Surprised and amazed girlBeste Universiteit van Vlaanderen,

Met stijgende verbazing gekeken naar de podcast van Prof. Belmans over kernenergie en alternatieven.

Ferdinand Engelbeen

Na een minuut of zo gaat hij al compleet de mist in: hij heeft het wel over de "scheurtjes" in enkele reactoren, maar "vergeet" er bij te zeggen dat die na zéér grondig onderzoek géén problemen geven en dat de reactoren daarna gewoon weer zijn opgestart. In 2019 hebben die nog steeds 46,5% van alle stroom geleverd aan bodemprijzen. Dat niet vermelden is valse voorlichting, een universiteitsprofessor onwaardig.

Uiteraard is er de politieke beslissing om alle kerncentrales te sluiten, maar die is niet gebaseerd op rationele argumenten: noch op kostprijs, noch op beschikbaarheid, noch op milieu of CO2 uitstoot. Ook daar gaat Prof. Belmans compleet aan voorbij. Gewoon een voldongen feit waar niet (meer) mag aan worden getornd. Hoe stupide dat besluit ook mag zijn.

Het wordt zelfs lachwekkend als hij het heeft over de opslag van stroom in thuisbatterijen en elektrische auto's, die er overigens in 2025 nog amper zullen zijn. Om de orde-grootte weer te geven: de (voorlopig) grootste batterijopslag ter wereld van Elon Musk in Zuid-Australië levert maximum 10% van het verbruik aldaar gedurende 1:15 h. Omgerekend naar het verbruik hier, heb je ruim 1000 van die "pakketten" nodig om slechts één gemiddelde dag aan stroom te leveren. Laat staan voor een week windstil weer midden winter of deels voor een seizoen, gezien zonnepanelen in de winter slechts 10% van de zomeropbrengst hebben en het spitsverbruik na zonsondergang valt...

Synthetische brandstoffen?

Nog toekomstmuziek, maar zelfs als het lukt op zulke grote schaal, al eens nagedacht waar het over gaat? Neem nu waterstof: de hele trein van stroom naar waterstof en terug naar stroom heeft een slecht rendement: je krijgt minder dan 40% energie terug van wat je er eerst hebt in gestopt. Voor andere
brandstoffen is het rendement nóg lager... Dus moet je naast het reeds slechte rendement van wind en zon zelf, ook minstens 2,5 keer zo veel
windmolens en zonnepanelen neerzetten om die opslag voor mekaar te krijgen. Over de omvang: stel je voor, de enorme drukloze tanks die nu minstens voor een week (plus de "strategische reserve") aan benzine en dieselolie bevatten vervangen door waterstof tanks op 700 bar druk...

De professor kan niet exact vertellen hoeveel zonnepanelen en windmolens men moet neerzetten. Dat is anders al lang uitgerekend door de
klimaatrealisten: ongeveer 1,5x het oppervlak van België plus ons deel van de Noordzee en een stuk leasen van de buren, als je het huidig verbruik
van elektriciteit wil hebben, laat staan alles op stroom...


Europees gezien is dat ook onzin: als midden winter driekwart van Europa onder een hoge druk gebied ligt en de zonnepanelen nauwelijks leveren, dan is er in vrijwel geen enkel land stroom uit wind en zon. Dus ook geen overschotten van de omringende landen. In de winter van 2019 was het zo ver: meerdere dagen windstil in vrijwel heel Europa en enkel Scandinavië en Ierland hadden veel wind. Als die de rest van Europa moesten bevoorraden, dan
hadden ze minstens 10x meer windmolens moeten installeren en enorme kabels van Zweden tot Portugal en van Ierland tot Roemenië die 90% van
het Europees verbruik kunnen transporteren...Europa streeft er naar dat alle lidstaten minstens 10% van het eigen verbruik kunnen uitwisselen. Zo ver is het dus niet eens in meerdere landen...


Allemaal zaken waar de professor compleet aan voorbij gaat.

Verder heeft de professor het er over dat windmolens moeten worden stilgelegd als wind en zon is en suggereert dat dat komt omdat de kerncentrales niet kunnen worden bijgeregeld. Punt is dat ze ook bij het verdwijnen van de kerncentrales, men een nog groter deel van de tijd die stroom niet kwijt kan, tenzij met gigantische opslag die er nu nog niet is en in de komende decennia ook onmogelijk te realiseren, noch fysiek, nog financieel. Dat is net het probleem van wind en in mindere mate zon, niet van de kerncentrales...

Dan de CO2 uitstoot...

