Correspondent China Energie

Van onze correspondent in China
 • Misschien is kernfusie de oplossing?

  plasma tokomakWe zijn nog maar enkele jaren verwijderd van gecontroleerde kernfusie. Die lijkt de droomoplossing te bieden: veilig en geen radioactief afval. Onbeperkte energie zonder nadelen en zonder einde. Tot zover het goede nieuws.

 • Aanbevelingen voor de Chinese regering

  China 2017VAN ONZE CORRESPONDENT IN CHINA - De bijzonder aanmatigende manier waarop onze politici en media de Chinese politiek voorstellen is vooral een aanwijzing voor hun gebrek aan kennis van het echte China.

 • Afschakelplan: de vragen van een simpele leek

  kaarsIn november wellicht zullen een aantal gemeenten of straten zonder stroom komen te zitten. Dat is het gevolg van dringende onderhoudswerken aan de kernreactoren. Dan hier toch een paar vragen van een simpele leek.

   

   

 • Anders gaan Leven 'AGALEV'

  Mark DubrulleMedestichter Mark Dubrulle vertelt over de eerste jaren van een beweging die vandaag bevoegd is voor het groene beleid van VIVALDI.

 • Boeiende gesprekken aan de koffietafel (6) met Mark Dubrulle, President Emeritus van The Club of Rome EU-Chapter

  Mark DubrulleMark Dubrulle wijdde heel zijn professioneel leven aan de milieuproblematiek. Hij was lid van de Club van Rome en voorzitter van de The Club of Rome EU-Chapter van 2011 tot 2020. In een geest van Amicitia & Tolerantia verdedigen we elk onze zienswijze en laten het oordeel over aan onze Lezers.

 • China en de bocht van Trump

   china vlag landVan onze correspondent

  Wat China betreft heeft Donald Trump geen andere optie dan een stevige bocht te maken. Toch doen de VS het beter in China dan Europa.

 • China HST, België boemeltrein?

  technologie02Worden we niet razendsnel een achtergesteld land? Zeker als we ons vergelijken met China. In de media horen we dat Belgische politici vinden  dat China met EANDIS technologie bij ons komt kopiëren. Is dit wel zo? Onze gastauteur Frans Vandenbosch geeft een kort onverzicht van de recente, verbazingwekkende technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen in China.

   

 • Chinees eten, een belevenis

  China etenChinees eten is helemaal anders.
  Wat we in Europa in de Chinese restaurants als Chinees eten voorgeschoteld krijgen is niet echt Chinees.

   

   

 • Chinese gewoontes en tradities

  china vlag landVAN ONZE CORRESPONDENT IN CHINA - In een reeks over het onderbelichte hedendaagse China publiceren wij verhalen van een Vlaming in China. Ditmaal vroegen we hem om iets te vertellen over vreemde Chinese gewoonten en tradities.

 • Chinezen zijn slimmer dan wij

  china vlag landVAN ONZE CORRESPONDENT IN CHINA - In een reeks over het onderbelichte hedendaagse China publiceren wij verhalen van een Vlaming in China. Ditmaal vroegen we hem of Chinezen inderdaad slimmer zijn en of dat altijd beter is.

 • Communisme in China

  china vlag landVAN ONZE CORRESPONDENT IN CHINA - In een reeks over het onderbelichte hedendaagse China publiceren wij verhalen van een Vlaming in China. Ditmaal vroegen we hoe communistisch China wel is.

 • De Chinese taal

  china vlag landVAN ONZE CORRESPONDENT IN CHINA - In een reeks over het onderbelichte hedendaagse China publiceren wij verhalen van een Vlaming in China. Ditmaal vroegen we hem om iets te vertellen over de Chinese taal of liever talen.

 • De Chinese werkelijkheid - een andere kijk

  china vlag landVAN ONZE CORRESPONDENT IN CHINA – In een reeks over het onderbelichte hedendaagse China publiceren wij verhalen van een Vlaming in China. Omdat andere culturen een goede medicijn zijn tegen de kortzichtigheid van eenheidsdenken.  

 • De Kim – Trump top in Singapore

  Trump Kim Meeting v1方腾波Frans Vandenbosch - China heeft nog altijd de sterkste “trump cards”. Die zijn nog niet uitgespeeld.

