Zelfbeschikkingsrecht

  • Zelfbeschikkingsrecht niet voor Vlamingen

    B plusUnitair gezinden verzetten tegen Vlaams streven naar autonomie en separatisme. Een grondige analyse laat echter maar weinig over van de argumenten van B Plus tegen de confederale plannen van de N-VA.