Trump negeert de Klimaatkerk

WSJParijs is er om dat wat de politici in ieder geval zouden doen van een imprimatur te voorzien.

Trump Skips Climate Church Vertaling

Holman W. Jenkins, Jr

Wall Street Journal

3 Juni, 2017

 

De bestaansreden voor de akkoorden van Parijs heeft niets met klimaatverandering te doen. Het werkt als volgt: Het is beter deel van een beweging te zijn dan er buiten te staan. Gelijk de vlag groeten of het hoofd buigen in de kerk; het kost niets onoprecht te zijn, maar de status van buitenstaander komt met een prijskaartje.

We moeten iets begrijpen: je sleept geen 195 landen spartelend en schreeuwend naar de ondertekening van een verdrag dat ze geld gaat kosten. Dergelijke afspraken bestaan enkel omdat ze een internationaal imprimatur verlenen aan dat wat de politici in ieder geval zouden gaan doen.

De olielanden zoals Saudi Arabië en Noorwegen hebben getekend. Ze plannen gewoon door te gaan met de productie van olie. Indië en China, die ook tekenden, plannen om hun energieverbruik te laten groeien tot het vergelijkbaar is met het pro capita verbruik in de ontwikkelde landen, om op dat punt te stabiliseren.

De VSA en Europa zijn van plan verder groene energie te blijven subsidiëren, zo lang hun kiezers dat blijven toelaten, omdat het nut van een politiek mandaat erin bestaat resources om te kunnen leiden naar de interesse groepen die het best geplaatst zijn om politici voor het uitdelen van die snoepjes te belonen.

In Parijs werd overeen gekomen bepaalde emissiedoelstellingen te bereiken en werd beweerd dat de bedoeling bestaat de planetaire temperatuurtoename tot minder dan 2 graad Celsius te beperken.

Niet enkel zijn de emissiedoelen niet door te zetten, maar ze hebben ook geen verstaanbare relatie met het temperatuurdoel in het kader van de zeer twijfelachtige klimaatwetenschap. Gezien de ‘schot in het donker’ schattingen van het “Intergovernmental Panel on Climate Change” is het zelfs mogelijk dat de rest van de eeuw in ieder geval weinig opwarming toont.

En dat is maar goed ook. Omdat de niet doorzetbare beperkingen die in Parijs afgesproken zijn, niet meer dan een afrondingsfout zouden uitmaken, zelfs als ze uitgevoerd werden.

Gedurende de 30 jaar dat de opwarming van de aarde zich tot een dagelijkse bekommernis van de kranten ontwikkelde leerden de politici één les heel duidelijk: De kiezers hebben geen zin in het soort energiebelastingen en verboden die nodig zijn om een beduidend verschil in atmosferisch CO2 mee te brengen.

We gaan ons hier niet ophouden met de media hysterie sinds de Trump beslissing, of de vraag waarom velen van U, waarde lezers, uw eigen verstand ten trots, in deze hysterie zullen meelopen, ook al weten jullie beter. Mensen zijn sociale wezens. Als zich een meute vormt en we zijn er niet bij voelen we angst.

Overeenkomsten gelijk Parijs mikken denkbaar in ieder geval op het verkeerde doel. Enkel indien die technologie de menselijke energiebehoeften aan concurrentiële prijzen kan voldoen zal lage koolstof energie zich doorzetten. Regeringen zouden er verstandig aan doen in fundamenteel energie onderzoek te investeren in plaats van geld weg te gooien voor energietechnologie die enkel kan overleven zolang de subsidies blijven vloeien. Maar dat laatste is dat wat de politiek profijtjes oplevert.

