DALLE klimaatalarmisme 02Van een Dwarsligger, voor wie gebeten is om te weten.

zonHet voornaamste politiek thema voor de verkiezingen in 2024 moet gaan over betrouwbare en goedkope energie. Zo niet is verarming een kwestie van (weinig) tijd.

MaskerSpreekt de premier met kennis van zaken wanneer hij beweert dat de opwarming van de aarde veroorzaakt wordt door menselijke CO2? Neen, zegt een specialist. Aan de lezers om te oordelen!

Ivar GiaeverDeze ultrakorte Lezerstrommel bevat geen artikel maar een toespraak door een Nobelprijswinnaar naar aanleiding van de jaarlijkse samenkomst van Nobelprijswinnaars in Lindau, Duitsland. Hij, dat is Ivar Giaever, won de Nobelprijs fysica in 1973.

CO2 moleculeStel even dat u politicus bent en een beleid voert op basis van een leugen en dat u dank zij voortschrijdend inzicht tot het besef komt dat het bedrog is. Zal u dan kiezen voor een ander beleid of uit gemakzucht bijven kiezen voor de gemakkelijkste weg: die van de bedrogen meerderheid?

Jules de Waart 2Uittreksel uit het boek van Jules de Waart “Geloof niet alles” (blz 59 e.v.)

niet willen horenTijdens een bijeenkomst begin deze maand kwam een Gentse burgerlijk ingenieur spreken over de energietransitie. Hij begon zijn toespraak met de bedenking dat er wel enkele maar niet iedereen in de zaal burgerlijk ingenieur was en zijn voordracht daarom geen te technische uiteenzetting zou worden. Dat werd het ook niet.

António Guterres 2021UN secretaris Guterres sprak op 9 augustus 2021 over een code rood voor de mensheid,  terwijl enkele dagen ervoor in het weekblad Science {2}  (mede) door Gavin Schmidt , de directeur van het Goddard Institute for Space Studies (GISS) , de bakermat van de klimaatmodellen gewaarschuwd werd voor de resultaten van de klimaatmodellen die steeds verder uit de hand lopen,

William HapperBinnen het Witte Huis werden door topwetenschappers fiches geschreven ten behoefte van het stafpersoneel. Dr. William Happer, emeritus hoogleraar natuurkunde, Princeton University, schreef een bijdrage over de stralingsoverdracht door broeikasgassen. Happer werd verboden om het  Witte Huis logo te gebruiken, op straffe van vervolging. Gastauteur Dr. Eric Blondeel vertaalde dit document.

railroad tracks

Het ontbreekt de media en het beleid aan Dwarsliggers

 

Korte reacties op de recente golf van misleiding door de media en ideologisch getormenteerde politici.

Dwarsliggers aan het woord.

noun Poor Singer 969101De kranten - en andere - redacties hebben weer opnieuw publicatiestof: de coronaproblematiek, al bijna anderhalf jaar de bron van talloze epistels, dreigde met het wegzakken van het aantal doden of IZ-patiënten uit te doven. Het moet voor de ‘schrijvelaars’ van kranten en redacties allerhande een verschrikkelijk vooruitzicht zijn geweest: zonder materiaal komen te zitten, zodat ze naar nieuws op zoek moeten.

Quicksand warning sign Texel 2004Terwijl de advocaten van de Belgische staat en de Gewesten focussen op procedures, vergeet men dat de rechtszaak berust op wetenschappelijke nonsens. Hoe lang nog vooraleer een beleidsverantwoordelijke die naam waardig de Groene ideologie stopt?

vraagtekenDe gerechtszaak aangespannen door de VZW Klimaatzaak tegen het Belgische regering roept grote vragen op. Dat het zogenaamde "Akkoord van Parijs" (net zoals overigens het Marrakesh-akkoord) géén bindend akkoord is en dus géén afdwingbare doelstelling, lijken de Nederlandse activistische rechters die oordeelden over een gelijkopende Urgenda-zaak vergeten te zijn. En in België?

Symbol code redPieter Lukkes, prof. em. geografie:  Geschiedenis? Dat is toch de tijd na 2010?

bird of prey 1127655 1280Gastauteur Ap Cloosterman: In het artikel “een Grand Solar Minimum op komst heb ik de voorspeling van prof. dr. Valentina Zharkova vermeld: Er is een zonneminimum op komst, die zal starten in 2020 en zal duren tot 2055”.

board school university research previewKlimaatonderzoekers vertellen dat de aarde een broeikas is, warmer dan een steenklomp in de ruimte. Dat komt vooral door 'broeikasgas' in de lucht. Die straalt energie naar de zee en de vaste grond. Volgens het IPCC zelfs 342 Watt/m2. Dat is meer dan twee keer zoveel als de zon, die maar 161 Watt/m2 op de grond brengt.

garen en bandAuteur: Prof. Em. PIETER LUKKES. Heel lang geleden kwam er zo af en toe een vrouw bij mijn ouders aan de deur. Aan een riem om haar nek droeg zij een platte houten kist. Daarin zaten garen, band en andere naaibenodigdheden.

MrBordello ChimpzillaVolgens de VRT-ombudsman is er maar één geloofwaardige bron, het IPCC. Hoe de VRT-redactie tot deze conclusie komt, tenzij op ideologische basis, vertellen ze niet.

 

bosbranden aus 2019 2020De jarenlange indoctrinatie door de media (onder meer via de weerberichten) heeft de link tussen klimaat en weersomstandigheden diep in de hersenen van de argeloze nieuwsconsument geplant. Men hoeft zelfs bij elke ‘natuurramp’ niet telkens opnieuw te verwijzen naar de klimaatverandering. Het volstaat de ware oorzaken te verzwijgen.