email 297633 960 720 gray text sleepers02

dwarsliggers

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
lees meer over onze filosofie

gebeten om te weten DRIE

Grondwet

  • Democratische inspraak en de grondwet

    Tindemans GW Vodje papierKRISTIAAN DE COCK  - Toppolitici hebben het moeilijk met de inspraak van burgers. Dat ze dikwijls zelf oorzaak zijn van de moeilijke besluitvorming en daarbij niet eens de grondwet  respecteren lijkt geen probleem te zijn.

  • Seculiere staat, de keel overgesneden

    Street protest calling for Sharia in Maldives Democracy failed system posterDe hetze rond het al dan niet toelaten van onverdoofd slachten doet heel wat emoties oplaaien. Luidt dit het begin van het einde van de seculiere staat in? Of is het vals alarm?