Dit is de essentiële kwaal van onze maatschappij: de bewindvoerders en hun acolieten zijn de voeling met de bevolking kwijt.

Boze truckers voor de vrijheid

De acties van “truckers voor de vrijheid” op verschillende plaatsen in de wereld werden zowel door de pers als door groepen uit het publiek, negatief bejegend.

Beoordelingen zoals asociaal, nutteloos, egoïstisch, ruziestokerij en dat soort kwalificaties waren algemeen. En ja hoor: ook het inmiddels hopeloos versleten extreemrechts kon weer eens niet ontbreken.

De manier waarop de acties plaats hadden was vaak niet bepaald een voorbeeld van fijnzinnigheid, als zulke fijnzinnigheid in deze omstandigheden mag verwacht worden.

Maar ze afdoen als “een scheet in een fles”, zoals de commentaarschrijfster van HLN op 15 februari 2022 deed, getuigt ook niet bepaald van veel fijnvoelend vermogen. De erg op wraakzucht lijkende houding van sommige overheden, zoals de Canadese, zal zeker niet tot een verhoging van de burgerlijke eensgezindheid bijdragen.

Manipulatie

Velen herinneren zich de You Tube-film waarin Marc Van Ranst een select publiek uitlegt hoe hij zinnens was om de brede bevolking te bespelen, zodat die de Covid-maatregelen kritiekloos zou aanvaarden.[i]

Op 9 februari 2022 werd bekend dat de Duitse regering bewust en bedoeld plannen had opgesteld om de Duitse bevolking doodsbang te maken voor Covid.[ii]

Volgens de krant Die Welt, die voortgaat op uitgelekte mailwisseling, had minister Seehofer samen met een aantal wetenschappers een strategie uitgewerkt om de angst voor corona te vergroten. Sommige van die wetenschappers vonden zelfs dat men gerust de verwachte overlijdenscijfers tot 1,2% mocht opdrijven. Dat zou voor Duitsland een miljoen doden betekenen. De bedoeling was om maatregelen van preventieve en repressieve aard te kunnen plannen[iii].

Van bij de eerste vaccinaties tot nog toe, blijven onder de bevolking berichten circuleren over abnormale bijwerkingen van het vaccin: extreem overvloedige maandstonden, bloedstolsels, vermoeidheidsverschijnselen, hartspierontstekingen, ontstekingen van het hartzakje… De geruchten blijven maar verder de ronde doen, ondanks alle officiële ontkenningen.

Ook in de wetenschappelijke wereld is er over deze kwesties helemaal geen overeenstemming.[iv] Zo verscheen in Israël al op 10 januari van dit jaar een open brief van de leidende immunoloog van het land, Professor Qimron van de universiteit van Tel Aviv, om de totale mislukking van het beleid van Israël in verband met de vaccinaties te illustreren en ten gronde aan te klagen.[v] Tot 16 februari leverde een search op die naam in het grootste Vlaamse dagblad niets op…

Het grote publiek weet uiteraard niets over die wetenschappelijke discussies, maar de beslissers schijnen te vergeten dat de oude leuze “al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel” nog altijd onverminderd van toepassing is. De waarheid is dat de feiten, weliswaar in stukken en brokken en vaak helemaal misvormd, uiteindelijk toch tot de bevolking doordringen. Diezelfde bevolking is precies door haar angst buitengewoon gevoelig geworden voor élke boodschap over Covid. Het minste feit is aanleiding tot een nog fellere achterdocht.

Een boemerang

Wat politieke plannenmakers niet schijnen te begrijpen is dat hun gemodder zich uiteindelijk tegen henzelf keert: steeds meer mensen beginnen de officiële versies te wantrouwen.

Met een hard, knorrig ontkennen van bijwerkingen waarvan mensen zelf zien dat ze voorkomen, bereikt men alleen dat niemand nog iets gelooft. Als vanzelf geeft men dan zélf voedsel aan allerlei webpagina’s waar zogeheten fake nieuws voorkomt: de mensen gaan hun gram elders halen. De strijd tegen dat fake news maakt het wantrouwen tegenover de politiek vervolgens nog groter, want men voelt zich gemanipuleerd.