   

   

   

 • De Standaard en de VRT zijn Groentjes, letterlijk én figuurlijk

  CO2 moleculeWanneer (onder andere) de DS en de VRT het aandurven om hun groene ideologie te verdedigen vallen ze al snel door de mand. Dat is de voornaamste reden waarom elk debat geweigerd wordt.

 • De thoriumroute heeft belangrijke voordelen, ook inzake veiligheid

  thoriumEr wordt tegenwoordig nogal wat ruchtbaarheid gegeven aan de thoriumroute als alternatief voor uraniumreactoren. En terecht! Die technologie heeft van 1964 tot 1969 in Oak Ridge gedraaid.

 • Een bonte verzameling van kleuren en opvattingen

  BonteIn China...

  Frans Vandenbosch Er bestaat niet “één China”. “de Chinees” bestaat niet, China is zo groot en de volkeren die samen China vormen zijn zo heterogeen dat je maar zelden kunt veralgemenen. Er zijn maar weinig dingen die alle Chinezen gemeen hebben. Ook in de grote groep Han-Chinezen (“kern-Chinezen” 92%) zijn de verschillen groter dan bijvoorbeeld tussen de Noren en de Grieken.

 • Een denkoefening over de politieke en maatschappelijke evolutie

  de denkerOnlangs werd ik uitgenodigd voor een spreekbeurt over de actualiteit en vooral hoe we naar de huidige maatschappelijke situatie evolueerden. Voor veel toehoorders is die verwarrend, frustrerend ja zelfs beangstigend. Laten we beginnen met de evolutie om aansluitend - aan de hand van concrete voorbeelden - de huidige situatie in beeld te brengen.

 • Een dwarse factcheck: Het is de zon, slimmerd!

  zonHet voornaamste politiek thema voor de verkiezingen in 2024 moet gaan over betrouwbare en goedkope energie. Zo niet is verarming een kwestie van (weinig) tijd.

 • Een effectieve aanpak van het islamprobleem

  moslim marktChina heeft een bijzonder streng beleid om de moslims onder controle te houden. Efficiënt, maar niet volgens onze normen!

 • Energie: de Aard van het Beestje

  vraagtekenDe kranten staan er vol van. Energiecrisis, energieschaarste, energiepolitiek, schone energie, groene energie, duurzame energie… Iedereen heeft er een mening over, is voor of tegen het een of ander aspect. Dus zullen we wel heel zeker weten wat energie precies is?

 • Enkel in een ontwikkelingsland zijn stroomafschakelingen normaal

  280px Calle Larga at night during power cutHet Planbureau heeft even nagerekend en vastgesteld dat het in november nipt wordt met onze stroombevoorrading. Het is niet meer uit te sluiten dat, ook zonder extreme weersituaties, er tekorten zullen ontstaan die tijdelijke afschakelingen van de elektriciteit in grotere landsdelen noodzakelijk zullen maken. De reacties daarop heb ik als bijzonder onheilspellend ervaren.

   

 • Godsdienstbeleving in China

  ReligieDoor gastauteur Frans Vandenbosch Volgens onze westerse definities zijn Chinezen atheïsten. Zijn alle Chinezen dan goddelozen?

   

   

 • Het gaat om veel meer dan klimaat en energie

  shakespeare 2Bornot2BEven samenvatten? To be or not to be
 • Hoe kon dit alles gebeuren?

  parliament monkeysIn november 2021 publiceerden we een bijdrage onder de titel “Een denkoefening over de politieke en maatschappelijke evolutie”. De onderwerpen die aan bod kwamen waren: relevante gebeurtenissen, Nu komt daar nog de Russische inval in Oekraïne bij.

 • In de Luwte van het Aflopend Jaar

  last yearOnze traditionele analyse van het voorbije jaar 2022

   

 • In de luwte van het aflopend jaar 2023

  dwarsliggers cartoonPjotrs Dwarsliggers traditionele analyse van het voorbije jaar en een blik op de toekomst

 • Is de kernuitstap een ongemakkelijke waarheid?

  doel exitDe slagzin “Kernenergie nee, bedankt” van de jaren 80 staat eigenlijk diametraal tegenover de ambitie van hetIPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) om de wereld te redden door aan de CO2-knop te draaien. Immers, bij de vervanging van kernenergie door gas ontstaan 400 gram CO2 per kilowattuur die er bij het gebruik van kernenergie niet zouden zijn. Dit argument is stilzwijgend uit het debat verdwenen, wat suggereert dat de CO2 -uitstoot toch niet het voornaamste aandachtspunt is.

