Kort en Bondig (14)

F35 gedrochtDrie onderwerpen één veiligheidsthema: Moeilijkheden met de F-35: een genetische afwijking - België moet méér zeevaartnatie worden - Klimaatmigratie.

Moeilijkheden met de F-35: een genetische afwijking

 

In Defense News, verscheen onlangs een artikel met de veelzeggend titel US Air Force wants to avoid F-35 mistakes on sixth-gen fighter

Enkele citaten in vertaling:

"De luchtmacht wil de fouten vermijden die eerdere programma's zoals de F-35 teisterden, nu de dienst officieel begint met de bouw van een zesde-generatie gevechtsvliegtuig”, zei minister Frank Kendall maandag.

""Wat dat in feite doet is een eeuwigdurend monopolie creëren", zei Kendall. "Ik heb jaren geworsteld om de wanpraktijken bij de aankoop [van de F-35] te overwinnen, en daar worstelen we nog steeds mee. Dus dat gaan we niet doen met NGAD."

Voor ons is dat geen nieuws: nog voor België besliste om toch de F-35 te kopen hebben we dit en andere conceptuele fouten (o.a. de IT) reeds uitvoerig aangekaart. Toen werden we weggezet, nu doodgezwegen.

Over de opvolger van de F-35 (de zesde generatie) en autonome onbemande ‘wingman’ zei Kendalll:

“dat de oorsprong van NGAD (Next Generation Air Dominance) teruggaat tot de regering-Obama, toen Kendall in zijn vorige functie als ondersecretaris van defensie voor aankopen, technologie en logistiek het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) vroeg te bestuderen wat de luchtmacht nodig zou hebben om in een toekomstige oorlog het luchtruim te kunnen domineren.

Het antwoord van DARPA, zei Kendall, was dat de dienst niet alleen een eenzame jager nodig had, maar een "familie van systemen", die ook wapens, verbindingen met middelen in de ruimte en mogelijk autonome drone-wingman omvatte.

Hij weigerde te beschrijven hoe de CCA-capaciteit (‘Collaborative combat aircraft’ of onbemande vliegtuigen) zich verhoudt tot die van bemande gevechtsvliegtuigen, omdat die informatie geheim is.”

De F-35 is een duidelijk voorbeeld van de overdreven macht van de wapenindustrie (MIC - oligarchen), Lockheed Martin in dit geval.

Nu duidelijk wordt dat de F-35 alleen het luchtruim niet kan domineren, terwijl de NAVO onder druk van Lockheed Martin zichzelf reduceerde tot dat éne type, zullen we gedwongen worden om een andere betaalbare weg in te slaan.

Het nieuwe conceptvliegtuig van de zesde generatie (NGAD) dat meerdere honderden miljoenen dollar per stuk zal kosten ligt ver voorbij onze mogelijkheden.

Wat betekent dat voor België (en Nederland)?

Het betekent in de eerste plaats dat de instemming van België (en Nederland) om - zonder parlementair debat - zich bereid te verklaren tot deelname aan initiële offensieve operaties van de hoogste intensiteit, vér voorbij onze financiële grenzen ligt.

Wat we nu wel nog kunnen, is om samen met andere kleinere EU-landen bij te dragen aan een variëteit van defensieve middelen, vooral een sterke luchtafweer en onbemande wapensystemen. Het wordt tijd dat onze nationale politici beseffen dat we voor gevaarlijker defensieve uitdagingen staan dan ons te bewapenen voor de inzet van exorbitante aanvalswapens.

 

België moet méér zeevaartnatie worden

Wat velen blijkbaar nog niet ten volle beseffen is dat de exploitatie van grote delen van de Noordzee als energiewinningsgebieden ook nieuwe en grote veiligheidsproblemen stellen.

Dat is geen theorie wél belangrijk vermits onze verknoopte (Noord)zeehavens een aanzienlijke en onmisbare bron van inkomsten zijn.

Het betekent ook dat in de toekomst België voor zijn Marine die altijd stiefmoederlijke werd behandeld, een grote inspanning moet doen. Niet méér fregatten met een omvangrijke bemanning voor “Blue Ocean Missions”  waarvoor we de middelen niet hebben. Dat is dezelfde fout als de aankoop van peperdure aanvalsvliegtuigen. Reken maar eens om voor elk fregat te voorzien in drie operationele bemanningen en het nodige geld voor een belangrijke oorlogsstock aan dure state-of-the-art munitie en logistieke wisselstukken voor oorlogstijd! Met welke (dure) middelen zullen we de onderwaterbedreiging aan onze kust tegengaan?

Wie zoals de meerderheid van onze politici toetert over energieautonomie mag daar eerst eens een oplossing voor zoeken.

In een artikel van Prof dr. Kees de Lange met als titel “De militaire teloorgang van Europa” wordt duidelijk gemaakt dat de energieafhankelijkheid van Europa door de opgedrongen overhaaste ‘Green Deal’ cruciaal is en zorgt voor een bijkomend veiligheidsprobleem.

In het verleden beschreven we al uitvoerig dat waterstof als opslag uitermate gevaarlijk en heel kwetsbaar is. Nu komen daar de kwetsbare  windparken bij met hun al even kwetsbare leidingen die de verschillende landen moeten ‘connecteren’.

De Noordzee wordt land

en de strijd zal zich vooral ‘onder water’ afspelen

 

Klimaatmigratie

Adviesorgaan Duitsland oppert ‘klimaatpaspoort’

Volgens het artikel moet Duitsland een ‘klimaatpaspoort’ introduceren voor asielzoekers die hun land ontvlucht zijn vanwege klimatologische omstandigheden. Het klimaatpaspoort zou ook recht moeten geven op een ‘klimaatwerkvisum’. Dat is het advies van de Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR, expertcommissie voor integratie en migratie), een onafhankelijke adviesraad van de Duitse regering bestaande uit negen hoogleraren.

Volgens deze commissie heeft Duitsland als grote CO2-uitstoter en gebruiker van natuurlijke hulpbronnen een speciale plicht naar landen die worden getroffen door klimaatverandering. Klimaatvluchtelingen zouden zonder restricties in Duitsland moeten worden toegelaten. “Migratie- en asielbeleid zou een integraal onderdeel moeten worden van het klimaatbeleid”, zegt de commissievoorzitter professor Hans Vorländer.

Ziedaar de ingrediënten van dit nieuwe woke-uitvindsel: WIJ zijn de boosdoeners en dus moeten we de ‘klimaatmigranten’ toelaten zonder restricties.

Het valt op dat de laatste tijd de media erin slagen om elke ‘catastrofe’ in het verste uithoekje van onze planeet als groot nieuws te brengen. Over de natuurlijke oorzaken lezen we minder of helemaal niets, immers we weten toch dat het door de menselijke CO2 komt?! Dat er volgens onderzoek door Bjorn Lomborg nog nooit zo weinig klimaatslachtoffers waren, is blijkbaar fake, zoals alles fake is dat niet past voor de politiekcorrecte media.

De Duitsers zijn aardig op weg om hun eigen graf te delven. Alleen beseffen de EU-voorstanders van de Green Deal niet dat zonder het Duitse geld ook hun broodheer op kapseizen staat!

  • Hits: 1215