email 297633 960 720 gray text sleepers02

dwarsliggers

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
lees meer over onze filosofie

gebeten om te weten DRIE

Defensie Aankopen

 • Amerikaanse ambassadeur moet dringend Bethesda bellen

  266px Kuhhandel Spiel 08 017N-VA liet ons weten dat er nog geen beslissing genomen is inzake de vervanging van de F-16 vloot. Maar zij zelf hebben wel hun keuze gemaakt. Met deze bijdrage bij het begin van het nieuwe parlementaire jaar hopen we de regering en vooral N-VA op te roepen één van Vlaanderens kwaliteiten, het gezond verstand, te laten prevaleren op ordinair lobbywerk en partijpolitieke ambities.

 • De hoorzitting in de commissie landsverdediging

  F 16 car salesDe avondlijke hoorzitting over de vervanging van de F-16 van 18 april 2018 is best samen te vatten in één woord: verward. Daarom denk ik dat het misschien best is de problematiek met behulp van een metafoor aan te pakken.

   

 • De Nederlandse politieke besluitvorming

  F35lag of the NetherlandsNu de evaluatie van de twee kandidaten-opvolgers F-16 achter de rug is en naar verluidt de F-35 het haalde van de Eurofighter, waarbij de prijs een belangrijke rol speelde, zou het wel eens interessant kunnen zijn om te kijken hoe men in Nederland kwam tot de keuze voor de F-35A.

   

 • Defensie Nieuwsbrief Nr 18/05 - 08 maart 2018

   
   
   
  Waarde lezers,
   
  Mocht het u ontgaan zijn, in Knack online kan u een artikel lezen dat we schreven als reactie op de eerdere bijdrage van journalist Ewald Pironet 'De lobbycampagne van de eeuw', waarin sommige getuigenissen [1] grote vragen oproepen.
   
  [1] De uitspraken van Sven Bisschop en Alexander Mattelaer, heb ik niet geciteerd om hen weg te zetten als voorstanders van de F-35A, maar om aan te tonen dat hun pleidooi voor een 'nationale' Luchtmacht de facto het omgekeerde betekent: de uitsluiting van de F-35A. Dus met hun pleidooi zijn ze logischerwijze tegenstanders van een keuze voor de F-35A. Met hun stelling, dat 'elk uitstel verkeerd is', zijn we het ten gronde oneens en daarvoor hebben we reeds meermaals en uitgebreid onze militair-technische argumenten op tafel gelegd.
   
   
  Een pak op Amerikaanse maat gesneden
   
   
  Analyse van het Request for Governmental Proposal
   
   
  Werd het aanbestedingsdossier op maat geschreven van het Amerikaanse vliegtuig F-35A van Lockheed Martin zoals Boeing beweerde toen het zich terugtrok uit de competitie?

  Was de Gripen E van Saab niet meer dan een ‘schijn'-kandidaat die doelbewust tot opgave werd gedwongen?

  Wie het Request for Governmental Proposal (RfGP) aandachtig las zal in elk geval ernstige bedenkingen hebben.

  Inleiding

  We schreven reeds dat het opstellen van een bestek/lastenboek een of andere kandidaat kan bevoordelen (
  lees hier) en dat dit zelfs niet ongebruikelijk is vanuit het standpunt van de gebruiker. Laat het duidelijk zijn dat de Luchtmachtspecialisten die aan de vervanging van de F-16 al meer dan tien jaar werken, lang vooraleer ze de eerste letter van het RfGP aan het papier toevertrouwden, wisten wat hun voorkeur was en welk vliegtuig eventueel niet in aanmerking mocht komen.

  Eveneens belangrijk om weten, is dat de militair-technische beoordeling van de voorstellen op basis van de RfGP nauwelijks speling toelaat, en de specialisten die het document opstelden de uitslag al kennen, ten minste wanneer die evaluatie op een correcte manier wordt uitgevoerd. En voor alle duidelijkheid er is géén enkele concrete aanwijzing dat dit niet het geval zou zijn.

  Vooraleer dieper in te gaan op deze aspecten willen we de lezers vragen om enkele cruciale elementen voor ogen te houden bij het lezen van deze bijdrage.
   