 • Kernenergie, meer emoties dan argumenten pro en contra

  nouraniumlogo

  Kernenergie… meer dan het uitspreken van dat woord is niet nodig om de stemming te bederven. Er is over kernenergie nooit een zakelijk, ernstig debat gevoerd. Alles speelt zich af op het vlak van emoties en van de ‘communicatie’. De polarisatie is extreem.

   

 • Klimaatakkoord Parijs is Geld- en Tijdverkwisting

  bjornlomborg 320x475Björn Lomborg, gastprofessor aan de Copenhagen Business School en klimaatalarmist, neemt bij veel wetenschappelijke problemen mainstream-kritische standpunten in. Trump heeft gelijk!

 • Kort en Bondig (11)

  fact checkFactcheck Stikstof Louise Fresco (in De Afspraak) versus Maxie Eckert (in De Standaard)  -  Israël kritisch over buitenlandbeleid van USA - 

  Het probleem stelt zich nog niet  -  Modern Grand Solar Minimum will lead to terrestrial cooling  -  VRT News: Zeespiegel stijgt alarmerend (tot 1 meter in 2100): Factcheck: Ziehier de METINGEN aan de kade in Den Helder

 • Kort en Bondig (13)

  Pluim Pierre kleinWindenergie op zee is een historische beslissing - Strategische autonomie - Drie stadia van de-globalisering - Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil zich tonen - Conner Rousseau, de nieuwe lieveling?

 • Kort en Bondig (16)

  DALLE e car 02E-voertiigen met batterijen zijn niet goed voor het milieu - De gas- en olieprijzen zullen niet zakken - Jonathan Holslag in Knack over de 'nieuwe kolonisten' - 'Straks kijken we niet meer op van duizenden hittedoden'
 • KORT en BONDIG (2)

  joachim coensVers geplukt, rijp voor degustatie

 • KORT en BONDIG (5)

  Oek rusKort en bondig is een reeks met korte Dwarse bijdragen voor al wie gebeten is om te wéten en beseft dat de gezagsgetrouwe media hun opdracht van Vierde Macht niet vervullen zoals het hoort.

 • Kort en Bondig (6)

  Talks between Vladimir Putin and President of the United States Joseph BidenKort en bondig is een reeks met korte Dwarse bijdragen voor al wie gebeten is om méér te weten dan wat de traditionele media ons vertellen.

  (Foto Wikipedia: Gesprek Biden - Poetin)

 • Kort en Bondig (8)

  trommel 40 barrier reefOver het Great Barrier Reef, de Duitse regering die loog, schieten we binnenkort op migranten? en het controversiële virusonderzoek.

 • Mijn Diesel is een Griezel


  diesel griezel

  Diesel lijkt dan toch zo geen griezel te zijn, maar de hogepriesters van het Groenlinks geloof slaan de dieselmotor in de ban.

   

   

   

   

 • Mijn Diesel is een Griezel - Lezers reageren

  diesel griezel 02De bijdrage over Diesel wekte heel wat belangstelling en we ontvingen ook enkele commentaren die we u niet willen onthouden.

 • Na het CO2-alarmisme nu ook nog een Stikstof-hype?

  eric blondeel 1 Onderstaande bijdrage, geschreven door Dr. ir. Eric Blondeel, geeft alvast een idee van de richting die we uitgaan. Hoog tijd om wakker te worden.
  Foto: Dr. ir. Eric Blondeel
 • Nieuwjaar, vooral een familieaangelegenheid

  china vlag landVAN ONZE CORRESPONDENT IN CHINA - In een reeks over het onderbelichte hedendaagse China publiceren wij verhalen van een Vlaming in China. Ditmaal vroegen we hem om iets te vertellen over het Chinese Nieuwjaar op 8 februari.

