QE of “quantitative easing” of kwalitatieve versoepeling is een onconventioneel monetair instrument.

Het behelst, vooral bij lage of nul nominale rente van centrale banken, het opkopen van vooral overheidsobligaties, maar ook van ander soort papier, door de centrale bank met daarvoor nieuw gecreëerd geld. Met de bedoeling dat de partijen die papier verkochten aan de centrale bank die gelden zullen aanwenden voor nieuwe beleggingen, meestal met een hoger risicoprofiel.

QE is een substituut voor monetaire financiering.