Slavernij, anders bekeken

ArabslaversDe politiek correcte geschiedenisboeken durven nogal eens af te wijken van de echte feiten, zo ook over de slavernij volgens Thomas Sowell.

Zwarte Piet of Witte Raaf

Iemand stuurde mij onlangs een artikel over Zwarte Piet. Ik laat nu in het midden of het veel te laat of veel te vroeg was, maar het refereerde naar het werk van een zekere professor Thomas Sowell. Hij is wat we tegenwoordig een Afro-Amerikaan noemen. Hij zet zich af als econoom en libertariër tegen onder meer de 'politiek correcte strekking', soms ook 'PoCo's' genoemd.

Picture of Dr. Thomas Sowell.jpeg

 "It takes considerable knowledge just to realize the extent of your own ignorance.”

Sowell houdt geen blad voor zijn mond en zou wel een goede vriend van Donald Trump (Trump is troef) kunnen zijn. In tegenstelling tot Trump onderbouwt hij zijn uitspraken als academicus met feiten en kennis van zaken. In ieder geval ziet Sowell Trump niet als president van VSA maar zou hij wel eens een troefkaart (The Trump Card) voor Clinton & C° kunnen zijn.

TRUMP troef

Sowell geboren in Noord-Carolina, groeit op in Black Harlem. Zijn familie kon zijn studies niet betalen, dus ging hij maar eerst in het leger. Hij werd bij de US Marine Corps ingelijfd en heeft in Korea gevochten. Vervolgens heeft hij succesvol zijn studies economie afgerond (PhD.).

Hij was eerst Marxist maar kreeg andere inzichten. Hij is uiteindelijk uitgegroeid tot een van de invloedrijkste vertegenwoordigers van de Chicago School of Economics. Hij is nu Rose and Milton Friedman Senior Fellow in overheidsbeleid aan Stanford Universiteit (Hoover Institution).

The first lesson of economics is scarcity: there is never enough of anything to fully satisfy all those who want it. The first lesson of politics is to disregard the first lesson of economics.”

Thomas Sowell is dus blijkbaar niet iemand die bij de pakken blijft zitten. Reden te meer om eens van naderbij te bekijken wat hij over slavernij denkt.

The mainstream media have usually suppressed news about 'knockout' or about other and larger forms of similar orchestrated racial violence in dozens of cities in every region of the country … Apparently, political correctness trumps human lives”

Europese Slavenhandel van enkel Zwarten?

Mensen denken nogal gauw dat slavernij het exclusief handelsmerk van het Westen is: boten vol met slaven die in onmenselijke omstandigheden van Afrika naar de Nieuwe Wereld werden vervoerd. Dit was ook zo, Europeanen vervoerden slaven, daar bestaat geen twijfel over en dat is wat de mensen zich voorstellen bij slavernij. Maar die slaven werden in Afrika voornamelijk door Afrikanen zelf en Arabieren gejaagd en dit in samenwerking met zwarte stamhoofden die maar al te graag “ongewenste” eigen stamleden kwijt wilden of nog profijt konden halen uit de verkoop van leden van veroverde stammen. Dit gedeelte van het “productieproces” van slaven wordt nogal snel vergeten.

Helemaal verzwegen zijn de statistieken van blanke slaven. Sowell was zeker één van de eersten die ontdekte dat meer blanke slaven in Noord-Afrika werden ingevoerd dan er ooit zwarten naar de VSA werden vervoerd. Terwijl de slavernij in 1865 in de VSA werd afgeschaft, werden blanken nog steeds als slaven verhandeld in het Ottomaanse Rijk.

De memen over de Engelse slavernij van de Ieren (onder meer beschreven in White Cargo) worden al evenzeer in de kiem gesmoord. Tussen 1641 en 1652 werden meer dan 500.000 Ieren door de Engelsen gedood en nog eens 300.000 werden als slaven verkocht. De Ierse bevolking daalde van ongeveer 1.500.000 tot 600.000 in één decennium. Er waren natuurlijk ook de "contractarbeiders" waarbij ze in ruil voor een overtocht naar Amerika zich engageerden om gedurende een periode arbeid te presteren. Velen overleefden die periode niet en sommigen werden evenwel verplicht om een contract af te sluiten. Slaven? Contractarbeiders? What's in a name? Dit verschil in semantiek geeft wel aanleiding tot oeverloze discussies. Een feit is wel dat de Ieren die het overleefden wel vrije mensen werden, iets wat van de zwarte slaven meestal niet kon gezegd worden.

