railroad tracks

Het ontbreekt de media en het beleid aan Dwarsliggers

 

Korte reacties op de recente golf van misleiding door de media en ideologisch getormenteerde politici.

Dwarsliggers aan het woord.

noun Poor Singer 969101De kranten - en andere - redacties hebben weer opnieuw publicatiestof: de coronaproblematiek, al bijna anderhalf jaar de bron van talloze epistels, dreigde met het wegzakken van het aantal doden of IZ-patiënten uit te doven. Het moet voor de ‘schrijvelaars’ van kranten en redacties allerhande een verschrikkelijk vooruitzicht zijn geweest: zonder materiaal komen te zitten, zodat ze naar nieuws op zoek moeten.

Quicksand warning sign Texel 2004Terwijl de advocaten van de Belgische staat en de Gewesten focussen op procedures, vergeet men dat de rechtszaak berust op wetenschappelijke nonsens. Hoe lang nog vooraleer een beleidsverantwoordelijke die naam waardig de Groene ideologie stopt?

vraagtekenDe gerechtszaak aangespannen door de VZW Klimaatzaak tegen het Belgische regering roept grote vragen op. Dat het zogenaamde "Akkoord van Parijs" (net zoals overigens het Marrakesh-akkoord) géén bindend akkoord is en dus géén afdwingbare doelstelling, lijken de Nederlandse activistische rechters die oordeelden over een gelijkopende Urgenda-zaak vergeten te zijn. En in België?

Symbol code redPieter Lukkes, prof. em. geografie:  Geschiedenis? Dat is toch de tijd na 2010?

bird of prey 1127655 1280Gastauteur Ap Cloosterman: In het artikel “een Grand Solar Minimum op komst heb ik de voorspeling van prof. dr. Valentina Zharkova vermeld: Er is een zonneminimum op komst, die zal starten in 2020 en zal duren tot 2055”.

board school university research previewKlimaatonderzoekers vertellen dat de aarde een broeikas is, warmer dan een steenklomp in de ruimte. Dat komt vooral door 'broeikasgas' in de lucht. Die straalt energie naar de zee en de vaste grond. Volgens het IPCC zelfs 342 Watt/m2. Dat is meer dan twee keer zoveel als de zon, die maar 161 Watt/m2 op de grond brengt.

garen en bandAuteur: Prof. Em. PIETER LUKKES. Heel lang geleden kwam er zo af en toe een vrouw bij mijn ouders aan de deur. Aan een riem om haar nek droeg zij een platte houten kist. Daarin zaten garen, band en andere naaibenodigdheden.

MrBordello ChimpzillaVolgens de VRT-ombudsman is er maar één geloofwaardige bron, het IPCC. Hoe de VRT-redactie tot deze conclusie komt, tenzij op ideologische basis, vertellen ze niet.

 

bosbranden aus 2019 2020De jarenlange indoctrinatie door de media (onder meer via de weerberichten) heeft de link tussen klimaat en weersomstandigheden diep in de hersenen van de argeloze nieuwsconsument geplant. Men hoeft zelfs bij elke ‘natuurramp’ niet telkens opnieuw te verwijzen naar de klimaatverandering. Het volstaat de ware oorzaken te verzwijgen.

HSR 02Gastauteur Dr Eric Blondeel: De “hockeystick” curve was de cover van het IPCC 2001 rapport, en heeft zijn naam ontleend aan de vorm van de grafische curve van Dr. Mann die de temperatuur in de tijd weergeeft. Gekoppeld aan de CO2 concentratie vertolkte deze grafiek het verhaal van de catastrofale antropogene opwarming door CO2.

spain madrid fountain pigeonsHet klimaat fascineert me. Wij duiven hebben het liever niet te koud. Mijn voorvaderen leefden in Egypte, en daar is het lekker warm. Ze namen er 5000 jaar geleden de postdienst voor hun rekening. Jammer dat ik daar geen postzegel meer van heb…

Guus BerkhoutGuus Berkhout (Nederland): Politieke rekenmodellen brengen ons land in een economische crisis. Stop er mee en ga meten.

uitstoot

Met deze bijdrage willen we wetenschappers de kans geven om op een constructieve manier met elkaar in debat te gaan over de klimaatverandering. Wij hopen dat ‘klimaatalarmisten’ net zoals ‘klimaatsceptici’ de moed hebben om hun eigen kennis ter discussie te stellen. Dr Eric Blondeel gaf alvast met dit artikel het goede voorbeeld.

consensus   foto dedereldmorgen.be

 

  Over de rol van de belangrijkste actoren en hun verantwoordelijkheid 

kern2De ontwikkeling van de wetenschap is gebaseerd op voortschrijdend inzicht. Voor de klimaatwetenschap zou de in de media geformuleerde consensus een blokkering zijn. De echte wetenschapper wordt een klimaatontkenner genoemd omdat hij blijft zoeken naar een invulling van de hiaten tussen wetenschap en realiteit.

MilankovićWe hebben allemaal wel de indruk dat we ongeveer begrijpen hoe het zonnestelsel werkt. Of we denken toch minstens dat de astronomen het precies weten. Dat is een van de vele misverstanden die als gevolg hebben dat wij geloven veel meer van het universum te begrijpen dan we in de realiteit doen.

Johan SanctorumBeste Johan Sanctorum,
Onwetendheid is géén excuus!

Uw artikel in Doorbraak “Code Rood: ‘nutteloos alarmisme’…” is heel opmerkelijk, maar uw uitspraken over de klimaatproblematiek vormen absoluut géén troef voor een degelijk artikel; het vertoont eerder een gebrek aan kennis. Slachtoffers van uw scherpe pen zijn ditmaal econoom Geert Noels, journalist Jan Jacobs en politicus Jean-Marie Dedecker.

ambiguityHet is opvallend hoe gemakkelijk professionele journalisten en politici misbruik maken van de taalverloedering om hun eigen overtuiging te verdedigen. Zo is één van de oudste en meest lonende ‘truken van de foor’ om alles op één hoop te gooien.

silhouette 3576109 960 720Serge Desouter : In de jungle van desinformatie over het milieu en klimaat – beide vaak door elkaar gehaald: het milieu bepaalt niet het klimaat, maar het klimaat bepaalt wel het milieu – is het lastig om als gewone sterveling het goede van het foute te scheiden.

Artikel van Climategate.nl: Vandaag bracht ‘De Telegraaf’ groot nieuws onder de kop: VVD-Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff resoluut over klimaattafels: ’Kans dat ik het letterlijk uitvoer nihil’. ’Werk begint pas, ík heb geen akkoord!’