Beschouwingen van Bella, het kalf

Groene koe kalfNaar aanleiding van het artikel “Gef mo gaze, Bella!” hebben we als Simpele Duif en Simpele Uil een exclusief interview van Bella afgenomen. Zie hier enkele bedenkingen van dit sympathiek kalf, Bella.

 

Naar aanleiding van het artikel “Gef mo gaze, Bella!” hebben we als Simpele Duif en Simpele Uil een exclusief interview van Bella afgenomen. Zie hier enkele bedenkingen van dit sympathiek kalf, Bella.

Kennismaking

Bron: Hartelijk dank om ons te willen ontvangen, Bella. Het is hier een aangename omgeving en heel gezellig, net een kerststal.

Bella: Ja, Boer Vil weet het hier wel aangenaam te houden. Hij heeft ook geen zonen, dus er kunnen dan ook geen verloren zonen komen, zodat we niet voor plotse ver(r)assingen komen te staan.

Bron: Hoe is het om zo in de belangstelling te komen?

Bella: Och, we zijn het in de familie wel gewoon, hoor. Mijn grootmoeder was bekend als “la vache qui rit”.

Bron: De rode koe?

La vache qui rit

Bella: Ja, we zijn nogal links, progressief gericht. Mijn moeder zat zelfs in de politiek, bij CdVache, la-vache-qui-rit-jaune. Maar ze is er uitgestapt.

Bron: Hoe zo?

Bella: Ze zei steeds “Non” en dan is ze maar het klooster ingegaan. Triestig eigenlijk, maar laten we geen oude moeders uit de sloot halen.
Zelf ben ik door omstandigheden eerder ecolo-getint. We hebben om al onze problemen op te lossen een Belgische unitaire kalverenvereniging opgericht: Fed-Kalf-Veau. Calvo is onze politieke secretaris. Kristof is perfect tweetalig en dat is belangrijk in België. Hij weet onmiddellijk de koe bij de horens te vatten als het om onze belangen gaat.

Gef mo gaze, Bella!

Bron: Zoals met de methaanwinning?

Bella: Inderdaad. Volgens sommigen is wat hij zegt in het parlement een scheet in een fles, dus hij heeft wel wat feeling met de materie.
Maar dus de methaanwinning. Een of andere tweevoeter van De Bron heeft de koe de bel aangebonden zoals men in Zwitserland zegt, door een artikel te schrijven over hoe methaan uit ons gewonnen kan worden (link).

Bron: Maar dat is toch al een tijdje bezig in Argentinië.

Bella: Dat wel, maar men wist het hier nog niet. Natuurlijk weet iedereen het nu. Had dat nu nog in Knack (of iets anders, staatsblad, ...) verschenen, dan wist geen kat dit. Enfin, in dit land kan men geen scheet laten, of die politiekers staan hier aan onze poort. Freya Van den Bossche is al bezig met het ontwikkelen van het concept van scheetcertificaten.
Natuurlijk zijn ook Annemie Turtelboom en Jan Van Overtveldt onmiddellijk bij ons gekomen om te kijken hoe ze daarop belastingen kunnen heffen. Er is een twist bezig tussen de federale en regionale regeringen om te weten wie nu bevoegd is voor de scheten.
En ongelooflijk, het kind heeft al een naam: de fart-tax, naar analogie met de fart-packs. Je weet wel, de containers op onze rug die ons methaan moeten opslaan. Vachement moche, comme on dit.

fartpack

Fartpack (© Reuters)

Bron: En daarin moet dus jaarlijks 85.000.000 ton opgevangen worden? (link)

Bella: Natuurlijk als je dat methaan als brandstof gebruikt (taks), substitueer je methaan door CO2 (nog een keer taks), maar ik hoor boer Vil nu al tegen mij roepen: “Gef mo gaze, Bella!” Spijtig voor hem dat het merk Q8 al genomen is.
Maar eigenlijk kan hij met gans die historie niet lachen.

Seveso

Bron: Het brengt toch geld op voor hem?

Bella: Dat wel, maar het is een zeer gecompliceerde materie. In die materie, vrees ik dat ik groter dan een koe zal zijn. Allez, jullie kijken zoals mijn ma naar een trein. Ik leg het jullie uit.

Bron: Ja, graag.