Daar komt nog bij dat almaar meer mensen de buik vol hebben van de steeds weerkerende associatie in de media met extreemrechts. Ze voelen zich mét hun eigen twijfels die voortkomt uit wat ze zelf horen en zien, in een politieke hoek geduwd.

We moeten ook dringend goed nadenken wat die eis voor meer vrijheid zoal kan betekenen.

Het gaat immers niet simpelweg om vrijheid. Het gaat ook om wrok vanwege mensen die door de overheid en de farmacie verteld werd dat vaccinatie het grote gevaar zou afwenden. Tijdens een gesprek met een schoolkameraad vertelde die dat hij zich in 2020 had laten inenten omdat hij anders in zijn eigen huis opgesloten zat. En, zei hij erbij, die stofjes zullen in het lichaam wel wat doen. “Maar als je na enkele maanden al te horen krijgt dat nieuwe injecties nodig zijn, dan stel ik daar toch grote vragen bij.”

De spreker is een inmiddels gepensioneerd chirurg.

Het is niet onredelijk in de eis voor vrijheid het doorklinken te horen/zien van een afkeer van een vaccinatiecampagne. Dit heeft veel weg van de situatie waarbij iemand een nieuwe auto al na drie maanden moet laten repareren, om die na nog eens drie maanden weerom in de garage te moeten afleveren. Onwillekeurig vraagt iedereen zich dan af wat voor brol er dan verkocht werd.

Mensen kunnen rekenen. Ze weten best dat die vaccins helemaal niet gratis zijn en dat ze die met hun eigen belastinggeld zullen moeten betalen. En dan blijkt het allemaal niet eens fatsoenlijk te werken.

Men zou voor minder boos worden.

Het kan dan ook niemand verbazen dat komplottheorieën als paddestoelen uit de grond rijzen: de “leiders” zaaien ze zelf!

Er is een meer fundamentele kwestie

Sinds de Verlichting geloven we in het bestaan van een min of meer redelijke burger: een met rede en verstand begiftigde mens en tot staat in redelijke politieke oordelen.

Er is zoiets ontstaan als een democratie – ook al is die verworden tot een particratie.

Het kernprobleem is nu dat het mensbeeld van de verlichte moderne, soevereine burger, dat door media en politiek zo hoog wordt opgehemeld, door diezelfde media en politici - deze laatste bijgestaan door “experts”- in de praktijk onderuit wordt gehaald op een manier die men minstens beledigend moet noemen.

Het is eigenlijk heel simpel

Ofwel neemt men de mensen ernstig en dan zegt men openlijk wat er aan de hand is. Dan laat men achterbaks politiek gemanipuleer achterwege, gewoon omdat men volwassen burgers niet op die manier behandelt.

Ofwel gaat men ervan uit dat mensen te dom zijn om de situatie te begrijpen, en dan kan men trachten (achterbakse) manipulatie toe te passen. Maar dan moet men beseffen dat zulks werkt als olie op het vuur bij vele mensen die tegenwoordig tot hun achttiende school hebben gelopen.

Men moet de mensen serieus nemen.

Dan krijgt men geen gekke toestanden zoals in Canada waar eerst 27% van de Canadezen bereid bleek om niet-gevaccineerden gevangen te zetten, terwijl enkele maanden nadien 67% vond dat de coronabeperkingen moeten worden opgeheven.[vi]

Dit is de essentiële kwaal van onze maatschappij: de bewindvoerders en hun acolieten zijn de voeling met de bevolking kwijt.

 

[i] https://www.youtube.com/watch?v=5ANOVSjDUd4&t=70s

[ii] NOS NIEUWS • BUITENLAND • 09-02-2021, 15:43 • AANGEPAST 09-02-2021, 17:27

[iii] Deze woorden komen uit de NOS-mededeling.

[iv]  https://www.lindependant.fr/2021/01/15/covid-19-la-norvege-annonce-le-deces-de-23-personnes-suite-a-des- injections-du-vaccin-Pfizer

[v] https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q1/Article-dfd99ca599e2e71026.htm en https://ramot.org/researchers/dr-qimron-ehud

[vi] https://nationalpost.com/news/canada/more-than-one-in-four-canadians-support-jail-time-for-unvaccinated-poll  en : https://nationalpost.com/news/two-thirds-of-canadians-ready-to-drop-covid-19-restrictions