Als Duitse Media over Trump schrijven, denk ik aan de DDR

DWO BTW Spoerr jpgKathrin Spoerr - Zou nu echt “heel de wereld” de Amerikaanse president Trump uitlachen, zoals “Der Spiegel” beweert? Een dergelijk denken is propaganda en herinnert aan de DDR. Dat is het tegendeel van democratie. (Die Welt)

 

 

Ik las onlangs op “Spiegel Online“, een zin die me zeer bekend voorkwam: „Heel de wereld lacht Donald Trump uit en veracht hem.“

Er stonden, gedurende het afgelopen anderhalf jaar, veel dergelijk (indien ook meestal niet zo wereldomspannende) zinnen in de Duitse media. De betreffende, “de hele wereld“ samensmeltende zin, verscheen kort voor Angela Merkel op het vliegtuig stapte om de Amerikaanse president te bezoeken.

Hij herinnert me aan mijn DDR verleden, en indien Angela Merkel die zin ook zou gelezen hebben, zal hij ook haar wel bekend voorgekomen zijn, want zij was, anders dan ik, ooit FDJ-functionaris. 1

Met zinnen zoals deze werden Angela Merkel en ik de helft van ons leven gevoederd. Dat klonk dan zo: “De arbeiders in het hele land doorzien de listen van de BRD-Imperialisten en verachten ze”.

Maar 60 miljoen Amerikanen wilden Trump

Of zo: “Het gehele volk van de DDR dankt de roemrijke Sovjetunie en staat vast aan haar zijde.” En ook voordat de DDR opgericht werd was het in Duitse media de gewoonte de hele volksgemeenschap en haar collectieve wil in te spannen, of het nu om de inlijving van Oostenrijk, de uitroeiing van de Joden of de totale oorlog ging.

Zover mij bekend is aangaande Donald Trump geen representatieve enquête “in heel de wereld” doorgevoerd over de vraag wie hem uitlacht en veracht. Behalve in de USA, waar nog voor niet al te lange tijd verkiezingen gehouden werden waarbij bijna 60 miljoen Amerikanen aangaven dat Trump hun president moest worden.

Dat deel van “heel de wereld” is er dus al niet bij als “heel de wereld” Trump uitlacht en veracht. Ook ik wil met de behoefte Trump uit te lachen en te verachten niets te maken hebben. En ik ben toch ook een deel van heel de wereld.

Zichzelf bedoelen, maar voor het Collectief spreken

Ik heb er geen idee van waarom velen zo graag voor het collectief spreken, hoewel het overduidelijk toch eerst en vooral zij zelf zijn die Trump (of Putin of Orban of Erdogan of Merkel of, of, of) willen uitlachen en verachten.

Misschien denken ze hun private mening bijzonder gewicht te verlenen door zo te doen alsof ze door een gigantische basis ondersteund wordt. Dat hoopten vermoedelijk ook de propagandisten van de DDR en de Nazi’s. Hoe erger de twijfel aan de ideologische samenhorigheid van “heel het volk” werd, des te meer werd ze in de verf gezet.

Zowel de verkiezingsresultaten als de enquêtes rond de populariteit van Trump tonen dat er aan de ideologische samenhorigheid in de USA overduidelijk het een en ander hapert. God zij dank! Men noemt dat, dacht ik, democratie.

Kathrin Spoerr - Auteur en Journaliste

DWO BTW Spoerr jpg

 

1 FDJ: „Freie Deutsche Jugend“, de jeugdorganisatie van de Oost Duitse communisten.