Oh, wel. Hypocrisie is het universeel oplosmiddel voor maatschappelijk relaties. Dit verklaart ook de andere grote klimaatgebeurtenis van de dag, waar verslaggevers zich in zuurstofnood gewerkt hebben bij hun pogingen om de betekenis ervan op te blazen. We bedoelen het feit dat 62% van de Exxon aandeelhouders, aangevoerd door de gigantische fondsen Vanguard, Fidelity en BlackRock, gestemd hebben om de firma te vragen uit te leggen hoe het Parijse temperatuurdoel haar zaken zal beïnvloeden.

Gedurende dertig jaar is nu in de politiek trekken en duwen over klimaatverandering aan de gang. Gedurende ieder nanoseconde van die tijd, minstens terwijl de markten open waren, hebben beleggers de energie-aandelen geëvalueerd in het licht van de mogelijkheid van klimaatwetgeving.

Exxon heeft de beleggers in dit verband niets nieuws of nuttigs te vertellen. Zou een koolstofbelasting goed of slecht zijn voor de firma? Een dergelijke belasting zou de vervanging van steenkool door aardgas, dat door Exxon wordt geleverd versnellen. Is er een batterij voor elektrische auto’s op komst waarmee men 500 km kan rijden en die in vijf minuten dan weer opgeladen kan worden? Waarschijnlijk niet. In dat geval zal ook een substantiële koolstofbelasting waarschijnlijk weinig verschil maken voor de 8% van de wereldwijde emissies die uitgestoten worden door personenauto’s. De Amerikanen kochten 143 miljard gallons benzine vorig jaar, aan een prijs van $2.25; ze kochten 133 miljard gallons in 2012 bij een prijs van $3.64.

“Ons geduld is niet eindeloos“ tierde BlackRock, het 5,4 biljoen zware Wall Street fonds, bij de stemming over Exxon’s klimaat boetedoening.

Dit gebaar, van een overweldigende betekenisloosheid, is een voorbeeld van een prominent instituut dat probeert zijn reputatie als kerkganger op te polijsten ten koste van een ander.

En toch, ondanks de beslissing van de heer Trump aangaande Parijs, kan slechts één grote nationale economie een voelbare teruggang van de emissies rapporteren, dank zij ‘fracking’. Wellicht wordt, door aardgas export vanuit die zelfde economie, de verbazende emissietoename van China vertraagd.

We hebben het hier over de VSA, onder het ondenkbaar monster Donald Trump. Hoe dan ook, indien we in de toekomst een evolutie naar lage koolstof energiesysteem zullen zien, zal die hoofdzakelijke door technologie en markten gedreven worden, niet door de politiek.

 

Bron: https://www.wsj.com/articles/trump-skips-climate-church-1496431295

 

COMMENTAREN VAN LEZERS

De klimaat cultus is een grap, net zoals zijn twee bij voorkeur aanbevolen "energiebronnen". Raar genoeg werken hydro-elektrische centrales minstens even hernieuwbaar als wind en zon, maar zonder de dure, toxische, landverslindende aspecten en de beperkt voorhanden zeldzame aarden, die nodig zijn om de twee andere te doen werken. Die twee hebben decennia gekregen om de kaap te ronden, maar ze geraken er niet. Tegelijkertijd ontmantelen de hogepriesters van het klimaat in de regering over heel de verenigde staten hydro-elektrische centrales. Het lijkt bijna alsof… ogenblik… het is zo dat de klimaat cultus tracht overal op de wereld energie te winnen behalve daar waar de priesters van de klimaat kerk wonen.

 

In de jaren 70 kwam hysterie op rond het thema “globale afkoeling”. Toen dat niet gebeurde verschoof de hysterie naar “globale opwarming”. Toen dat niet gebeurde verschool de hysterie naar het huidig probleem van de dag, “klimaatverandering”. Linkse milieu groepen en “wetenschappers” hebben bewezen dat ze ieder thema zullen omarmen dat de donaties en subsidies in gang houdt! Klimaatverandering heeft zich als het meest succesvolle aller uithangborden uitgewezen, want het klimaat van de planeet heeft zich gedurende heel de geschiedenis veranderd, en zowat alles kan aan “klimaatverandering” toegeschreven worden, daarvoor zijn nooit definitieve bewijzen nodig. Ongelukkigerwijze voor de volgelingen van de klimaatcultus is President Trump een zakenman, die de brutaliteit heeft om over zo’n geniepig concept als “rendement van investeringen” (ROI) na te denken. Honderden miljarden (indien niet biljoenen) dollars uitgeven om de temperatuur met een fractie van een graad te doen afnemen lijkt geen overtuigende ROI op te leveren.

