corona complot smallIn deze bijdrage wil ik ingaan op een kenmerk van de aanpak van de Covid-19-epidemie dat bij vele mensen is opgevallen: hoe namelijk sterk vergelijkbare maatregelen opvallend gelijktijdig genomen zijn in zowat alle landen van de wereld.

Ngarai Sianok sumatran monkeyHalverwege de jaren negentig van vorige eeuw waren onderzoekers van G. Rizzolatti metingen aan het doen van het motorisch gedeelte van de cortex van aapjes van de soort Macacus Rhesus.

paaseilandVan bij het ontstaan van de mens plengt hij offers om rampen af te wenden. Het is nu niet anders.

approveCovid-19 en, even tussendoor, de hype van de Black Lives Matter – waarvan de extreem-marxistische signatuur inmiddels duidelijk is – hebben een andere opmerkelijke gebeurtenis aan ons oog onttrokken.

Whore of BabylonUit mijn tijd als muskusrattenbestrijder herinner ik me, dat als teveel van die dieren op een kluitje leefden, de jongste mannetjes (rammen) erop uit trokken en probeerden jonge moertjes mee te krijgen, op zoek naar een nieuw territorium voor zichzelf en het exponentieel toenemende nageslacht.

 

11 novemberBrieven uit Duitsland

Naar aanleiding van elf november willen we herinneren aan de tijd waarin eenzelfde generatie twee oorlogen meemaakte, en waarin de band tussen volk en leger gesmeed en geschreven werd met bloed.

 

 

literature 297187 960 720Voor deze honderdste Nieuwsbrief willen we uw een discussie ‘Onder dwarsliggers’ aanbieden met als onderwerp ONDERWIJS. Omdat het onderwijs de belangrijkste maatstaf is voor de instandhouding van een hoogstaande culturele beschaving die pas tot volle ontplooiing kan komen wanneer er ook voldoende welvaart is.

De hiernavolgende overwegingen (slechts een beperkt deel) van de Dwarsliggers zijn niet meer dan een uitnodiging tot nadenken voor onze trouwe lezerskring.  Veel leesplezier!

 

 

 

roltrapNewton had, net zoals als zijn bewonderaar Einstein, niet de gewoonte de dingen ingewikkelder te maken dan ze noodzakelijk moeten zijn. Hij zegde het – als dat kon – liever gewoon. “Alles wat omhooggaat, komt ook weer terug naar beneden” is daarvan een goed voorbeeld.

Dat is zo onbetwijfelbaar waar dat we ons kunnen afvragen of dit principe wellicht een bredere toepassing heeft dan enkel het gedrag van een massa in een gravitatieveld beschrijven.

legoHoe kunnen we oordelen over de politiek die thans gevoerd wordt om immigranten in onze maatschappij te integreren – zeg maar: te laten inburgeren? Ondingen zoals het VN-pact over migratie maken deze vraag nijpend.

Heinrich HeineWe sluiten de zomerperiode af met een interessante bijdrage waarin een Dwarsligger snuisterde in het verleden en terecht kwam in het heden.

Justitiepaleis te traagDoor het veel te trage gerecht, mist de uitgesproken straf haar effect.

 

 

 

chassidische joodIk ben het zelden eens met de commentator van De Morgen, Bart Eeckhout. Doch bij de zaak Berger – de chassidische Jood die verklaarde dat hij ook als politicus zou weigeren een vrouw de hand te schudden – zie ik me verplicht de kwestie zelfs nog verder open te trekken.

monroe De moderne mens van de sociale media opgenomen blijft in oeroude gedragspatronen. En de hype van het grensoverschrijdend gedrag is daar een mooie illustratie van.

 

gebeten om te weten DRIEHoe komen vissen ertoe in scholen te zwemmen? Dat is niet zo moeilijk. Het zal wel om dezelfde reden zijn waarom organismen bijna alles doen zoals ze het doen: het brengt evolutionaire voordelen. Maar daarmee komt nog geen einde aan de vragen.

POP Identifying common 31315255Theresa May ‘verloor’ dus de verkiezingen. Volgens Trouw won noch verloor ze en volgens Het Laatste Nieuws boekte ze “een Pyrrhusoverwinning”. De Standaard had het over “een zware nederlaag”, maar die laatste quotering zal niemand verbazen. Een verlies van 3,9% is tamelijk veel, maar De Wever zal in 2019 tevreden kunnen zijn als zijn partij haar verlies tot 3,9% kan beperken. Voor een regeringspartij is een dergelijk verlies niet ongewoon.

 

monuments3Out of the blue keek ik naar een film “The Monuments Men”. Een bijzonder mooie film gebaseerd op ware feiten. Een fragment bracht me koudweg van 1944 terug naar de dag van vandaag: onze wereld, onze tijd.

migratiedebat taboesLaten we eens de vraag stellen aan allochtonen die in Vlaanderen wonen: U moet kiezen tussen uw Turkse/Marokkaanse/… en de Belgische nationaliteit, welke kiest u?

 

 

migratiedebat etnieGastauteur Jaak Peeters: In Pjotr’s Dwarsliggers verscheen op 28 juli 2016 een essay van Gerard De Beuckelaer onder de titel: Pleidooi voor een echt migratiedebatIk gebruik deze bijdrage in Doorstroming om bij te dragen tot een ernstig debat over het deelaspect, dat van de etniciteit, waar ik meer vertrouwd mee ben.

 

migratiedebatIn een vorig artikel hebben we U een uiteenzetting in richting van een echt migratiedebat beloofd, en U tegelijkertijd gewaarschuwd dat zoiets alles behalve eenvoudig is. Het woord zelf voorspelt al complicaties: het is samengesteld uit twee begrippen die onderling zeer verschillend zijn: migratie en debat.

 

 

koln domBART DE MEULENAER -Sociaal gedrag is voornamelijk cultureel bepaald, niet puur biologisch. Het schandalig gedrag van de mannen uit de Levant is cultureel bepaald. Onze cultuur is de Leitkultur niet de hunne. Wat nu met Carnaval voor de deur?