Grondrechten heeft iedereen of niemand

privacyVorsten genieten vandaag van het twijfelachtige privilege dat zij geen mensenrechten meer bezitten, hun privé-leven mag, al dan niet gefantaseerd, te grabbel worden gegooid.

 

Normaal interesseert het me heel weinig wat Dag Allemaal over onze arme gekwelde wereld uitgiet. Maar vandaag (29 oktober 2013) stond er op de websites van zowel HLN als HNB een titel die me trof: Explosief: de minnaars van koningin Paola. Uiteraard gaat het om een verwijzing naar een uitgebreide bijdrage in Dag Allemaal, maar de kranten willen de Vlaamse lezer alvast met enige sappige details naar de toonbank (en vooral de kassa) lokken, op andermans kosten dan nog. Enkele maanden geleden deed de VRT dat trouwens evengoed met een voyeuristisch feuilleton dat aan het privé-leven van ons koningshuis gewijd was, en waar ene mevrouw Van Wanten (terecht) een kortgeding tegen aanspande.

minnaars paola HLN s

Het doortrekken van mijn toilet

Ik zou daar, hoogstens met een meewarige zucht, gewoon over weg gestapt zijn als dat niet kwam te midden van een ware ‘privacy hysterie’. De nogal stuntelige pannes van de NSA hebben van ‘privacy’ weer even een spectaculair woord gemaakt. Onze progressieve nieuwsmakers en –duiders sloven zich uit om het in hun ogen nogal onverschillige volk te sensibiliseren, om duidelijk te maken dat hier de wereldondergang dreigt. Ons recht op privacy is geschonden; de ‘verontwaardigde boosheid’ is groot. Ze staan er kort voor van de regering te eisen dat de diplomatieke betrekkingen met de USA verbroken worden, natuurlijk vlotjes voorbijgaand aan het feit dat ze in het State Department waarschijnlijk eerst moeten ‘googlen’ om te weten waar Belgie ligt.

Ik lig er eerlijk gezegd niet wakker van als de NSA mijn e-mails leest. Ik hoop dat ze er iets zinnigs in vinden; dan zijn ze slimmer dan mijn vrienden. Het kan me niet schelen dat de NSA weet hoe hoog mijn gasrekening is, of hoe dikwijls ik het toilet doortrek. En zelfs als ze dat allemaal weten, ze gooien het niet op de straat.

Nu vermoed ik dat mijn leven, naar hedendaagse normen, vrij saai is. Toch zijn er zeker dingen die ook ik liever voor mezelf wil houden, al was het maar uit schaamte. Ik heb echter wel het gevoel dat mijn geheimen, als die daar dan al bekend zouden zijn, bij de NSA veilig opgeborgen liggen. Zelfs een mijnheer Snowden zal nooit op het idee komen zoiets te publiceren.

Het journaille wordt puriteins

Hoe anders bij de VRT en Dag Allemaal! Die snuffelen schaamteloos en zo ver als het maar gaat in het intiemste privé leven van mevrouw di Ruffo di Calabria, en het resultaat komt in de krant. Nu is dat bij veel gevallen die daar afgewikkeld worden zeker niet helemaal tegen de zin van de ‘slachtoffers’. Die werken soms nogal bereidwillig mee, omwille van ‘commercie’ of zelfs ijdelheid, en zeker de reeds vermelde mevrouw Van Wanten heeft daarin geëxcelleerd (koos zij haar huidige echtgenoot niet via een tv-programma?).  Maar dat is bij dit voorbeeld gegarandeerd niet het geval. Heeft die mevrouw Paola dan geen recht op privacy? Hoezo heeft ze minder rechten dan mevrouw Janssens die naast de beenhouwer woont?

De flauwe uitvluchten kennen we. Daar het personen met een belangrijke maatschappelijke functie betreft mag deze informatie het volk niet onthouden worden. Wat voor ontzettende zever. Sinds wanneer zijn we niet meer (minstens verbaal) egalitair, dames en heren journalisten? En wat heeft het privé leven van een ex-koningin, in het verre verleden dan nog, met onze nationale belangen te maken? Of is ons progressief journaille over nacht plots puriteins geworden? Als de dames en heren in hoge ambten dingen zeggen en doen die werkelijk heel schadelijk zijn voor ons nationaal belang horen we vaak geen piep of wordt de zaak zelfs verdoezeld en vergoelijkt. Maar in dit geval moet ‘de hele waarheid’, in zover het dat dan nog inderdaad zou zijn, dringend op straat. Ik vermoed dat dit plat voyeurisme geen andere drijfveer heeft dan de eeuwige mammon.

Ziet dan niemand de enorme discrepantie tussen de ontzettende heisa rond de NSA en de beklemmende normaliteit rond dat Dag Allemaal-artikel?

Om misverstanden te voorkomen: ik ben geen bijzondere fan van de familie von Sachsen-Coburg. Maar mijn vrienden biologen beweren stellig dat die tot de genus ‘Homo Sapiens’ behoren. Het zijn dus mensen. Daardoor hebben ze mensenrechten. Grondrechten heeft ofwel niemand ofwel iedereen, ook een gepensioneerde koningin.

Dwarsligger