In ieder geval, tijdens de jaren 1650, werden meer dan 100.000 Ierse kinderen in de leeftijd tussen 10 en 14 verkocht als slaven in West-Indië, Virginia en New England. In dit decennium, werden 52.000 Ierse (vooral vrouwen en kinderen) verkocht aan Barbados en Virginia.

Zwarte slaven werden beter behandeld dan de Ierse omdat de eersten niet besmet waren met het katholieke geloof. Iets wat niet te lezen valt in politiek correcte geschiedenisboeken, want blijkbaar speelde ras geen rol. Bovendien waren Afrikaanse slaven duurder dan blanken. Zo kostte een zwarte slaaf tijdens de late jaren van de XVIIde eeuw (50 Sterling). In vergelijking hiermee waren de Ierse slaven spotgoedkoop (niet meer dan 5 Sterling).

De Engelse meesters vonden er dan niet beter op om hun aantal Ierse slaven te doen vergroten door het 'fokken' met Ierse vrouwen voor zowel hun eigen plezier en als voor een grotere winst want kinderen van slaven bleven slaven. 

Anderen vonden dan niet beter om Ierse vrouwen (niet zelden meisjes van niet meer dan twaalf jaar) met zwarte mannen te kruisen. Het nieuw product “mulat” was weliswaar wel goedkoper dan een puur zwarte slaaf maar toch duurder (meer profijt dus) dan de puur Ierse. Pas in 1833 stopten de Engelsen (officieel) met de slavenhandel.

Dit plaatje van blanken die andere blanken tot slaven maken past helemaal niet in het “zwart-wit” slavenverhaal van de politieke correcte strekking. Is het daarom dat we hier nooit iets over horen?

If people in the media cannot decide whether they are in the business of reporting news or manufacturing propaganda, it is all the more important that the public understand that difference, and choose their news sources accordingly.

Meer Blanke Slaven

Naast de trieste geschiedenis van de Ierse blanke slaven, zouden we ook moeten weten dat gedurende drie eeuwen (1500-1800) Noord-Afrikaanse piraten meer dan een miljoen blanken als slaven hebben versjacherd. Arabische slavenjagers kwamen zelfs tot op de Thames. Daarover werden zelfs parlementaire vragen gesteld. Ze waren zelfs actief tot in IJsland. Wat te zeggen over het feit dat terwijl de slavernij in de Westers wereld was afgeschaft, er nog tot augustus 1885 blanken als slaven werden verhandeld in Kaïro.

Slavernij is van alle tijden en van alle volkeren

De Aziaten maakte andere Aziaten tot slaaf, Afrikanen andere Afrikanen, Polynesiërs andere Polynesiërs, nog voor er een Europeaan een voet zette in al die gebieden. Ook in Amerika vóór Columbus was dit het geval, zo teerde de samenleving van de Azteken op slaven (net zoals hier in de Middeleeuwen met de laten). Het is dan ook onlogisch zelfs absurd om slavernij als een racistisch fenomeen te aanzien, laat staan dat slavernij (Westers) ideologisch geïnspireerd is.

Facts are not liberals' strong suit. Rhetoric is.

Het is enkel omdat de mensen over de technologie beschikten (transport, navigatie, …) dat een ras een andere ras tot slaaf onderwierp, maar de reden was helemaal niet omdat de onderworpen volkeren van een ander ras waren. Zwakkere personen of volkeren werden nu een maal tot slaaf gemaakt ongeacht hun huidskleur, religie, plaats van oorsprong of wat dan ook. Zo simpel is het.

De regio West-Afrika was één van de grootste slavenhandel regio's van het continent vóór, tijdens en na de blanken kwamen. Het waren Afrikanen die hun mede-Afrikanen tot slaaf maakten en verkochten aan Europeanen en meer, en eerder aan Arabieren. Echter toch niet te vergeten, de Afrikanen hielden zelfs op het hoogtepunt van de Atlantische slavenhandel nog meer Afrikanen voor zichzelf dan dat er naar het westelijk halfrond werden gestuurd.