  - Ere wie ere toekomt: Dat defensieminister Steven Vandeput het RfGP online zette, is lovenswaardig. Dat de politici (ook van zijn partij) die bevoegd zijn voor de parlementaire controle, toegaven dat het veel te complex was om erover te kunnen oordelen, zorgde ervoor dat de goedbedoelde transparantie verloren ging.
   
  - Het RfGP moet de afspiegeling zijn van de politieke doelstellingen en de keuze van het ‘beste' vliegtuig moet in eerste instantie aan die politieke ambities voldoen. Een uiterst belangrijk onderdeel van die politieke ambities is de strategische samenwerking waarbinnen we onze nationale defensie wil inbedden. Hier dus de keuze tussen Europa of Amerika. De militaire operationele samenwerking waar Defensie veel belang hecht, komt pas als derde ondergeschikte keuze aan bod.

  Waarom de Luchtmacht kiest voor de F-35A

  Onlangs was er een politieke rel in Duitsland toen Luchtmachtautoriteiten publiekelijk hun voorkeur uitspraken voor de F-35A. Ze werden teruggefloten door de regering die meteen haar voorkeur liet blijken voor de Eurofighter Typhoon, waar ook de Duitse industrie aan meewerkt. Of Duitsland nu nog een competitie zal organiseren is zeer de vraag. En dat hoeft ook niet. Elk land kan vrij zijn keuze maken. In België heeft de defensieminister zich nooit gekeerd tégen de voorkeur van de Luchtmacht, integendeel veel elementen wijzen erop dat hij deze oplossing genegen is.

  De voorkeur van de Luchtmacht vindt zijn oorsprong in de goede ervaringen met de aankoop van de F-16, gebouwd door General Dynamics – en niet door Lockheed Martin die pas veel later de F-16 overnam van de oorspronkelijke bouwer. Alleen zijn de F-16 en de F-35A twee totaal verschillende vliegtuigen en wie durft de problemen waarmee de F-35 vandaag kampt vergelijken met de ‘kinderziektes' van de F-16 is niet objectief. Dat precies Kolonel Van Pee,die vrantwoordelijk is voor het dossier vervanging F-16 tijdens een uiteenzetting voor de Commissie defensie de problemen van de F-35A relativeerde 'ze hebben allemaal kinderziektes' wijst op vooringenomenheid.

  Er is echter een tweede reden voor de sympathie van de Legertop voor de Amerikaanse militaire gemeenschap, namelijk de systematische beïnvloeding van bevriende militaire autoriteiten door het Pentagon. Tijdens mijn periode als defensieattaché had ik daarover een lang gesprek met mijn Amerikaanse collega, die vertelde dat het één van de taken is van een VS-defensieattaché om in de bevriende landen de ‘toekomstige generaals' te detecteren en om deze aan te bevelen voor diverse samenwerkingsmogelijkheden (uitwisselingen, cursussen in de VS, …). Dat het ook gebeurde in België, kon ik zelf vaststellen toen ik het bezoek kreeg van de ‘US Army Attaché' met de vraag of ik XXX kende en of hij kans maakte op promotie. Het volstaat trouwens om de lijst te overlopen van de hoger officieren en generaals om daar een zicht op te hebben. Vooral de Luchtmacht interesseerde de Amerikanen om evidente redenen. En het aantal Luchtmachtofficieren die in Amerika een interessante cursus volgden, soms met familie, zullen mij niet tegenspreken als ik zeg dat ze genoten hebben van de Amerikaanse gastvrijheid. En dan zijn er nog de ‘cowboyverhalen' van Belgische en Nederlandse piloten die een of andere stunt uithaalden in de VS, zoals rakelings over de Grand Canyon of een ander natuurpark scheuren, zonder dat daar moeilijk werd over gedaan …

  Een heel ander verhaal zal je horen van officieren die in Frankrijk een cursus volgden en behandeld werden met de spreekwoordelijke Franse arrogantie en soms als ‘petit belge' in de categorie deelnemers van de ‘oude kolonies' geplaatst werden. En met Emmanuel Macron als president lijkt niet direct beterschap in zicht.

  Wat niet in de RfGP staat

  Alles wat wij te weten kwamen wist de Luchtmachtstaf al veel vroeger. Daarom is het ook opmerkelijk dat sommige belangrijke elementen ontbreken en die toevallig in het voordeel spelen van de F-35A van Lockheed Martin.
   