 

Zie hier de perfecte gelegenheid voor moreel hoogstaande linksen, die in opwarming van de aarde geloven, om hun eigen geld in te zetten ter compensatie van de bedragen die de Amerikaanse belastingbetalers nu niet op tafel gaan leggen. Waar zijn, buiten Bloomberg die zegde dat hij een paar miljoen dollars (een miniem deel van zijn vermogen) zal geven, nu al die hoogdravende miljardairs en Hollywood multimiljonairs? Waar is Al Gore? Jeffrey Bezos? Leonardo DiCaprio? Katy Perry? Whoopi Goldberg? Luid tsjirpende krekels, dat wel. Gelijk alle linksen zijn ze er gauw bij voor dingen die maken dat ze zich goed kunnen voelen over zichzelf, zolang de belastingbetaler het geld maar op tafel legt. Typisch linkse hypocrisie. Maar ik verval in herhaleing.

 

De “Opwarming van de Aarde” is geen wetenschap: het is een religie. Geen enkele wetenschap komt ooit tot een finaal afsluitend oordeel, en geen enkele echte wetenschapper zou ooit zoiets beweren. Iedere dag worden er nieuwe ontdekkingen gedaan. Die stapelen zich op elkaar en leiden ons over een kronkelend pad naar de waarheid. “Opwarming van de Aarde” volgelingen hebben hun geest in steen gebeiteld. Hun Evangelie is “onbetwistbaar”, alles is afgesloten. Als ze zich dat konden veroorloven zouden ze wat graag iedereen die vragen durft stellen het hoofd afhakken. De “Opwarming van de Aarde” is de nieuwste reïncarnatie van hekserij.

 

De klimaatwetenschappers hebben 100% gelijk. Ze zeggen dat de Aarde tegen 2100 3,5 tot 4,2 graad zal opwarmen, wat we ook doen. Ze zeggen ook dat de akkoorden van Parijs een invloed van twee tienden van een graad zullen hebben. Anderzijds zijn de politici die Parijs aangeprezen hebben, en die willen dat we honderden miljarden aan twijfelachtige dictatoren uitdelen voor een zo onbeduidend resultaat, niets anders dan leugenaars.

 

Ik vermoed dat de Amerikaanse kiezer heeft beslist dat het nu genoeg geweest is met de linkse agenda, groene energie inbegrepen. Trump heeft tijdens zijn campagne beloofd dat hij uit die stapelzotte afspraak zou uitstijgen, en hij deed dat. Waar gaat al de drukte over? De enige reden waarom kleinere naties ingestapt zijn was dat ze pakken geld zouden krijgen, met dank aan de Amerikaanse belastingbetaler. Laat de Duitsers en de Fransen met het geld op de proppen komen. Het zou hun burgers een zo warm gevoel geven.

 

Beste progressieven: stuur uw geld naar het Green Climate funds en bespaar U de uitleg. Een baar geld basis is veel beter dan nog meer geld te lenen dat de volgende generatie dan moet terugbetalen: niet erg edel. De Verenigde Staten hebben nu al $20 biljoen schulden. Niemand belet U uw zuur verdiend geld aan het fonds te geven dat werd opgericht om de wereld van klimaatverandering te redden. Per 12 mei hadden de Verenigde Staten $1 miljard bijgedragen, Rusland $0, China $0, India $0.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

  • Hits: 2429