email 297633 960 720 gray text sleepers02

dwarsliggers

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
lees meer over onze filosofie

gebeten om te weten DRIE

Verfransing

  • Leuven Vlaams was in mei ’68 afgelopen

    Staking Vlaamse studenten te Leuven voor de gevangenis werd de menigte uit elkaar geslagenDit is een foto (wikipedia) van de studentenstaking in Leuven op 18 januari '68. U leest het goed, niet mei '68 dus.


    Dwarsligger Jaak Peeters, was toen in Leuven en zijn ooggetuigenverslag zal zeker menig lezer boeien.

  • Verfransing: een natuurlijk sociaal fenomeen?

    unionVeel mensen zeggen dat ze niets tegen de personen van een andere bevolkingsgroep hebben maar toch vrezen ze door die andere groep verdrongen te worden. Terecht, echter in de mainstream media worden ze dan meestal als racisten bestempeld.