  1. De belangrijkste politieke bedenking is dat zelfs de politieke ambities geschreven werden door militairen en dermate ‘vaag' zijn dat het voor de Luchtmacht eenvoudig was om daarop in te spelen. In het RfGP staat volgende politieke ambitie: “In this internationally (UN, NATO and EU) oriented security strategy, Belgium is prepared to accept a fair share of the security burden (burden sharing) and of the operational risk (risk sharing).”
  Op militair niveau wordt dat vertaald als: “The Strategic Vision paper for the Belgian armed forces includes, amongst other capabilities, a requirement for an air combat capability which can be rapidly deployed and which can execute operations in a complex hostile environment at an acceptable risk.”
  Géén woord over wat bedoeld wordt met ‘fair share'. Géén woord over de betekenis van ‘a complex hostile environment' en dus ook niet of daarmee een agressieve openingsaanval diep in vijandelijk gebied bedoeld wordt. Een ding is wel duidelijk: als Duitsland en Frankrijk dat niet kunnen, hoeven we ons niet te schamen.
   
  2. De belangrijkste politieke beperking van de F-35A is ongetwijfeld het feit dat zowel de software voor het vliegen als voor de uitvoering van opdrachten eigendom blijft van de VS (Lockheed Martin en USAF). Dergelijke beperking zou moeten aanleiding geven tot zwaar penaliseren, vermits het de Belgische Lichtmacht (en de andere EU-landen die reeds kozen voor de F-35A) gijzelt, én de facto ook een deel van de militaire capaciteit van Europa onder Amerikaanse curatele stelt. Of las u ergens dat de verkoper verplicht is de broncode bekend te maken?
   
  3. Een derde ontbrekend element is een lijst van gevaarlijke materialen die gebruikt worden bij de coating van de vliegtuigromp die na onvermijdelijke beschadigingen telkens opnieuw moeten behandeld worden. Over de nanopartikels van deze coating schreef onze specialist het volgende: “Die zijn in elk geval bedenkelijk. Maar hoe groot het gevaar daarvan precies is kunnen we enkel door grondig onderzoek te weten komen, en dat is tot hiertoe niet gebeurd. Nanopartikels zijn in elk geval moeilijk met een stofmasker tegen te houden.”

  In Nederland werd in het Request for Information (RFI) van 2 juni 1999 het volgende geschreven: “5.12.1.Appendix D contains a list of hazardous materials prohibited under Dutch law or which have a very low emission value into the environment (Appendix D-section 1). Preferably none of the mentioned materials are to be used in the production process and the in-use phase of the weapon system. The use of the mentioned materials require all kinds of protection measurements and regulations, therefore priority is given to the use of alternative (substitute) materials. It is expected that the list of prohibited hazardous materials will be expanded in the future."
  Om een onverklaarbare reden werd deze lijst niet hernomen in latere publicaties.
   
  4. In een recent artikel (5 maart) over de problematiek van de romppanelen gaf Babione (vice-president LM) volgende uitleg: “Speaking to reporters at Lockheed's media day on Monday, Jeff Babione acknowledged that low observability, or LO, capabilities in particular are posing a challenge to the company. In part, that's because they are so unique and because production is ramping up quickly.(…) In order to reduce the F-35's signature, the panels making up its airframe must be precisely aligned. As each panel goes through the production process — build, then installation, then joining to other panels — small deviations can make it very difficult to meet standards, even for an experienced mechanic. “It's not a human problem; that's just the result of our ability. We're approaching the limits of our ability to build some of these things from precise-enough technology,” Babione said. (…)“On the other hand, we inadvertently scratch the coating system, and we have to repaint it. Or when the mechanics spray the airplane [with LO coating], not all of it is robotically sprayed. There's some overspray, and they have to go clean that,” he said.

  Waarde lezers, beseft u de omvang van deze bekentenis voor het bepalen van (1) de Life Cycle Cost, (2) de onderhoudslast, en (3) de beschikbaarheid van de F-35A? Las u daarover iets in de RfGP? Zal dat meegenomen worden in de beslissing die defensie binnen enkele maanden wil nemen, lang voor er een oplossing is voor dit probleem, en de impact op de globale kostprijs gekend is?
   