De blanken konden eerst het Afrikaanse binnenland niet in omdat ze door ziekten werden geveld. Het is pas veel later wanneer de geneeskunde geneesmiddelen hiertegen kon maken dat blanken zich van de kust landinwaarts konden begeven. Dus zeggen dat blanken de slaven gingen vangen is een gepatenteerde leugen, maar wel een die als waarheid verkocht wordt.

Wat Oost-Afrika betreft, werden de Masai en de Arabieren het meest gevreesd voor het vangen van slaven. De Arabieren in Oost-Afrika hadden een wingewest dat groter was dan heel Europa.

Tonnen boeken beschrijven gedetailleerd de Atlantische slavenhandel, maar o zo weinig boeken over de slavenhandel door de islamitische landen. Deze had nog hogere sterftecijfers daar de meeste slaven door de Sahara moesten marcheren. Vooral de mannen liepen groter gevaar omdat er een grote vraag naar eunuchen voor harems in de islamitische wereld bestond. Ze mochten door de Koran niet in islamitische landen gecastreerd worden, dus moest dit dan maar onderweg geschieden. Velen stierven maar de zeer hoge prijs voor de eunuchen compenseerde deze verliezen.

Maar de hedendaagse politiek correcte geschiedschrijving zwijgt hier in alle talen over. Enkel de Atlantische slavernij wordt omstandig besproken.

Too much of what is called 'education' is little more than an expensive isolation from reality.

De Europeanen kregen het moeilijk om andere Europeanen tot slaaf te nemen omdat de naties ontstonden met een georganiseerde overheid en dus ook leger met almaar meer gevaarlijke wapens. Het werd dus te riskant om de buren als slaaf te gebruiken, vandaar het uitwijken naar andere regio's. Een verschijnsel dat we later ook in andere werelddelen konden waarnemen.

Het Westen begon met de slavernij af te schaffen

Slavernij bestond millennialang wereldwijd. Slavernij was in feite een instituut. Het is dan ook een enorme paradigma verandering dat er in het Westen (en enkel in het Westen) een soort van besef ontstond (norm) dat slavernij niet goed was. De impuls voor de afschaffing van de slavernij kwam eerst uit de hoek van zeer conservatieve religieuze activisten. De dag van vandaag zouden we die mensen "religieus rechts” bestempelen maar dit verhaal is niet 'politiek correct'. Vandaar dat deze geschiedenis wordt genegeerd, net alsof het nooit gebeurd is.

Maar ook vanuit politiek vlak ontstonden er problemen. Hoe kan je uitleggen dat iedere burger gelijk is, als je jouw medemensen tot slaaf maakt? Dit heeft nogal wat stof doen opwaaien in de VSA.

Tot dan was slavernij de gewoonste zaak van de wereld, ze maakte deel uit van de gewoontes, de sociale en economische realiteit. Dus grote filosofen en geestelijke leiders in alle werelddelen hadden daarom geen woord hierover gerept, want slavernij was 'normaal'. We kunnen evenwel de mensen van die tijd niet (ver)oordelen met de waarden en de technologie van vandaag. Iets wat maar al te vaak gebeurt.

Thomas Sowell stelt terecht dat slavernij niet het gevolg is van racisme (bestond al duizenden jaren intraraciaal), maar dat het eerder omgekeerd is: slavernij gaf aanleiding tot racisme. Dat slavernij niet puur raciaal was, mag uit het volgende blijken. Buiten de rechtvaardiging van slavernij op basis van ras, waren er ook blanke en zwarte slavenhouders die slavernij verdedigden uit eigen belang (profijt) tegen de algemene emancipatie op sociale gronden in. Er waren duizenden zwarten in het vooroorlogse zuiden die commerciële slavenhouders waren. Naar schatting een derde van de 'gekleurde vrije mensen' in New Orleans waren slavenhouders en duizenden van deze gekleurde slavenhouders vochten als vrijwilligers voor de Confederatie.

De situatie was evenwel nog complexer, zo waren er voorstanders van slavernij zowel in het Zuiden als in het Noorden, en idem dito voor de tegenstanders, maar allemaal wel om verschillende redenen. Meer hierover in een vervolgartikel.

