Groen

 • Onder Dwarsliggers (7)

  konik horses 720351 960 720Onder Dwarsliggers’ levert bijwijlen stof tot discussie waarbij ons Nederlands netwerk niet onbetuigd blijft. Hieruit blijkt dat ook Nederland nood heeft aan Dwarsliggers om op het rechte spoor te blijven. Een van die discussies ging over de natuur in Nederland … en was ‘’recht voor de rap’ zoals we dat van onze Noorderburen gewoon zijn.

 • Over multiculturalisme, natuur en het belang van een echte thuis

  De door het groene fanatisme met steun van de EU afgedwongen stikstof- en CO2-politiek zou ei zo na doen vergeten dat er ook nog een allochtonenprobleem bestaat. Dat probleem is geenszins kleiner geworden...

 • Stemrecht op 16 jaar?

  Laurentine Brinkhorst aan de interruptiemicrofoon Bestanddeelnr 931 0298In de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers werd onlangs een wetsvoorstel ingediend om jongeren vanaf 16 stemrecht te verlenen.

  Of zo’n voorstel kans maakt, is moeilijk te bepalen. Vaak hangen de kansen van dergelijke voorstellen af van toevallige politieke omstandigheden.

  De vraag is wel of een dergelijke stap verstandig is.