  Wordt vervolgd.
   
   
   
               Pjotr's Defensieteam
 • Defensie Nieuwsbrief Nr 18/16 - 04 juni 2018

   
   
   
  Vervanging F-16: een lastenboek op Amerikaanse maat geschreven (3)


  Perfide spelletjes moeten de echte problemen van het dossier F-16 verhullen 

   
   
   
  Waarde lezers,
   
  Het debat over de verlenging van de levensduur van de F-16 heeft lang genoeg geduurd. Vooral in de Kamer van ‘Partijvertegenwoordigers’ werd met scherp geschoten en elke kleine mogelijkheid om de waarheid geweld aan te doen werd uitvergroot om over het grote probleem niet te moeten spreken. Twee knullige gemanipuleerde (?) mails werden aangegrepen om alle andere bewijsstukken eveneens in de prullenmand te gooien. Een koehandel, zo lijken de orders van de eensgezinde partijhoofdkwartieren van de meerderheid!

  De defensieminister en zijn partijpolitieke én militaire entourage kozen met gratuite beschuldigingen aan ons adres voor de vlucht vooruit. Dat sommige journalisten hieraan al te gemakkelijk meewerkten en de perfide spelletjes niet doorzagen, maakt het alleen maar erger.
   
  Ons antwoord is eenvoudig:
   
   
  Het enige motief voor het Dwarsliggers initiatief is BURGERZIN
   
   
  Een begrip dat helaas al te zeldzaam is en veel politieke mandatarissen zelfs niet meer voor mogelijk houden.
  Maar het grote drama is dat deze heisa duidelijk maakt dat burgerzin ook in de Krijgsmacht van geen tel meer is.
  Dat is gevaarlijk en naast alle werkelijke problemen met dit dossier, voor ons al een voldoende reden om het hele dossier te stoppen
  .
   
   
  De puntenverdeling, toch de essentie van de selectieprocedure, werd nooit publiek bekend gemaakt
   
   
  Het echte probleem is dat heel dat debat voorbijging aan dé vraag of het lastenboek wel degelijk elke kandidaat gelijke kansen wilde geven. In een vorig deel met dezelfde titeltoonden we aan dat de auteurs de vliegnormen en dus ook de veiligheidsnormen van onze piloten verlaagden om toch maar de kandidaat van hun voorkeur niet te benadelen. Dat is heel wat anders dan correcte eisen stellen die niet door alle kandidaten kunnen worden gehaald. Daarom roepen wij alle volksvertegenwoordigers op om  volgende vragen aan de minister voor te leggen.

  “Kan u bevestigen dat de Annex A Information Request Table, Appendix 2 Performance data (blz. 9) waar deze capaciteit beperkt werd tot 4 of 5 g, geschreven werd door het team dat de RfGP opstelde?

  Zo ze dit niet zelf schreven maar deze normen werden overgenomen van een ander document, dan zouden we willen weten wie de uitgever was van het oorspronkelijke document en met welk doel dit document werd opgesteld?

  Tevens denken we dat het van belang kan zijn om in dit geval ook te weten via welke kanalen de auteurs van het RfGP in het bezit ervan kwamen?”


  Wat NIET gepubliceerd werd

  Maar ook die aanwijzingen zijn nog geen sluitende bewijzen voor een manipulatie. De énige mogelijkheid om dit cruciaal document te kunnen beoordelen op zijn correctheid is de puntenverdeling. Die is geheim, maar nu de evaluatie afgerond werd, is er geen enkel obstakel om ze niet te laten onderzoeken.

  Daarvoor zijn onafhankelijke specialisten noodzakelijk, want het dossier is te complex voor niet-specialisten (zoals politici). De controle moet ten minste het volledige militaire deel omvatten waarvoor 57 % van de punten werd toegekend. We roepen de verzamelde volksvertegenwoordigers op om samen een team van onafhankelijke specialisten (en dus geen militairen in actieve dienst van defensie of raadgevers van politieke partijen) aan te duiden om deze puntenverdeling te evalueren.