 • Nieuwsbrief Nr 40 Pjotr's Dwarsliggers 19 oktober 2017

   
   
   
  Waarde lezers,
   
  Toen we begonnen aan de reeks over de energieomslag van fossiele brandstoffen naar alternatieven, realiseerden we ons snel dat omwille van de duidelijkheid meerdere artikels noodzakelijk zouden zijn. Daarom willen we een tandje bijsteken en af en toe wekelijks een Nieuwsbrief publiceren, zodat ook andere onderwerpen nog aan bod kunnen komen. Alvast veel leesplezier!
   
   
  Energie: De stem van het volk
   
   
  In het vooruitzicht van het zoveelste politieke beslissingsmoment in het decennialang aanmodderend energiedebat hebben de beleidsverantwoordelijken ditmaal beslist om het volk een stem te geven. Gedurende een aantal weken mag de gewone Belg vragen beantwoorden, waarbij de politici beloven rekening te houden met zijn antwoorden. ‘Democratie' zo lijkt het wel.

  ‘Lijkt' omdat er twee grote problemen zijn met een volksraadpleging. Niet het antwoord van het volk, maar de voorafgaande informatie van én de vragen aan het volk.

  Het domme of het dom gehouden volk?

   
   
  Wanneer de regering nalaat om de bevolking vooraf op een objectieve manier te informeren, is deze bevraging nepdemocratie en gevaarlijk.
   
   
  Ons bezwaar slaat niet op het feit dat de overgrote meerderheid van de bevolking weinig belangstelling heeft voor deze complexe problematiek en al helemaal niet op de weinige mensen die voldoende kennis bezitten om zich hierover te kunnen uitspreken. Wat de overheid kan en moet doen is ervoor zorgen dat de bevolking toegang heeft tot alle informatie zonder censuur.

  Deze cruciale informatie overlaten aan de Main Stream Media (MSM) is in deze problematiek géén goed idee, omwille van twee redenen: (1) Sinds de MSM overgeschakeld zijn naar opiniejournalistiek en censuur van afwijkende meningen de regel werd, is misleiding onvermijdelijk. (2) Door het energiedebat te koppelen aan het klimaatdebat, wat de MSM permanent doen, staat alles in het teken van dat laatste en blijven ander aspecten onderbelicht of ze worden doodgewoon genegeerd.

  Dat de MSM censuur toepassen, werd recent heel duidelijk geïllustreerd toen op Doorbraak.be een artikel van journalist Jan Jacobs werd gepubliceerd waarin hij verwijst naar de ernstige fouten in de voorspelling van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer (ze voorspelden 170 miljard ton CO2 méér dan intussen gemeten werd). Bart Brinckman, journalist van De Standaard (DS) reageerde daarop via Twitter als volgt:

   
   
  “Sinds wanneer geeft @DoorbraakBe de negationisten vrij baan. Als opwarming kan worden ontkend, dan kunnen de gaskamers dat ook.”
   
   
  Dat Brinckman niet eens weet dat Jacobs erkent dat de aarde opwarmt, bewijst dat hij zijn artikels niet leest (lees hier en zie ookde reactie van Jacobs). Erger nog dan onwetendheid is Brinckmans' arrogantie om een ander medium de les te spellen. Wanneer een ‘senior' journalist zonder tegenwind van zijn krantenredactie dat zo maar ongestraft mag doen, bewijst die redactie dat ze het klimaat- én het groene-energie-activisme steunt en dat hun censuur elk debat in de kiem smoort.

  Het is goed om weten dat de journalisten van DS adepten zijn van de anthropogenic-global-warming-theory - al weten ze dat zelf wellicht niet.
  Deze stelling laat géén enkele ruimte voor andere meningen en dient als perfecte camouflage voor hun onwetendheid. Dat doet mij denken aan een 'beroemde' Belgische klimaatalarmist Professor Jean-Pascal van Ypersele, die kandideerde voor de hoogste functie bij het IPCC (VN klimaatpanel), en ooit stelde (in DM) dat al wie niet akkoord ging met het IPCC in de gevangenis thuishoorde. Welnu, een dergelijke beschuldiging zullen de Dwarsliggers nooit publiek uiten met betrekking tot de censuur en misleidende rapportage in DS. Maar mocht u het ons 'off the record' vragen, zouden we het niet ontkennen.