In ieder geval, het was het Westen dat de slavernij begon af te schaffen, maar niet enkel in hun gebieden maar ook in andere gebieden (dankzij de overmacht door betere wapens). Een groep van mensen zal zeggen dat ze dit om morele redenen aan anderen oplegden, een andere zal zeggen dat dit om economische redenen was (goedkopere productiefactoren in andere werelddelen afschaffen).

Dit laatste verklaart waarom er zoveel slaven waren in het zuiden. Het hebben van slaven was in het Zuiden geenszins een statussymbool, maar een pure economische noodzaak om de productie te verhogen. Het rechtstreeks gevolg hiervan is dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de islamitische wereld (met een sterke cultuur van slavernij), de VSA na de vrijlating van de slaven meerdere op zichzelf bestaande en raciaal sterk verschillende grote groepen mensen binnen hun (eenzelfde) samenleving telden. Sowell duidt hiermee aan dat racisme dus wel degelijk het gevolg is van slavernij en niet omgekeerd.

Afschaffing slavernij was harde dobber voor het Westen

Doordat slavernij een wereldwijd instituut was, stond het Westen er alleen voor om niet enkel in hun contreien maar in de ganse wereld de slavernij af te schaffen.

De afschaffing was zelfs budgettair een harde dobber voor de Westerse regeringen. Zo werd in het Britse Rijk de afschaffing van de slavernij vergezeld door de betaling van compensatie aan slavenhouders (evenwel niet de slaven). Dit kostte de Britse regering £ 20.000.000, zo wat vijf procent van de jaarlijkse output van de natie.

Deze vastberadenheid van het Westen om de slavernij uit te roeien vertaalde zich ook in militair geweld. Wat er ook van aan is, het was uiteindelijk het Westen dat begonnen was met de slavernij op grote schaal af te schaffen.

De politiek correcten zouden dit maar beter niet vergeten. Echter in de millennia lange geschiedenis van slavernij, beladen ze het Westen met alle zonden van Israël. Spijtig genoeg moeten we hen melden dat de slavernij helemaal niet verdwenen is, erger het aantal mensen in slavernij stijgt met de jaren.

Moderne slavernij

In 1961 werd officieel de wetgeving aangaande slavernij in Saoedi-Arabië afgeschaft. Maar officieus wordt slavernij in gans de regio en delen van Afrika gedoogd. Waarom zouden we ons moeten verwonderen dat ISIS slavenhandel (voor diverse behoeften) voert? Het is nooit weg geweest. Het maakt deel uit van de sociale en niet te vergeten economische gewoontes van een aantal volkeren.

Maar ook bij ons hebben we nog slaven. Niet iedereen in de prostitutie zit vrijwillig in die sector en kan zomaar niet daaruit stappen.

Het slavernij indexrapport 2014 schat dat bijna 36.000.000 mensen in moderne slavernij vertoeven. Moderne slavernij houdt in dat een persoon een andere bezit of controleert en dit op een zodanige wijze dat die persoon aanzienlijk van zijn vrijheid beroofd is met de bedoeling om die persoon te exploiteren door gebruik, beheer, winst, overdracht of verkoop ervan. Dit omvat onder meer gedwongen prostitutie, kindermisbruik, stelen van organen, seksslaven, werkslaven, kortom wanneer mensen gedwongen worden om iets te doen of te ondergaan (zoals ontnemen van organen)

Het eerste Westers land volgens percentage van inwoners is Bulgarije (0.3797 % = 28.000 mensen) op de 73ste plaats (=index). In absolute cijfers hebben we Polen (72.000 mensen) op de 61ste plaats (index=130).

De Eurocentrische visie van het Kwade

Waarom gaan de politiek correcten niet te keer tegen India (14 miljoen), China (3,2 miljoen), Pakistan (2,1 miljoen), Oezbekistan (1,2 miljoen) of Rusland (1 miljoen)? Of Mauritanië met het hoogste percentage: 4% van de totale bevolking?

Waarom luiden ze de alarmklok niet daar er in 2013 27 miljoen moderne slaven waren, en nu zefls 36 miljoen, een stijging van maar liefst 33%. Waarom focussen ze zich op de dode slaven (en dan nog enkel de zwarte) voor westerse belangen van zowat 150 jaar terug in tijd, in plaats van op de levende, hedendaagse slaven te focussen, die er nu wel iets aan hebben om hulp te krijgen. Niet dat we onze geschiedenis moeten vergeten, maar die 36 miljoen mensen hebben een dringende nood aan het genot van de universele mensenrechten.

