gericht aan president Trump, waarin werd gevraagd dat de VS zich zouden terugtrekken uit het VN-klimaatakkoord.  22 professoren van het MIT namen daarna openlijk afstand van die petitie. Niettemin vinden we het geen slechte zaak dat de redactie z'n naam onthoudt. Als het over kritiek op klimaatmodellen gaat volgt de nieuwsombudsman ook al langer het werk van Nicholas Lewis.

Anderzijds is Lindzen best ook wel een controversiële figuur.  We hebben bij de nieuwsombudsman nooit gezegd of beweerd dat zo'n discussie geen goede zaak is. Maar nogmaals, laat de wetenschappers onder elkaar vooral het debat voeren. Trouwens, Lindzen heeft kennelijk ook al enkele keren fouten moeten toegeven en zijn argumenten kregen ook wetenschappelijk weerwerk.  


http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/02/richard-lindzens-hol-testimony/
https://skepticalscience.com/Lindzen-Choi-2009-low-climate-sensitivity.htm
http://www.masterresource.org/wp-content/uploads/2011/06/Attach3.pdf

Het probleem is dat een aantal mensen, zoals Lewis en Lindzen, die fundamentele kritiek hebben op de klimaatmodellen, zelf geen eigen model naar voren schuiven dat in de praktijk zou kunnen bewijzen beter te voorspellen. Het blijft daardoor moeilijk om aan te tonen dat hun analyse ten onrechte het pleit verliest in het academische debat. Maar het academische debat is natuurlijk ook nooit afgelopen. De toekomst zal veel duidelijk maken.

Wat de procedure voor de Raad voor de Journalistiek betreft: persoonlijk belang is nu eenmaal een voorwaarde voor de procedure, zoals dat ook voor andere Raden van de Journalistiek in andere landen vaak het geval is.  Niet alleen voor de Raden trouwens, ook voor de gewone rechtbanken. Maar het is natuurlijk de Raad die dit principe moet verdedigen. Zoals gezegd, de nieuwsombudsman is op geen enkel moment betrokken bij de behandeling van uw klacht. 

Met vriendelijke groeten,
Bert Lauwers, medewerker Tim Pauwels, VRT Nieuwsombudsman