  Enkele voorbeelden

  Vermits voor de militaire capaciteiten 57 % van de punten werd toegekend waarvan ongeveer 21 % procent toegekend werd aan de intrinsieke capaciteiten van het vliegtuig blijft er nog 36 % over voor andere aspecten waardoor het beste vliegtuig om diverse redenen kan geklopt worden door een minder goede kandidaat. Dit nog onafhankelijk van de evaluatie van de prijs en de economische aspecten waarvoor 43 % van de punten werd toegekend.

  Insiders weten dat de voorkeur van defensieminister Pieter De Crem voor de F-35, volledig gedeeld werd door de nieuwe Stafchef (CHOD) generaal Van Caelenberge(piloot) nadat de weerbarstige voorganger generaal Charles Henri Delcour tot ontslag werd gedwongen (in 2012). Van Caelenberge en een naaste medewerker, Jos Vanschoenwinkel (eveneens piloot, en actueel raadgever van de N-VA kamerfractie), beiden uitgesproken voorstanders van de F-35A, waren het ‘koningskoppel’ voor de uitwerking van dit dossier.

  Vandaag is deze voorkeur nog altijd levendig binnen de Luchtcomponent en ook minister Vandeput heeft reeds in 2016 duidelijk zijn voorkeur (géén keuze) voor een samenwerking met Nederland (die de F-35A al koos) kenbaar gemaakt. Zou het dan niet goed zijn om te kunnen vaststellen of die samenwerking met de VS (USAF) en Nederland niet werd beloond met uitzonderlijk veel punten, waardoor andere kandidaten minder kansen hadden?

  Omdat de democratie méér rechten heeft dan de particratie:

  Onze conclusie is dat een degelijk onafhankelijk onderzoek naar de puntenverdeling noodzakelijk is om alle vragen op te helderen zodat desgevallend de minister met klank dit dossier kan afronden of om in het tegenovergestelde  geval zijn conclusies te trekken.

  Laat voor één keer de democratie en niet de particratie een hoge vlucht nemen.
   
   
   
               Pjotrs Defensieteam
 • Defensiebeleid in communautair vaarwater

  MelsbroekDefensieminister De Crem opnieuw in communautair vaarwater. Of hoe het federaal beleid steeds meer lijkt op het gesjacher in de soeks van de Wetstraat.

 • Defensieminister Steven Vandeput is boos

  steven vandeput 2In een interview in De Zondag (12/11), spreekt defensieminister Vandeput zich uit voor een snelle beslissing inzake de vervanging van de F-16 gevechtsvliegtuigen. De oppositie schildert hij af als onwetend of te kwader trouw en dat maakt hem boos. Terecht?

 • Een Europese veiligheidsarchitectuur

  PatriotDeel III  Het alternatief: De heropbouw van nationale militaire capaciteiten
 • Een Europese veiligheidsarchitectuur

  Defense top20Deel II: De wapenwedloop
 • Een pak op Amerikaanse maat gesneden (1)

  copy and paste F 35 BAFWerd het aanbestedingsdossier op maat geschreven van het Amerikaanse vliegtuig F-35A van Lockheed Martin zoals Boeing beweerde toen het zich terugtrok uit de competitie?
  Was de Gripen E van Saab niet meer dan een ‘schijn'-kandidaat die doelbewust tot opgave werd gedwongen?
  Wie het Request for Governmental Proposal (RfGP) aandachtig las zal in elk geval ernstige bedenkingen hebben.

 • F-35 Goed nieuws (show)

  F 35 Helmet Mounted Display SystemGelet op de zeer positieve getuigenissen voor de ‘US House of Representatives’ overweeg ik over te stappen naar het pro-F35 kamp. Er zijn nog wat kleine puntjes, maar dat is normaal volgens luchtmacht generaal Christopher Bogdan (JPO).

   

   

   

 • F-35: Problemen met Motor en Brandstoftanks

  F 35 take off

  De bedoeling van deze opmerkingen is te verklaren waarom wij nog altijd bezorgd zijn omwille van problemen rond de motor en de brandstoftanks die aan de oppervlakte kwamen door enkele incidenten in 2015 en 2016. We zijn er niet van overtuigd dat definitieve oplossingen daarvoor gevonden zijn.

