filosoof denkenWaarom filosofie kan helpen bij het 'leuteren' over het klimaat ...

reading read peacefulwoman duskDeel 1  Het Verloren Paradijs

Het is een gegeven dat men iets pas mist als het weg is. Ik weet niet precies hoe en waarom het is vertrokken, maar ik meen dat we als westerse beschaving twee zaken hebben verloren, die ik in elk geval mis: kinderlijke onschuld en optimisme.

Dwarsligger, Peter-Paul de Waal

rational emotionalSubsidiariteit. Men hoort nogal eens wat – vandaag minder dan vroeger – over subsidiariteit. Sommigen leggen die uit als de leer die politieke beslissingen op ‘het meest passende niveau’ wil leggen. Dat is fout, omdat élk niveau dat zichzelf ernstig neemt zichzelf passend kan vinden.

Alabamians protesting the ProhibitionIn tijden van Liefde en Cholera blijft een terugblik naar andere tijdvakken met gelijkaardige problemen verhelderend. Niet dat het alles oplost, maar het biedt geestverruimend en relativerend perspectief.

Ambiguity Fallacy IconWat bezielt justitieminister Van Quickenborne om als liberaal de vrije meningsuiting nog meer in te perken?

2020Wanneer tradities onder druk staan, denk maar aan het Sinterklaasfeest, willen we alvast symbolisch onze gehechtheid aan tradities tonen. Zoals ...

266px Bonobo Head Wat hebben mensen meer dan bonobo's? ... Enkel verwaandheid

links rechts omleidingEr is veel polarisering in de huidige wereld. Veel te veel. Arm/rijk, jong/oud, Noord/Zuid, religie/laïcisme, collectief/individu… En zo kunnen we nog een hele tijd verder gaan. Het feit dat wij schijnbaar overal van die spanningsvelden nodig hebben om onszelf erin te kunnen positioneren, drukt me weer eens pijnlijk met mijn neus op de ontzettende schraalheid en ontoereikendheid van ons denken.

evolutie mensDe discussie onder Dwarsliggers begon met een reactie van een Nederlandse lezer-Dwarsligger én lid van ons Defensieteam op de bijdrage over Heine, De Dijn en politieke correctheid.

hemel en aardeKerstessay over de onvolmaaktheid van de menselijke conditie.

 

 

 

 

 

gebeten om te weten DRIERegelmatig hebben we ‘onder Dwarsliggers’ uitgebreide discussies over een of ander artikel of nieuwsfeit. Ditmaal Over klokkenluiders en ‘Gutmenschen'

heksenjachtIn de 17de eeuw leefde Isaac Newton, met afstand de grootste natuurwetenschapper aller tijden. Maar in diezelfde tijdspanne werden ook duizenden heksen verbrand.

 

 

 

delete pastDe westerling beseft niet hoezeer hij opgenomen is in een geschiedenis die je kunt omschrijven als een aaneenrijging van traumatische ervaringen.

Another Yin Yang Yuan TransGender SymbolEnkele kritische beschouwingen

Een nieuwe rage teistert onze contreien: die van het genderneutrale spreken. De treinreizigers worden niet meer met dames en heren aangesproken of met ladies and gentlemen, doch als “goede morgen beste reizigers” of, “good morning everybody”. Toiletten moet genderneutraal zijn. De icoontjes voor man en vrouw verdwijnen.

Gebeten OTW GertVan een echt maatschappelijk debat kan vandaag nauwelijks sprake zijn. Het zogenaamd progressief – maar de facto oerconservatief – kamp is dermate van zijn onvervreemdbaar gelijk overtuigd dat ze voorzichtiger benaderingen zonder vorm van proces als primitieve domheid wegzetten (“de aarde is plat”).

batterij opti pessimMensen noemen mij soms een pessimist. Ik zie dat eigenlijk zelf niet zo direct. Niet dat het me stoort; mensen kunnen denken en zeggen wat ze willen. We mogen van mening verschillen: dat geeft het leven kleur. Maar misschien is het toch interessant daar eens een beetje preciezer naar te kijken.

free speech

Hoe tegenstanders door frivole beschuldigingen monddood gemaakt worden.
Jörg Baberowski