Zelfbeschikkingsrecht

  • Mark Elchardus en de soevereine volksgemeenschap

    mensenUitgangspunt

    In het najaar van vorig jaar verscheen van de bekende socioloog Mark Elchardus Reset(Ertsberg, 2021). Het omvangrijke boek lijkt het intellectueel testament van de auteur, die lange jaren de huisideoloog van de socialistische partij werd genoemd.

  • Zelfbeschikkingsrecht niet voor Vlamingen

    B plusUnitair gezinden verzetten tegen Vlaams streven naar autonomie en separatisme. Een grondige analyse laat echter maar weinig over van de argumenten van B Plus tegen de confederale plannen van de N-VA.