patentenDe Afspraak, 15 mei: Bart De Wever versus Rik Van Cauwelaert

De Nieuwsbrief nr. 145 over “De nieuwste waanzin: schuld is onbelangrijk” lokte enkele reacties uit waarop de auteur antwoordde. Eens meelezen:

puzzle on zinGastauteur Frank Boll: We weten dat mensen ongelukkig worden nadat ze zich in overmatige schulden hebben gewerkt. Zij die aan schuldbemiddeling doen ervaren dit uit eerste hand.

bad fedThe Big Read “Why rescue finance will slow the recovery” (August 27) argues that rescue finance for corporations increases the number of zombie companies. That hampers productivity, a main driver of growth.

Percentage growthSir, Mario Draghi again stressed the central bank mantra that low inflation should be combated by even more expansionary monetary policy (“ECB chief vows to beat low inflation”, February 5). Like many, he laments the experience of Japan where slightly negative inflation is said to have caused lower demand and growth because people then postpone consumption.

upside 2833766 1280In an elegantly crafted article Robin Harding holds that central banks had no alternative for the policies they conducted over the last decades (“Rage against central banks is misdirected”, July 29). We disagree.

food tshirt blauw vrouwen t shirt met opgerolde mouwenPas als de laatste boer verjaagd en het laatste landbouwbedrijf verkaveld is, zullen we merken dat men holle frasen en stompzinnige regeltjes niet kan eten.

productivityDe productiviteit in onze industrie stagneert en daalt zelfs lichtjes. Dat is het geval in heel West Europa.

 

 

boss with stopwatchGastauteur Jan Vercammen, cardioloog, stelt zich vragen over de toepassing van het Taylorisme in de geneeskunde. De vader van het ‘scientific management’ was Frederick Taylor : centraal in z’n redenering stond de vaststeling dat er maar één ‘beste’ manier is om een bepaalde taak uit te voeren.

deflation cycle 01Prof. em. DIRK HEREMANS – Wat betekent deflatie en zijn we erop voorbereid? Een bijdrage over prijsevoluties en falende macro-economie in Europa en België.