Een gevoel van onrechtvaardigheid

thevissen VRT DSMediaspecialist Frank Thevissen publiceerde op Youtube een videomontage waarin hij de verschillen aantoonde tussen de beelden van de VRT en VTM naar aanleiding van de rellen in Brussel. Dit filmpje werd overgenomen door de nieuwsites van verschillende kranten en enkele N-VA politici zorgden voor verdere verspreiding. Voldoende reden voor de hoofdredacteur van het VRT-Nieuws om de snode criticus de mond te snoeren.

 

 
De gebelgde Björn Soenens, hoofdredacteur van het Nieuws op de VRT reageerde in HLN op een heel bedenkelijke manier en het ‘debat’ op de VRT hierover kan als voorbeeld dienen van de schending van de journalistiek regels. Thevissen kreeg nauwelijks een wederwoord.

Uiteraard pikte ook De Standaard in op dit incident en uiteindelijk reageerde de ombudsman, Tom Naegels met een commentaar waarbij hij eindige met de bedenking dat de kritiek ‘onrechtvaardig aanvoelde’. Hij gaf zelfs toe dat het principe van woord en wederwoord niet gerespecteerd werd door de redactie, maar een recht op antwoord was blijkbaar te veel gevraagd. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Soenens, A star is B(j)orn

In zijn kritiek op Thevissen bewijst Soenens zijn onvermogen om op een volwassen manier om te gaan met mediakritiek. In zijn reactie (HLN) vond hij het nodig om de lezers te herinneren aan het ontslag van professor Thevissen bij de VUB wegens – volgens Soenens - een gebrekkige kwaliteit. Dat is laag-bij-de-gronds en een hoofdredacteur onwaardig. Even verduidelijken.

Wie dit ontslag toen volgde weet dat er op zijn minst zware vermoedens zijn van politieke inmenging. Immers, Thevissen kwam met het programma ‘De Stemmenkampioen’ waarin gemeten werd naar kiesintenties, tot resultaten die niet alle politieke partijen bevielen. Zijn ontslag riep toen veel vragen op maar de traditionele media voelden zich duidelijk niet geroepen om dat te onderzoeken. Nochtans was het meer dan een gerucht want tijdens het Canvas-programma “PHARA” van 25 februari 2008 zei Luc Van Der Kelen daarover letterlijk het volgende (transcriptie):

Luc Van Der Kelen: ‘Wat er gebeurd is met professor Thevissen vind ik schandelijk voor een universiteit. Voor een stuk is daar politieke druk geweest, dat is onmiskenbaar zo. Er zijn schandelijke dingen gebeurd. Het persoonlijke dossier van professor Thevissen is bijvoorbeeld gepubliceerd in een krant met alle details. Dat is iets wat voor geen enkele arbeidsrechtbank aanvaard wordt.

Lieven Van Gils: (copresentator Phara): Het is veel meer dan een slechte evaluatie geweest volgens u?

Luc van der Kelen: ‘Dat is natuurlijk zo. Dat is begonnen in de tijd dat hij de peiling De Stemmenkampioen in onze krant gedaan heeft en sindsdien heeft hij moeilijkheden, ook aan zijn universiteit. Als je dus aan de VUB de liberalen en de socialisten tegen hebt, dan heb je een probleem.’

Wat Van Der Kelen hierover zei is in dit landje geen uitzondering. Thevissen is niet de eerste die omwille van politieke motieven gebroodroofd werd, en dat weet men bij de VRT en De Standaard maar al te goed. Eigenlijk zou Soenens moeten verplicht worden om een schriftelijk bewijs te leveren van het ontslag door de VUB. Immers, zelfs na een proces heeft Thevissen nooit deze ontslagpapieren kunnen inkijken. Op de dag van de ’uitspraak’ verklaarde de rechter de zaak verjaard en hoefde de VUB deze dus niet te geven!