Bella: Die fartpacks zijn natuurlijk een gevarenbron. We leven in België, laat daar een paar oververhitte ecologisten, enkele onderbelichte journalisten, miljoenen Vlaamse en Waalse deskundigen en onze talrijke en zeer diverse Vlaamse 'bevoegde instanties' op los, en we gaan al gauw van een Seveso bedrijf spreken, of in mijn geval van een Seveso rund. Een reden voor een algemeen rookverbod op boerderijen en weilanden zie ik hier alvast.

Bron: Nu snappen we waarom boer Vil er niet mee kan lachen.

Bella: Dat is niet alles. Er zal van de EU weeral meer vereisten aan de kwalificaties van een landbouwer toegevoegd worden. Vandaag al moeten ze een solide achtergrond in TEW en rechtswetenschappen voorleggen. Nu komt daar wellicht nog een ingenieursopleiding boven op. Bij de exuberante winsten die in de landbouw gemaakt worden is dat echter wellicht een redelijke verwachting

Bron: Maar met al dat methaan, zal dat niet belangrijker zijn dan de melk?

Bella: Als Fed-Kalf-Veau beseffen we dat dit een belangrijke impact op ons statuut zal zijn. We maken in feite de jump van primaire economische sector met de landbouw naar een secundaire sector meer bepaald de petrochemie.

Bron: Petrochemie?

Bella: Technisch gezien worden wij runderen daarmee werkzaam in de petrochemie. Het valt dan ook te verwachten dat de vakbonden met opleidings- en verlofeisen gaan komen. Vooral dat laatste dreigt ons voor moeilijke diergeneeskundige vraagstukken te stellen

(S)Tankstation

Bron: Kunnen auto's niet op methaan rijden?

Bella: We zijn aan het onderhandelen om naast de boerderij ook een tankstation te exploiteren. Hiermee komen we zelfs in de tertiaire sector terecht. Ofschoon niet iedereen van ons dit ziet zitten, ze willen een nieuwe categorie van arbeiders vormen: het protariaat. De stap zetten naar methaanverkopers zou van ons zelfstandigen maken en daar is de sociale zekerheid veel minder goed en kunnen we niet staken.

Bron: Heb je al contact gehad met de grootste tweevoeterspartij in het land, N-VA? Die zijn toch ondernemersgericht.

Bella: Wel we dachten dat we goede gesprekspartners zouden hebben met de neo-vachisten, maar het is uiteindelijk niets geworden, vandaar Kristof.
Het begon wel goed met die Ben Weide (Weyts nvdr.) die het voor de dieren opnam, zoals het verbieden van onverdoofd slachten van schapen. Maar fataal misrekend door ons. Heeft hij iets gezegd over het respectvol slachten van koeien en kalveren? Neen! Geen woord. Waar staat die V dan voor?
Vluchtelingen zeker? Allez, neem nu de Benjamin van de federale overheid (Theo Francken nvdr.), hij pakt het vluchtelingenprobleem totaal verkeerd aan. Hij laat moslims binnen die geen varkens mogen eten. Goed voor de varkens, maar voor ons, runderen, neen. Wat hij moet doen is hindoes binnen laten, die respecteren tenminste ons koeien en kalveren nog! Of Sikhs, die eten ons ook niet. Hij moet dat toch weten, er zijn zoveel Sikhs in de streek voor de pluk. Ach, ach, ach.

Bron: Vandaar, uw voorkeur voor links, dat progressiever is en meer belang hecht aan al wat stemvee is.

Bella: Dat is een waarheid als mijn moeder.

Bron: En bij de MR?

Bella: Mijn grootmoeder zat in de regering van de paarse koe Milka.

320909485 d039e3f076

Bella: Milka deed toen een fameuze ruk naar links, samen met onze CdVache. En dan was hij verstomd dat die neo-vachisten meer stemmen kreeg. Enfin, dus daar zat MR effectief ook in de regering, maar dat is met hen, als met de koeien van de Farao. Die zaten meer naar mijn grootmoeder te kijken, dan dat ze iets deden.
Uiteindelijk is gans die politiek je reinste koehandel, donnant, donnant, weet je, maar eerst aan hun eigen denken. Gans die periode is zoals een reis van Bonte koe. Hadden we het geweten, hé.

Bron: Van achteren kijk je een koe in haar kont

Bella: Pardon?

Bron: Euh, .. achteraf is het makkelijk om kritiek te hebben.

Bella: Zeg dat wel, maar ja Milka kon zo mooi loeien.

Bron: Hartelijk dank voor dit open gesprek, en mogen we nog een foto van je nemen?

Bella: Geen probleem, tot nog eens!

Uw genegen Simpele Duif en Simpele Uil