Klimaatalarmisten als keizers zonder kleren

keizer zonder klerenWaar we het over willen hebben is de accuraatheid van klimaatvoorspellingen, niet de weersvoorspellingen. In De Tijd (en andere kranten) maakt men reclame voor het nieuwe boek van een klimaatalarmist. De titel spreekt duidelijke taal: “De Vlaamse kust zal niet overleven zoals ze nu is”.

 

 

 

Een citaat: Met een vriendelijke glimlach brengt de wereldvermaarde klimaatwetenschapper Jean-Pascale van Ypersele (60) de meest verontrustende boodschappen. 'We kunnen niet voorkomen dat grote delen van Vlaanderen onder water komen te staan.'

Meten is weten

Verder in het artikel vonden we geen enkele kritische vraag over de wetenschappelijke bevindingen waarop hij zich baseert. Integendeel, hij poneert ‘waarheden’ die elke wetenschapper zo kan weerleggen. Hij negeert bijvoorbeeld deze onbetwiste grafiek met gemeten temperatuur en CO2 waarden:

evolutie 

De temperatuurevolutie over langere tijd toont duidelijk aan dat ook zonder de industriële productie van CO2 de temperatuur om de 120.000 jaar naar een piek gaat. Dat deze piek momenteel nog niet bereikt is, geeft aan dat de aarde nog in een opwarmingsfase zit.

Dat CO2 in het pre-industriële tijdperk in eenzelfde ritme ook evolueerde negeert hij en géén journalist die hem daarop durft te wijzen, want blijkbaar beseffen zij her zelf ook niet!

Help, zeespiegel steeg 7cm in 25 jaar

In Knack wordt een studie aangehaald die beweert dat het zeeniveau de voorbije 25 jaar is gestegen met 7 cm. "Deze studie benadrukt de belangrijke rol die de gegevens kunnen spelen die verzameld worden via satelliet, om prognosemodellen te bevestigen', zegt klimatoloog John Fosullo van het Nationaal Centrum voor Atmosferisch Onderzoek, en medeauteur van de studie."

Onze wetenschapper maakte daar korte metten mee:
Ze gebruiken nog altijd die satellietmetingen, hoewel ze al lang zouden moeten weten dat die een systematische fout hebben. Die satellieten dalen iets sneller dan de ‘modellen’ van de NASA voorspellen. Daardoor wordt een snellere stijging van de zeespiegel geïnsinueerd. Dat is allemaal geweten. Het was ook de reden voor de fameuze ‘hockey stick’ waarmee James Hansen het VS Congres de stuipen op het lijf joeg. Meten tegen de kaaiwand jongens: niet moeilijker maken dan het is!

denhelder

 

Al vliegt de leugen nog zo snel …

Het probleem met mensen die de wetenschap niet respecteren beperkt zich niet tot het interpreteren op een ‘passende’ manier van de modellen waarop ze hun voorspellingen baseren, maar ook dat ze desgevallend de modellen voeden met aangepaste ‘metingen’ (zie ‘climategate’). Gelukkig blijkt steeds opnieuw de wetenschap sterker te zijn dan het ‘fake news’ van de pseudowetenschappers die telkens de mensen met een schuldgevoel opzadelen en zo arrogant zijn om te denken dat de mens de natuur kan beïnvloeden.

… het ozongat is nooit weggeweest

Ditmaal werden ze opnieuw in het ongelijk gesteld over het ozongat uit de jaren zeventig van vorige eeuw. Toch helemaal verdwenen zo beweerde men en niemand die dat controleerde. Niks verdwenen, integendeel zo blijkt nu!

In 1987 werd het Akkoord van Montreal getekend dat de productie van CFK’s (chloorfluorkoolwaterstof) reduceerde met 90 %. Een successtory die al die tijd tot op de dag van gisteren werd volgehouden door ‘wetenschappers’ en een gewillig journaille. Zie je wel dat de mens de natuur kan beïnvloeden, en dat die ook de opwarming zou kunnen stoppen, was de onderliggende boodschap.

Edoch, vandaag zitten al die klimaatwetenschappers met een flinke kater. Want de (ETH) Eidgenössische Technische Hochschule Zurich heeft nu onomstotelijk bewezen dat het “zwarte gat” helemaal niet weg is maar blijft toenemen!

Lees hier het artikel uit de Bassler Zeitung.

Voor wie meer kennis en belangstelling heeft, lees hier en hier de twee meest relevante studies van het ETH Zurich.

Wij laten het aan onze lezers over om te oordelen of Jean-Pascale van Ypersele de Stryhou en Co nu wereldvermaard zijn als wetenschappers of als wetenschapsontkenners.

Er bestaan ook moedige journalisten

De studie van het ETH Zurich (in samenwerking met Physikalisch-Meteorologischen Observatoriums Davos) veroorzaakte bij de Zwitserse media heel wat beroering. Zouden ze nu toegeven dat ze zich vergist hadden of het nieuws gewoon negeren?

Eén journalist, Martin Läubli wetenschapsredacteur van de Tages-Anzeiger had de moed om zijn ongelijk te bekennen en schreef een uitgebreid artikel met als titel: Het ozongat wordt niet kleiner. Alleen zocht hij meteen een uitvlucht: er moeten nu wel andere (nieuwe) gevaarlijke gassen zijn … . Een fout toegeven kan nog net maar gewoon de waarheid zeggen, dat we het niét weten, is blijkbaar nog een stap te ver.

Maar goed, voor een journalist die kritiekloos de klimaatalarmisten achternaliep is dat een moedige bekentenis. Ik zie het onze betweterige journaille niet zo snel nadoen!

Ze bewijzen daarmee dat de bevolking nood heeft aan Dwarsliggers die de wetenschap wel aan het woord laten in het besef dat we zo weinig weten.

 

“Al wat ik weet is dat ik niets weet” (Sokrates)

 Uw Dwarsliggers

 

  • Hits: 2674