   

 • F16 - Deel 4 Economische return

  Belgian F 16 at 2007 Falcon Air Meet in Azraq De aankoop van hoogtechnologische gevechtsvliegtuigen biedt de kans om een graantje mee te pikken. Een interview over de economische return met generaal majoor vlieger b.d. Karel Vervoort.

 • Het politieke debat dat niet mag plaatsvinden

  KermitBelgië is géén parlementaire democratie maar een parlementaire particratie. Vanuit hun partijhoofdkwartieren worden de parlementsleden aangestuurd als 'puppets on a string'. Bij wijlen lijkt het wel op een Muppet show.

 • In Memoriam Kolonel vlieger Willem Hageman

  Willem Hageman Kol vlieger irGewezen kolonel piloot Willem Hageman was lid van het Dwarsliggers Defensieteam. Een katholieke boerenzoon uit de Achterhoek, die we voortaan koesteren in ons collectief geheugen.

 • Is Hasselt belangrijker dan de Belgische Defensie?

  steven vandeput 2De kranten schrijven dat de beslissing voor de F-35 is gevallen. De regering weet enkel niet hoe ze dat moet ‘communiceren’. Komaan zeg, laten we de dure woorden even weg: ze zijn op zoek naar een ‘uitleg’ om dit dossier door het parlement te jagen zonder verdere discussies.

 • Kort en Bondig (4)

  266px VRT logoKort en bondig is een reeks met korte Dwarse bijdragen voor al wie gebeten is om te wéten en beseft dat de gezagsgetrouwe media hun opdracht van Vierde Macht niet vervullen zoals het hoort.

  Vrt, doelbewuste misleiding; Oekraïne, lezers reageren; Defensie in patriottische handen?

 • Limiet Luchtwaardigheid F-16

  F 16AM of the Belgian Air Component of the Belgian Armed Forces based at Florennes with 2 Wing. 3601390310Vraag aan de heer Minister van Defensie en mevrouw de Voorzitter van de Commissie Defensie aangaande luchtwaardigheidslimiet van F16

 • Mijn vriend Karl is fysicus

  raven patch 1a LToen onze huidige bewindslui hun eerste lange broek versleten was er een hoogbegaafde jongeling al druk doende als vliegtuigbricoleur.

   

   

   

 • Nieuwsbrief Defensie 07 juni 2016

   
  Geachte heer Minister,
  Waarde Voorzitter en Leden van de Commissie Defensie,
  Dames en Heren opiniemakers en  defensiespecialisten,

  Ik vernam dat de presentatie van de F-35, morgen op 8 juni, voor de Commissie Defensie achter gesloten deuren doorgaat. Of dat voor de andere kandidaten eveneens zo is, weet ik niet.

  In elk geval wil ik de Leden van de Commissie kennis geven van een zopas ontvangen bericht uit Nederland, omdat Lockheed Martin (en de Amerikaanse regering) dezelfde voorwaarde stelde aan de Nederlandse Commissie Defensie, waardoor elke transparantie onmogelijk werd. Vermits de heer Minister Vandeput beloofd heeft om de procedure transparant te laten verlopen, willen we u waarschuwen dat dergelijke praktijken niet overeenstemmen met de belofte van de Minister.
   
  Het bericht uit Nederland:.

  "In Nederland heeft de Amerikaanse regering verzocht (en bekomen) dat er twee besloten sessies voor de Kamercommissie defensie werden gehouden voor de F35A. Wat ik nu verneem vanuit België, is dat dit precies dezelfde tactiek is als toegepast werd in AUS, CAN, NO, DK, NL. 

  Het hele patroon van RFI, … en de inhoud van de gevraagde missies, de hele aanpak om tot een keuze voor F35 te geraken, vertoont een hoge mate van gelijkheid. Logisch, want succesvol gebleken.

  Voorlichting aan Def Comm is confidentieel  (dus NIET transparant). Leden mochten in NL documenten inzien (en moeten vooraf geheimhouding beloven over wat ze hoorden).

  Daarna wordt elke vraag/kritiek getorpedeerd met:
  Hier kan je niet over oordelen, wat wij begrepen is echt sensationeel anders, maar we kunnen er niets over zeggen.

