ArabslaversDe politiek correcte geschiedenisboeken durven nogal eens af te wijken van de echte feiten, zo ook over de slavernij volgens Thomas Sowell.

no BSCDe Vlaamse regering heeft beslist om meer te verlonen volgens de functie en niet meer volgens het behaalde diploma. Luidt dit het einde van de Franse diplomacratie in Vlaanderen in?

unionVeel mensen zeggen dat ze niets tegen de personen van een andere bevolkingsgroep hebben maar toch vrezen ze door die andere groep verdrongen te worden. Terecht, echter in de mainstream media worden ze dan meestal als racisten bestempeld.

MR memes 5 Pieter Bruegel the Elder The Tower of Babel Vienna Google Art Project editedIn een niet-dictatoriaal regime is politiek een strijd tussen gedachten omtrent belangen, waarbij 'realistische' politici moeten opboksen tegen onrealistische beloften en favoritisme.

Flag of France and BelgiumDe ‘eerste politieke Belgen’ namen het gedachtegoed van Rousseau aan. Dat laat geen echt federaal systeem toe. Daarom is België gedoemd om te sterven.

curious einsteinVeel Vlamingen kennen hun geschiedenis niet, en dat verzwakt hun identiteit. Er is dringend behoefte aan grondige historische kennis opdat Vlaanderen zinvol over haar toekomst kan beslissen.

Etienne Vermeersch 675Deze tekst staat oorspronkelijk op de website van Prof. dr. em. Etienne Vermeersch (25/03/2003). Deze kopie is puur als bewaring en om in de tekst bepaalde passages aan te halen.