Blijkbaar is de professor een groot voorstander van de CO2 "handel" met groene stroom certificaten. Gewoon pure onzin. Even de echte cijfers hanteren (volgens het IPCC, 2014, van de wieg tot het graf):

Kernstroom: 12 g CO2/kWh
Wind + zon (1/3) + gas (2/3): gemiddeld 330 g CO2/kWh
Dat is gemiddeld 27 keer meer CO2 uitstoot per kWh.

Uiteraard kan men dat - op papier - compenseren door bv. in Duitsland of Polen de (bruin)koolcentrales te vervangen door gascentrales, dat halveert de CO2 uitstoot, maar die is dan nog steeds hoog: 490 g CO2/kWh. Maar als CO2 dan zo'n probleem is, waarom dan niet én nieuwe kerncentrales bouwen voor de basislast én de steen/bruinkoolcentrales elders vervangen door gascentrales?


In België heeft men ca. 7000 MW basislast, dag en nacht, week en weekend, zomer en winter. Die kan men zonder meer met kerncentrales leveren
die 40 jaar lang, 24/24, 7/7, minstens 95% van de tijd volle bak leveren. De rest kan men aanvullen met ongeveer het huidige potentieel aan wind en zon en gas, met eventuele uitbreiding op zee, waar het rendement veruit het hoogst is. Naarmate men verder gaat op elektrificering wordt het aandeel van de basislast eerder groter, dus dat kan nog groeien.

Dan de "flexibele" gascentrales.

Men kan niet dezelfde gasturbine gebruiken voor aardgas en waterstof. Hooguit kan men 10% waterstof bij het aardgas
bijmengen, maar een turbine op 100% waterstof is totaal anders van bouw dan een aardgasturbine.

Dan de kosten...
Alle wind en zon tot op heden geïnstalleerd heeft volgens Zuhal Demir rond 30 miljard euro gekost (ik heb inzake investering iets van een 16
miljard euro gehoord, de rest zal dan van GSC en andere subsidies zijn). 30 miljard euro om in 2019 14% van alle stroom te leveren. Zonder nog de bijkomende kosten van back-up of opslag als men verder wil uitbreiden. Die investering was nu (nog) niet nodig, omdat men gebruik maakt van de bestaande gascentrales. Alleen al het opvangen van de pieken van de windmolens via de waterstof route zou de kostprijs van alle stroom verdubbelen
(uitgerekend voor Nederland), dat is “iets” meer dan de paar euro die de professor opnoemde…

De nieuwste kerncentrale in Finland heeft rond 10 miljard euro gekost en kan op zijn eentje (1,6 GW) ook 14% van alle stroom leveren gedurende minstens 40 jaar... Als je die 1:1 kopieert krijg je ze sneller gebouwd én goedkoper. In de VAE heeft Zuid-Korea 4 nieuwe kerncentrales
gebouwd (5,6 GW) voor 20 miljard euro in amper 7 jaar tijd. Het hele kernpark hier in één klap vernieuwd. De gemiddelde levensduur van de eerste generatie windmolens in Denemarken was 17,5 jaar. De nieuwste generatie windmolens zijn ondertussen een pak groter geworden, maar dat heeft ook
gevolgen voor de levensduur (grotere krachtverschillen op het centrale lager van de wieken).

Ook zo'n uitspraak: een warmtepomp kan niet met aardgas? Nooit gehoord van (kampeer) koelkasten op butaan, propaan of LPG? Gewoon het principe
omkeren... Heeft overigens geen zin als je de basislast met kernstroom aanbiedt...

Al bij al is deze podcast een aanfluiting van wat een universiteit zou moeten zijn: wetenschap die uitgaat van feiten, niet van wensdromen of ideologie...

Ferdinand Engelbeen

Technisch Ingenieur proceschemie (1965)

Zijn eigen industriële ervaring:

Als 70% van de kostprijs van je eindproduct bestaat uit de energiekost, is het van cruciaal belang dat de energieprijs zo laag mogelijk blijft, zeker voor een export gerichte industrie.

Een ander correspondent die Belmans kent schreef dit:

"Ooit heb ik nog oefeningenzittingen sterkstroomtechniek gehad van Belmans toen hij nog assistent was van prof D’Haeseleer. Ik voel plaatsvervangende schaamte als ik zie hoe hij nu via youtube zijn boodschap staat te debiteren alsof hij voor de klas van Thunberg staat. In het simplistische verhaal -wie is hiervan de opdrachtgever?- ontbreken enkel nog wat emoticons tussendoor.