Kiesstelsel

  • Een hoogmis voor de particratie

    cheating noLogoVerkiezingen zijn hét hoogtepunt van een democratie. De manier waarop de Belgische particratie omspringt met de resultaten ervan is niet echt rechtvaardig.

  • Een onrechtvaardige kieswetgeving

    RWFDe Belgische kieswetgeving is onrechtvaardig. Ze schendt het gelijkheidsbeginsel en de politieke partijen recupereren stemmen die hen niet toekomen. 

  • Kieskringen, duistere achterkamerpolitiek

    Grafiek 2 0Dat de verdeling van de parlementaire zetels onrechtvaardig is kon u reeds lezen in een eerdere bijdrage. Maar is dat ook zo voor de manier waarop men de kieskringen organiseert?