  Briljante manier om elke open vergelijking te torpederen. Elke vorm van waarheidsvinding/controle wordt zo uitgeschakeld en de gemiddelde parlementariër is zonder support van externe deskundigen niet in staat de juistheid en volledigheid van het beweerde op de mérites te beoordelen.
  Dit ging in Nederland niet alleen over militair-inhoudelijke zaken, ook over industriecompensatie, ook over prijs/kosten : dit werd betiteld als “commercieel vertrouwelijk”.

  Een echt parlement zou dit botweg moeten weigeren. Waarom zou DGA (Direction Général de L'Armement) voor de Rafale, of FMV voor de Gripen niet het zelfde kunnen eisen, gelijke monniken, gelijke kappen nietwaar?
   
  Laat België dit als eerste openlijk weigeren, het is of publiek, of je wordt uitgesloten.
  Laat de pers dit weten, deze schandalige en bedrieglijke handelwijze, die zo succesvol was voor JPO (Joint Program Office) en Lockheed Martin moet afgelopen zijn."

  Geachte Leden van de Commissie, het is van het allergrootste belang dat u beseft dat u de ultieme garantdragers bent voor een transparante besluitvorming. Tegelijk wil ik u nogmaals waarschuwen dat het bijna onmogelijk is om als leken in deze complexe materie de gepresenteerde informatie goed in te schatten. Dat erkennen vergt meer moed dan lichtgelovig zijn, maar u bent het de democratie en uw instelling, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, verschuldigd.

  Voor alle duidelijkheid: wij zijn géén tegenstanders van de F-35A, maar menen dat de vertraging die dit project opliep en de open vragen meer dan voldoende argumenten zijn om een definitieve keuze uit te stellen. 

  Namens de Dwarsliggers,

  Pierre Therie
  Kolonel Stafbrevethouder bd
  Gewezen Defensieattaché   
 • Nieuwsbrief Defensie 31 juli 2016

   

  Beste lezers,

  POGO, Project on Government Oversight, is een Amerikaanse organisatie (waakhond) die met een kritische bril het regeringswerk opvolgt en rapporten schrijft met verwijzing naar controleerbare informatie. Wij denken daarom dat onderstaand bericht lezenswaardig is voor al wie belangstelling heeft voor de keuze van de opvolger van de Belgische F16 vliegtuigen.

  Misschien zal u zich, net als wij, bij het bekijken van de tabel afvragen waarom de prestaties van de reeds bestaande exemplaren zo ver onder de 'beloofde' waarden liggen van de vliegtuigen die nog niet gebouwd zijn; versies 2B en 3C.

  Wij hebben méér dan sterke vermoedens waarom de reeds geproduceerde exemplaren nog altijd beperkt zijn tot versnellingen tussen  4,5 en 5,5 g. En dat de maximum snelheid beperkt is tot nauwelijks iets meer dan de helft van de vooropgestelde 1,6 Mach. We zijn dan ook zeer benieuwd hoe ze deze problemen zullen oplossen. Eenvoudig zal het in elk geval niet zijn en dus hangen er nog altijd heel donkere wolken boven de verdere ontwikkeling van de JSF/F35. Naast, niet te vergeten, de vragen omtrent de (ICT) sensor fusion en de dominantie binnen afzienbare tijd van stealth versus nieuwe radarsystemen.

  Voor de dwarsliggers,
  Pierre ‘Pjotr’ Therie

   

  Why Lockheed CEO’s F-35 Remarks Ring Hollow

  By: Dan Grazier | July 25, 2016

   
  Lockheed Martin CEO and F-35
  Marillyn Hewson, CEO of Lockheed Martin (right)

  Marillyn Hewson, chairwoman, president and CEO of Lockheed Martin, expressed a great deal of optimism about the F-35 during a recent interview with AviationWeek. By itself, there is nothing surprising in this. One would expect the CEO to put a positive spin on the largest single program for the company. After all, the F-35 makes up 20 percent of Lockheed Martin’s consolidated net sales according to the company’s 2015 annual report.

  What was quite curious, and perhaps very revealing, about her remarks was the key metric by which she chose to express her optimism. When asked to provide an update on the F-35 program, Hewson responded, “the Marine Corps declared their IOC [initial operational capability] last year; they are combat ready. The U.S. Air Force will declare this year, followed by the Navy in 2018.”

