Defensie

 • Algemeen

  Algemene onderwerpen Defensie

 • B-Fast: Pover amateurisme

  logo B FastHet stopt nooit. Een drama in het verafgelegen Nepal en de media zorgen ervoor dat de regering zich opnieuw verslikt in de eigen dadendrang. Maar een spelletje zwartepieten lost evenmin iets op.

 • Bevlogen ideeën over de aard van het beestje

  NATOWaarom  steunt België nog steeds de nucleaire strategie van de NAVO? Een reactie op de visie van professor Tom Sauer UAntwerpen.

   

 • Boeiende gesprekken aan de koffietafel (2) Dr. Jan Werts

  Dr. jur Jan WertsVoor wie over de Europese Unie méér wil weten, is een gesprek met Dr. Jan Werts, de Nederlandse senior EU-correspondent van de publicaties Europa Nu, het Montesquieu Instituut en de Clingendael Spectator, een voorrecht. Dit najaar verschijnt in Londen zijn tiende boek over Europa als auteur of coauteur over Europa.

 • Het investeringsplan van Defensie

  magnifying glass over red downward chartsOp basis van de bekend geworden aankopen, vroegen we ons af of deze wel beantwoorden aan militaire behoeften dan wel aan politieke doelstellingen, en of deze keuzes wel zorgen voor de grootst mogelijk operationele capaciteitswinst.

 • Is Nederlands onbelangrijk voor Vlaams-nationalisten?

  Nationaal zangfeestDefensieminister en Vlaams-nationalist, Steven Vandeput, kiest voor minder Nederlands aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Terug naar taaltoestanden als tijdens WO I? Neen, want de ‘gewone soldaten’ zijn al eerder afgeschaft.

 • Jürgen Conings

  jurgen coningsRuud Goossens (De Standaard): Zeg dat IK het gezegd heb … en het relaas van een ex-militair.

  foto RTLNieuws.nl

 • KORT en BONDIG (2)

  joachim coensVers geplukt, rijp voor degustatie

 • Nieuwsbrief Defensie 07 juni 2016

   
  Geachte heer Minister,
  Waarde Voorzitter en Leden van de Commissie Defensie,
  Dames en Heren opiniemakers en  defensiespecialisten,

  Ik vernam dat de presentatie van de F-35, morgen op 8 juni, voor de Commissie Defensie achter gesloten deuren doorgaat. Of dat voor de andere kandidaten eveneens zo is, weet ik niet.

  In elk geval wil ik de Leden van de Commissie kennis geven van een zopas ontvangen bericht uit Nederland, omdat Lockheed Martin (en de Amerikaanse regering) dezelfde voorwaarde stelde aan de Nederlandse Commissie Defensie, waardoor elke transparantie onmogelijk werd. Vermits de heer Minister Vandeput beloofd heeft om de procedure transparant te laten verlopen, willen we u waarschuwen dat dergelijke praktijken niet overeenstemmen met de belofte van de Minister.
   
  Het bericht uit Nederland:.

  "In Nederland heeft de Amerikaanse regering verzocht (en bekomen) dat er twee besloten sessies voor de Kamercommissie defensie werden gehouden voor de F35A. Wat ik nu verneem vanuit België, is dat dit precies dezelfde tactiek is als toegepast werd in AUS, CAN, NO, DK, NL. 

  Het hele patroon van RFI, … en de inhoud van de gevraagde missies, de hele aanpak om tot een keuze voor F35 te geraken, vertoont een hoge mate van gelijkheid. Logisch, want succesvol gebleken.

  Voorlichting aan Def Comm is confidentieel  (dus NIET transparant). Leden mochten in NL documenten inzien (en moeten vooraf geheimhouding beloven over wat ze hoorden).

  Daarna wordt elke vraag/kritiek getorpedeerd met:
  Hier kan je niet over oordelen, wat wij begrepen is echt sensationeel anders, maar we kunnen er niets over zeggen.

  Briljante manier om elke open vergelijking te torpederen. Elke vorm van waarheidsvinding/controle wordt zo uitgeschakeld en de gemiddelde parlementariër is zonder support van externe deskundigen niet in staat de juistheid en volledigheid van het beweerde op de mérites te beoordelen.
  Dit ging in Nederland niet alleen over militair-inhoudelijke zaken, ook over industriecompensatie, ook over prijs/kosten : dit werd betiteld als “commercieel vertrouwelijk”.

  Een echt parlement zou dit botweg moeten weigeren. Waarom zou DGA (Direction Général de L'Armement) voor de Rafale, of FMV voor de Gripen niet het zelfde kunnen eisen, gelijke monniken, gelijke kappen nietwaar?
   
  Laat België dit als eerste openlijk weigeren, het is of publiek, of je wordt uitgesloten.
  Laat de pers dit weten, deze schandalige en bedrieglijke handelwijze, die zo succesvol was voor JPO (Joint Program Office) en Lockheed Martin moet afgelopen zijn."

  Geachte Leden van de Commissie, het is van het allergrootste belang dat u beseft dat u de ultieme garantdragers bent voor een transparante besluitvorming. Tegelijk wil ik u nogmaals waarschuwen dat het bijna onmogelijk is om als leken in deze complexe materie de gepresenteerde informatie goed in te schatten. Dat erkennen vergt meer moed dan lichtgelovig zijn, maar u bent het de democratie en uw instelling, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, verschuldigd.

  Voor alle duidelijkheid: wij zijn géén tegenstanders van de F-35A, maar menen dat de vertraging die dit project opliep en de open vragen meer dan voldoende argumenten zijn om een definitieve keuze uit te stellen. 

  Namens de Dwarsliggers,

  Pierre Therie
  Kolonel Stafbrevethouder bd
  Gewezen Defensieattaché   
 • Over Bricoleurs en Managers, rien ne va plus

  USS Zumwalt DDG 1000 at nightHet was maar een klein berichtje. In de Belgische media was er zelfs helemaal niets van te merken, maar Der Spiegel bracht het (op 23-11-2016) quasi onder ‘faits divers’: de ‘Zumwalt’ lag in het Panamakanaal met motorpech.