  Wij roepen daarom de beleidsverantwoordelijken op om zich niet neer te leggen bij deze censuur van de MSM en zelf objectieve informatie te verspreiden en publieke debatten te organiseren met deelname van wetenschappers zodat de voor- en nadelen van elke energiekeuze duidelijk wordt. Doet de regering dat niet, dan gebruiken ze de democratie slechts om hun eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. In elk geval zullen de Dwarsliggers aan dit onderwerp een reeks wijden op basis van wetenschappelijke bevindingen en hopen we dat veel lezers meehelpen om deze onderbouwde informatie verder te verspreiden.

  Het gezonde boerenverstand

  Wanneer de regering vragen stelt die geen nuancering (van het antwoord) toelaten, wordt het een pro tegen contra waarbij de meerderheid bepaalt wat de beste oplossing is. Om het grof te stellen, wanneer het aantal ‘onwetenden' groter is dan het aantal ‘wetenden' dan is deze bevraging uiterst gevaarlijk.

  Neem de vraag of de bevolking bereid is om meer te betalen voor hernieuwbare energie? Deze vraag leidt tot een voorspelbaar antwoord: wie het zich kan veroorloven zal – in de overtuiging zo de wereld te redden - geen bezwaar hebben. Wie zich niet kan permitteren dat de energiefactuur nog meer stijgt (de belasting op energie is nu al veel groter dan de kostprijs van de energie zelf) zal tegen zijn. Terwijl er twee essentiële onderdelen van deze vraag niet gekend zijn, namelijk (1) of het mogelijk is om de fossiele energiebronnen te vervangen door hernieuwbare (zon- en wind-) energie en (2) of het voornaamste (klimaat)voordeel van deze hernieuwbare energiebronnen wel zo groot is als voorspeld wordt en dus ‘zijn geld waard is'?

  De gestelde vragen zullen ongetwijfeld nog heel wat verdere vragen oproepen. Het is ook zeer waarschijnlijk dat de uitslag van deze bevraging niets oplost. Want de kans dat het gezond boerenverstand samenvalt met het activisme van een politiek-correcte zelfverklaarde elite is klein, zeer klein wanneer de overheid deze bevraging ondersteunt met een degelijke informatiecampagne die de charlatans buitenspel zet. Er is nood aan en eerlijk debat in het besef dat de (correcte) wetenschap altijd aan de kant van goed bestuur staat!

  Onze reeks over energie

  In het inleidend deel 1 over de ‘contouren van de energieproblematiek' stuurden we u reeds het artikel  Deel 1 Energie de aard van het beestje.

  Nu dus het tweede artikel: Deel 1 Wat is er mis met fossiele Brandstoffen?
  We vroegen ons af OF en WAAROM fossiele brandstof moet vervangen worden en HOE SNEL dat moet gebeuren. Het antwoord van onze wetenschapper: we moeten van die verslaving aan het verbranden van fossiele koolstof af.

  Nieuw in onze bibliotheek

  Eerst kwamen de biologen aan de beurt
  Het fenomeen censuur blijft niet beperkt tot een of ander specifiek domein. In de Wallstreet Journal (3 okt) verscheen een artikel waarin men vaststelt dat de intolerantie tegenover andersdenkenden evolueerde naar intolerantie tegenover de wetenschap zelf.

  Een lezer (academicus) stuurde mij onlangs volgende quote: ‘Toen de argumenten van een topspreker op een congres op waren, aarzelde die niet om te reageren met:

  'never let the facts get into the way of a good story'.

  Veel leesplezier,

   
   
   
               Pjotr's Dwarsliggers
 • Nieuwsbrief Nr 44 Pjotr's Dwarsliggers 16 november 2017

   

   
   
   
  Energie, een thema van levensbelang

  Deel 2 Nucleaire energie

   
   
  Waarde lezers,

  Zoals eerder afgesproken presenteren we u naast de tweewekelijkse Nieuwsbrief een reeks over Energie, een thema van levensbelang. Om het u gemakkelijker te maken hebben we op onze webstek de bijdragen van deze reeks beschikbaar gesteld via deze unieke link.

  We deden hetzelfde voor de reeks bijdragen over het klimaat via deze link.

   
   
  Deel 2: Is er een toekomst voor nucleaire energie?
   