Thomas Sowell wijst de Amerikaanse liberalen en Afro-Amerikanen erop dat de meesten die leven in armoede toch nog beschikken over kabel-tv, auto, airco … zaken die enkel pas vanaf de hogere middenklasse in buurland Mexico te vinden zijn. Ze moeten van hem niet afkomen met argumenten dat Afro-Amerikanen zich in een zwakke positie bevinden door de gevolgen van slavernij. Gelet op zijn afkomst, heeft dit wel meer kracht dan komende van een blanke.

The people made worse off by slavery were those who were enslaved. Their descendants would have been worse off today if born in Africa instead of America.
Put differently, the terrible fate of their ancestors benefitted them.

Er is natuurlijk ook de segregatie die officieel gestopt werd met de Civil Rights Act of 1968, maar daar zit ook wel een logica van Realpolitik achter. Liberalen verwijten evenwel dat er nog feitelijke segregatie bestaat (getto-vorming onder meer), maar dat is een normaal sociologisch fenomeen (link).

Liberalism is totalitarianism with a human face.

Politiek correcte lui hebben aldus de neiging om al wat maar verkeerd gaat in de wereld dit aan de Europeanen of Westerlingen in het algemeen te verwijten. Ze wekken zo een schuldgevoel op dat zelfs de uitspraken van de meest rabiate katholiek aangaande dood- of erfzonden, doet verbleken.

What 'multiculturalism' boils down to is that you can praise any culture in the world except Western culture - and you cannot blame any culture in the world except Western culture.

Besluit

Slavernij was millennialang een wereldwijd instituut. Het is pas sedert de XVIIde eeuw dat er stemmen opgingen in het Westen (en in het Westen alleen) om de slavernij af te schaffen. Het Westen stond hier alleen voor en het was dus allen tegen het Westen. De eigenlijke afschaffing gebeurde pas vanaf de XIXde eeuw. Let op, de rest van de wereld sprak van een vermindering van slavernij, niet afschaffing zodat spijtig genoeg slavernij anno 2015 nog niet afgeschaft is, erger nog het aantal moderne slaven is gestegen.

Het is dan ook niet te verstaan dat de politiek correcten enkel het Westen verwijten dat het op racistische basis zwarten in Afrika heeft gevangen en naar Amerika heeft vervoerd om daar als slaven ingezet te worden, terwijl dit in die periode maar een klein deel van de Afrikaanse slavenhandel was.

De politiek correcten zijn uitermate selectief in de geschiedschrijving en verwerpen veel van het geobserveerde wat dus een dogma veronderstelt. Dit is een ernstig gevaar voor de maatschappij (link) als dit dogma zich in de mindset van de mensen en de mainstream media genesteld heeft (link).

Het maakt die cultuur (de onze dus) voorspelbaar. Voorspelbaarheid is een zwakte in een dynamische, complexe wereld. Anderen kunnen hierop inspelen om een voor ons niet zo fraaie agenda te realiseren. Zoals de geschiedenis van de slavernij ons geleerd heeft: mensen met extreem veel macht, nemen het zo nauw niet met de zwakkeren.

Door hun dogma zijn politiek correcten een gevaar voor onze samenleving. Mensen zien de chaos om zich heen ontstaan: politie wordt geconfronteerd met no-go zones, Calais, IKEA-onthoofdingen, …

Mistakes can be corrected by those who pay attention to facts but dogmatism will not be corrected by those who are wedded to a vision.

Wat in Europa onder de dwingelandij van de politiek correcte stroming geschiedt, gebeurt eveneens in de VSA. Het is daarom niet te verwonderen dat mensen als Donald Trump meer en meer aanhangers krijgen. En niet in het minst bij de middenklasse die voor alles (politiek correcte maatregelen) moet opdraaien (Middenklasse in Trump is Troef).

The old adage about giving a man a fish versus teaching him how to fish has been updated by a reader: Give a man a fish and he will ask for tartar sauce and French fries! Moreover, some politician who wants his vote will declare all these things to be among his 'basic rights.

 

De quotes in de tekst zijn van Thomas Sowell