Op 14 september ’23 stond in het dagblad Trouw te lezen: “De EU wil groeien, en dat gaat in het begin pijn doen”. De tekst zelf bevat een redactionele beschouwing. Maar alleen al de titel roept prangende vragen op.

mario DragghiEuropa aan het corona-infuus ... Gezocht: wie zal dat betalen?

Een bijdrage door gastauteur Frank Boll

 

ECB euroDe nieuwe president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, heeft een strategische review van de gevoerde monetaire politiek aangekondigd. Aanleiding daartoe was de groeiende oppositie tegen het gevoerde beleid van haar voorganger Mario Draghi. Dit tijdens de laatste fase van zijn voorzitterschap toen de zogenaamde kwantitatieve versoepeling of {modal url="index.php?option=com_content&view=article&id=718:qe&catid=69:economie"}QE {/modal} en het mandaat van de ECB, dit is het nastreven van een {modal url="index.php?option=com_content&view=article&id=729:inflatie&catid=69:economie"}inflatie {/modal} van net onder, maar dicht tegen, 2%, centraal stonden

Een aanleiding om dat beleid onder de loep te nemen.

europe downHoewel de saga nog lang niet is afgelopen, vonden we het tijd om ons te wagen aan een analyse vanuit een minder ‘populaire’ invalshoek die naar ons aanvoelen niet onbelangrijk is voor een goed begrip van het tot stand komen van een Brexit.

juncker Big BrotherIn vlaamsnationale milieus komt men steevast op voor een Europa dat opgebouwd is vanuit de volkeren. Er zijn echter wel wat redenen om te vrezen dat het met Europa helemaal de verkeerde kant op gaat en dat een Europa van de volkeren verder weg is dan ooit.

 

2017 13 13 Chronocrisis voorkaft Medium 199x300Voor me ligt het essay De Chrono-crisis van Lawrence Urbain dat zopas bij uitgeverij Polemos uitkwam.

Urbain, die in een kort werk van zowat honderd bladzijden schetst waarom de economische crisis in Europa ontstond en zal blijven duren, maakt ons duidelijk dat wat tegenwoordig De Europese Unie heet, dringend fundamentele keuzen moet maken. 

vlaanderen verbeelding werkt Wij wensen al onze Vlaamse lezers een prettige feestdag 

Naar aanleiding van 11 juli, feestdag van de Vlaamse gemeenschap, bieden de Dwarsliggers u een essay aan over Europa. Omdat Europa belangrijk is voor Vlaanderen.

robot energy assad eu2Syrië is een bondgenoot van Rusland dat gasvoorraden heeft waarvan de EU grotendeels afhankelijk is. Qatar heeft enorm veel gas dat goedkoop te winnen is. De gaspijp zou echter door Syrië naar Europa moeten lopen, dus zou de Russische bondgenoot Assad, vijand van de Qatar-Turkije gaspijplijn, er beter weg zijn. Om dit doel te bereiken werd door de VSA een simplistische geopolitiek toegepast. En de EU? Die is niet bij machte om haar eigen levensnoodzakelijke energiebevoorrading te verzekeren.

ECB euroNo convincing evidence that inflation fosters growth

Sir, Mario Draghi again stressed the central bank mantra that low inflation should be combated by even more expansionary monetary policy (“ECB chief vows to beat low inflation”, February 5). Like many, he laments the experience of Japan where slightly negative inflation is said to have caused lower demand and growth because people then postpone consumption.

Gebarsten euro grexitDe vragen over de levensvatbaarheid van de euro zijn niet nieuw. Moeten we niet kiezen of delen: of een echte Unie uitbouwen, of vroeg of laat toch de Eurozone moeten splitsen.

ECB euroDe politieke betekenis van EMU

In het debat over de EMU gaat de aandacht hoofdzakelijk naar de economische voorwaarden en implicaties. Maar zijn deze niet ondergeschikt aan een belangrijker doel, namelijk de politieke eenmaking van Europa?