   
  In de eerste reeds gepubliceerde bijdrage over nucleaire energie, vroegen we ons af of er een toekomst was voor de bestaande kerncentrales die werken op basis van uranium. Ons besluit was dat we deze technologie beter niet langer zouden gebruiken dan nodig is en niet in de verre toekomst.

  Nog steeds onder de noemer nucleaire energie, bieden we u met deze Nieuwsbrief een stand van de wetenschap inzake twee andere technologische mogelijkheden: het gebruik van thorium in plaats van uranium en kernenergie door fusie in plaats van fissie.

  Thorium wordt in de media voorgesteld als dé toekomst en inderdaad, het is een  veel milieuvriendelijker productieproces met beduidend minder hoog radioactief afval dan met uranium. Bovendien moet dit afval veel minder lang veilig bewaard worden. In deze bijdrage over de thoriumroute vroegen we ons af hoe ‘rijp' deze technologie is en welke (wetenschappelijke) obstakels nog moeten worden opgelost vooraleer een productie op industriële schaal mogelijk wordt? We deden daarbij ons uiterste best om deze wetenschappelijke stand van zaken zo verstaanbaar mogelijk voor te stellen.

  Een tweede bijdrage gaat over de opwekking van elektriciteit via de fusie van waterstof. Decennia geleden al voorgesteld als het alternatief zonder radioactief afval, rijst de vraag wanneer dit procedé bruikbaar kan zijn op industriële schaal? Lees hier de bijdrage.

  Beide wetenschappelijke maar toch leesbare bijdragen bieden heel wat stof tot nadenken. Aan U beste lezer, om te kiezen voor wéten.

  Reeds verschenen publicaties in de reeks over Energie:

  Deel 1 De contouren van het energie debat

  Energie de aard van het beestje

  Waarom we beter stoppen met fossiele brandstof

  Deel 2 Nucleaire energie

  Is er een toekomst voor uranium kerncentrales?

  Veel leesplezier,

   
   
   
               Pjotr's Dwarsliggers
 • Olifant El Ninjo of het CO2-muizeke?

  DALLE muis olifantDat het weer dramatische proporties aanneemt, zien en horen we elke dag op TV. En de oorzaak kennen we allemaal. Oh ja? Je moet dan ook een moedige hoog gediplomeerde Dwarsligger zijn om dat op een wetenschappelijke manier te weerleggen.

 • Open brief aan Vlaams minister Hilde Crevits

  crevits subsidies

  Toen ik in haar persmededeling verwees naar een 'studie van Deloitte over de klimaatomslag, en zij in Knack laaiend enthousiast H2 (waterstof) aanprees als één van de hoekstenen van haar innovatief energiebeleid voelde ik een opborrelde ongerustheid. Blijkbaar...

 • Over waanzinnige energiekosten

  priceLezersverhalen over de waanzinnige verrijking van de energieboeren en de dramatische verarming van de bevolking door een 'misdadig' energiebeleid.

 • Trump negeert de Klimaatkerk

  WSJParijs is er om dat wat de politici in ieder geval zouden doen van een imprimatur te voorzien.

 • Tweekindpolitiek in China

  china vlag landVAN ONZE CORRESPONDENT IN CHINA - In een reeks over het onderbelichte hedendaagse China publiceren wij verhalen van een Vlaming in China. Ditmaal vroegen we hem om iets te vertellen over de zopas afgeschafte éénkindpolitiek in China.

 • Unie van Duitse Academies van Wetenschappen: Energietransitie is economische en ecologische nachtmerrie

  fog power line pylon fog überlandleitungHet 4.600 miljarden-fiasco. Een politiek onverdachte studie onthult de illusie van de energietransitie als een economische en ecologische nachtmerrie. 

  Auteur: Fritz Vahrenholt.

  Vertaling: Martien de Wit.

 • Verwrongen Denken of Fake News?

  fake newsOp 29 september ll. verscheen op de website van Knack eenartikel:'Moeten we politici verlossen van energiebeleid zodat ze zich kunnen concentreren op een boerkinidebat?'

  Het is een bittere aanklacht tegen onze regeringen van de laatste 15 jaar. De beschuldiging is niet zozeer dat die ons hebben opgezadeld met een totaal onwerkbare en ook onoplosbare energiesituatie, maar dat ze geen kordate komaf hebben gemaakt met de vervanging van de kerncentrales.

Pagina 1 van 2