Even terzijde, vorige zaterdag (16/04) schreef Rik Van Cauwelaert in De Tijd hoe in de Fortis-zaak Christine Schurmans, raadsheer bij het hof van beroep, als zondebok werd geslachtofferd door justitie. Zij zelf verklaarde over deze periode: 'Na zovele jaren aan de andere kant te hebben gezeten, ervoer ik hoe het is om als rechtsonderhorige in contact te komen met en blootgesteld te worden aan onze justitie. Het proces draaide helemaal niet om waarheidsvinding. Het draaide niet om de toetsing van wat er is gebeurd aan onze rechtsprincipes en rechtsregels’. Het zal Thevissen niet zijn die haar zal tegenspreken.

Soenens slaagt er verder in om Thevissen als een marginaal weg te zetten en Naegels volgt hem daar ook in. Dat is ronduit arrogant en ze beseffen duidelijk niet dat de ‘marginaliteit’ van Thevissen het gevolg is van hun onvermogen om als volwassenen om te gaan met kritiek. Tegen dergelijke beschuldiging kan niemand zich verweren. Gratuit maar wel dodelijk voor de persoon.

Voor Soenens komt daar nog een verzwarende omstandigheid bij. Hij is namelijk de man die beweert dat bij het nieuws ook (constructieve!) duiding hoort. Welnu, dan had hij hier zeker kunnen vermelden dat het ontslag van Thevissen toch wel vragen opriep. Maar neen, voor Soenens is duiding enkel nodig om de eigen wereldvisie te onderschrijven. Dat lijkt zeer sterk op narcisme waarbij Soenens zichzelf als norm neemt voor de kwaliteit. De personencultus is duidelijk aan een opmars bezig bij de VRT.

Hoe anders te verklaren dat Soenens in een mail aan een lezer de terroristen bestempelde als 'een luidruchtige minderheid'. Hij zei er net niet bij verwaarloosbaar maar minimaliseerde duidelijk het fenomeen omdat het blijkbaar een onwelkome waarheid is voor de politiek correcte media om met de vinger te wijzen naar de honderdduizenden Islam-supporters van de terroristen. Of heeft hij nooit de beelden gezien uit moslimlanden na de aanslagen in New York, op ‘nine-eleven’?
Naegels op een slappe koord

Vervolgens maakt Naegels in zijn commentaar als ombudsman een sprongetje. Hij vindt dat de N-VA politici die dit filmpje verder doorstuurden nog grotere boosdoeners zijn, want ze geven het filmpje meer gewicht. Deze link tussen N-VA en Thevissen werd voor het eerst via Twitter gelanceerd door Yvan De Vadder, waarbij men zich terecht kan afvragen welke bedoelingen daarbij speelden. Naegels vernoemt expliciet Siegfried Bracke (N-VA), wellicht omdat net Bracke als gewezen VRT-journalist vertrouwd is met de (s)linkse praktijken van ‘het huis van vertrouwen’, en zijn goedkeuring dus een groter waarheidsgehalte geeft aan de kritiek van Thevissen.

Maar daarmee stapt Naegels op een slappe koord. Is het niet de bewuste keuze van de politiek correcte media waaronder DS en de VRT om bepaalde onderwerpen (of invalshoeken) te negeren die aan de basis liggen van de mediakritiek en de blijvende ongeloofwaardigheid van de journalisten?

Dat de krant het recht zou hebben om zelf te kiezen welke onderwerpen in de krant komen, zoals hij ooit liet weten, is wellicht voor een naïef lezerspubliek geen probleem, maar zowel De Standaard als de VRT zouden zich toch beter zorgen maken wanneer ze de waarheidszoekende journalistiek herleiden tot hun eigen norm: deze van een wereldvreemde elite.

Neen meneer de ombudsman, als er bij deze uitschuiver van Soenens en uw krant een gevoel op zijn plaats zou zijn, dan niet een gevoel van onrechtvaardigheid maar van plaatsvervangende schaamte.

Ik kijk uit naar de houding van de VRT en De Standaard indien binnenkort mocht blijken dat de kritiek van Thevissen wel degelijk terecht is. Vermits Soenens die kritiek bestempelde als dodelijk voor het imago van de VRT-nieuwsdienst zou het hem sieren om dan de boetekleren aan te trekken.

Dwarsligger