  The casual observer will be forgiven for not catching the subtle reveal in her statement. Notice she said the Air Force will declare IOC this year, followed by the Navy two years later.

  Declaring a system ready for combat, or IOC, is hardly a simple matter of putting a date on a calendar. A new weapon system has to achieve the minimum performance criteria. In the case of the Air Force’s F-35A, IOC will occur when “the first operational squadron is equipped with 12-24 aircraft, and Airmen are trained, manned, and equipped to conduct basic Close Air Support (CAS), Interdiction, and limited Suppression and Destruction of Enemy Air Defense (SEAD/DEAD) operations in a contested environment.”

  POGO has reported extensively on why the impending Air Force IOC declaration will be nothing more than a public relations stunt. The top Pentagon weapons tester reported earlier this year that the version the Marine Corps used for its F-35 IOC declaration would have to “avoid threat engagement” and require rescuing from other aircraft should it encounter an enemy plane. Since the Air Force’s version only has a new computer and no new capabilities, the situation will be much the same.

  Should the Air Force make the anticipated IOC announcement in the next few weeks as expected, “initial” will certainly be the operative word with regard to the plane’s combat utility. The planes to be used for such purposes will operate with the 3i software version. The planes with this configuration are capable of carrying a very limited weapons load both in terms of type and quantity. It can carry only two air to air missiles and a few bombs which it will only be capable of employing in a limited “employment envelope.”
   

  Joint Strike Fighter Chart released by the F-35 Joint Program Office

  The F-35 program has done little to prove its worth to the American people, who are stuck paying the bill for this, the most expensive acquisitions program in history. For the CEO of Lockheed Martin to treat this very important milestone in the program as little more than a formality—or worse, a foregone conclusion—is shameful.

  Photo of Dan Grazier

  By: Dan Grazier, Jack Shanahan Fellow

  Dan Grazier is the Jack Shanahan Fellow at the Project On Government Oversight

   

   

 • Nieuwsbrief Defensie 27 augustus 2016

  Nieuwsbrief Defensie 27 augustus 2016

  Ter inleiding …

  In ‘De oligarchen en de president’ (De Tijd) beschrijft Rik Van Cauwelaert de ‘Deep State, de staat in de staat die de Verenigde Staten daadwerkelijk controleert.’

 • Opinie vrt: Keuze voor F-35 kan uitdraaien op een ramp

  F 35 vrt IR F 35Ook deze week staat de vervanging van de F-16 op de agenda van het parlement. De discussie ontaardt zo stilaan tot een vaudevillestuk. Dat mag dan onderhoudend zijn, maar voor een dergelijk belangrijk dossier is het een ramp. Het gaat hier niet enkel om vele miljarden die de belastingbetaler zal moeten ophoesten.

 • Parlementaire vragen aan defensieminister Vandeput

  vwplendeblockNamens de fractie Vuye-Wouters stelde Kamerlid Veerle Wourters een schriftelijke vraag aan defensieminister Vandeput. Het antwoord van de heer minister was volkomen correct. Het was echter het antwoord op een vraag die mevrouw Wouters niet gesteld had.

   

   

 • Russische Sunflower kan F-35 detecteren

  OTH B.big

  De Russische radar Sunflower (Podsolnukh) kan tot 500 km ver "zien", dus over de horizon. Autonoom kan het 300 vaar- en 100 vliegtuigen opvolgen. En slecht nieuws voor de aanhangers van de 5de generatie stealth vliegtuigen, die kunnen evenzeer gedetecteerd worden.

 • Vergelijking F-35A en SU-35

  F35A SU35Een video die de vergelijking maakt tussen de F-35A en de SU-35. Aan de kijker om conclusies te trekken.

   

 • Wie beslist welk vliegtuig België kiest?

  F 35 Money 4 copy

  Dossier vervanging F-16: De vervanging van de F-16 is een complex dossier maar toch boeiend voor een ruimer publiek. Terwijl het evident is dat de regering beslist over de al of niet vervanging van de F-16, en de defensieminister herhaaldelijk verklaarde nog geen keuze gemaakt te hebben, is de vraag wie beslist over welk vliegtuig aangekocht wordt helemaal niet evident: de generaal, de wapenlobby of toch de minister? Een poging tot verduidelijking.