Gebeten om te weten

De basis van het Covid-19 beleid?

Dat we het niet wéten!

Waarde lezers,

Het wordt alsmaar duidelijker dat het Covid-19-beleid gebaseerd is op ontoereikende kennis. Wat we wél weten is dat de kostprijs én de brutale ontwrichting van ons maatschappelijk leven zwaar zullen wegen op de toekomst.

Steeds meer mensen komen in opstand tegen het angstaanjagend beleid van de beleidsmakers en hun raadgevers. De veralgemeende dictatoriale maatregelen van politici die zich daarvoor verschuilen achter academici die het breder plaatje weigeren te zien, heeft grote gevolgen.

Het werd hoog tijd dat ook academici mét naamvermelding durven kritiek te uiten, ook al worden ze nog opgevoerd in de marge, want niet in overeenstemming met het politiek-correct denken van onze traditionele mediakanalen.

Dat we weinig weten werd onder meer geïllustreerd door deze grafiek die de mortalieit vergelijkt tussen twee buurlanden met een totaal verschillende aanpak: Brazilië en Peru:

coronavirus doden Bra Peru data explorer35

Wanneer we de media mogen geloven dan was Brazilië, het slachtoffer van een waanzinnige president, terwijl Peru geleid werd door wijze mensen die een heel strenge lockdown afkondigden op 15 maart. Quod non. Trouwens ook andere landen die geen lockdown invoerden, deden het niet zo slecht: Japan, Wit-Rusland, Zuid-Korea en Zweden.

Maar Zweden werkt nog altijd op de zenuwen van ons journaille. Het kan niet dat ze het beter deden, zo bleek ook in een artikel in De Standaard waarin men Anna Mia Ekström, die als professor aan het Karolinska Instituut in Stockholm gespecialiseerd is in de epidemiologie van infectieziekten en de Zweedse aanpak verdedigt, meteen klasseert als ‘Ekström zit op de lijn van de staatsepidemioloog Anders Tegnell. Er moest dus ook een tegenstander aan het woord komen en dat was de Belgische onderzoekster Nele Brusselaers, ook epidemiologe aan het Karolinska Instituut in Stockholm, en die is veel minder optimistisch. (…) De tweede golf in Zweden zal op een hoog niveau starten, hoger dan de tweede golf in België.’

Ook Brusselaers stapt opnieuw over van ziekenhuisopnames en mortaliteit naar besmettingen om toch maar niet te moeten toegeven dat Zweden het veel beter deed en doet dan België. En in de vergelijking tussen de veroorzaakte kosten is de stand Zweden – België: NUL – 70 miljard euro. De Zweedse economie profiteert zelfs volgens de Financial Times van de coronaepidemie.

Het is hoopgevend dat De Morgen daarentegen wél de Zweeds aanpak op een positieve manier benaderde in twee recente artikels ( hier en hier te lezen).

 

De enige manier om de pest te bestrijden is eerlijkheid.” Albert Camus (1947)

Hoog tijd om het kaf van het koren te scheiden: een overzicht

Een Zwitserse instantie (Swiss Policy research) publiceerde een interessant overzicht waarmee ze bewijzen dat de maatregelen die voorgesteld werden door het WHO en klakkeloos opgevolgd werden door veel landen, op meerdere punten de bal mis sloegen. Dat er intussen heel veel mensen lijden onder de collateral damage door de veralgemeende disproportionele maatregelen mag nu wel eens ernstig genomen worden!

We geven enkele relevante gegevens van deze studie over de belangrijkste parameter, de mortaliteit:

Volgens de laatste immunologische en serologische studies is de letaliteit van Covid-19 (IFR) in totaal ongeveer 0,1% en ligt dus in de orde van grootte van een hevige griepgolf (influenza).

In landen als de VS, Groot-Brittannië en ook Zweden (zonder lockdown) ligt de mortaliteit sinds het begin van dit jaar in het bereik van een hevige griepepidemie; in landen als Duitsland en Zwitserland liggen de sterftecijfers in het bereik van een milde griepepidemie.

Het overlijdensrisico voor mensen op schoolgaande en werkende leeftijd – zelfs in de hotspots deze aarde – is ongeveer hetzelfde als het risico van een dodelijk ongeval tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer. Het risico werd aanvankelijk overschat omdat mensen met milde of géén symptomen niet werden meegeteld.

De mediane leeftijd van de overledene is in de meeste landen (inclusief Italië) meer dan 80 jaar (bijv. in Zweden op 86 jaar) en slechts ongeveer 4% van de overledene had geen ernstige bestaande ziekten. Het sterfteprofiel komt dus in wezen overeen met de normale sterfte.

In de meeste landen vonden ongeveer twee derde van alle sterfgevallen plaats in verpleeghuizen, die kennelijk geen profijt hadden van de algemene lockdown. Bovendien is het vaak niet duidelijk of deze mensen inderdaad aan Covid-19 zijn overleden, of aan weken van stress en isolatie.

Ongeveer 30% van alle extra sterfgevallen werd niet veroorzaakt door Covid-19, maar was een gevolg van de lockdown, paniek of angst. Zo is het aantal behandelingen van hartaanvallen en herseninfarcten met 60% gedaald , omdat patiënten niet meer naar een ziekenhuis durfden te gaan.

Lees hier alle bedenkingen onder meer ook over de overbodige sluiting van scholen, … Even terzijde opmerken dat het openhouden van de scholen enkel kan wanneer de leerkrachten beschikken over een beschermend mondmasker (met ventiel) en ‘voorzichtig zijn’ (handen wassen, afstand houden) wat gelijk staat aan gezond verstand gebruiken.

De tweede golf

In het vooruitzicht van een nieuwe golf publiceerden we eind april een bijdrage waarin onder meer het volgende te lezen stond:

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering NIET volop inzet op MINDER (ziekenhuis)patiënten!

Net zoals in de aanvangsfase waar men heel begrijpelijk te weinig wist over het virus werd nog maar eens gefocust op de besmettingen. De cijfers van de snelle toename van de besmettingen werd ons dagdagelijks ingepeperd. En ja er waren geen beschermingsmiddelen, dus was een lockdown zowat het énige middel om die steile opmars af te zwakken. Maar voor een volgende opflakkering konden we méér weten én beter doen.

De ziekenhuisopnamen en de mortaliteit zijn als criteria veel belangrijker dan het aantal besmettingen en dat wordt nu ook toegegeven. Zo hoorde ik viroloog Van Gucht op de radio verklaren dat het nu vooral jongeren zijn die besmet zijn maar geen of nauwelijks symptomen hebben. Daardoor is de toename van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal doden niet onrustwekkend. Eindelijk ziet men in dat het de kwetsbare mensen zijn die moeten beschermd worden (tegen de jongeren), want zij hebben veel meer kans om in een ziekenhuis te belanden.

Wie dat beseft moet dan ook erkennen dat de bescherming van deze categorie ‘kwestbaren’ (en dat zijn allen met achterliggende ziektebeelden en niet enkel de categorie plus 8o jaar) véél belangrijker is dan iedereen te verplichten tot het dragen van een niet-beschermend mondmasker. Ja de infecties zullen oplopen, maar daarom nog niet de ziekenhuisopnames problematisch maken of het dodental drastisch beïnvloeden. Dát is de afweging die men moet maken: het gijzelen van de ganse bevolking of het maximaal beschermen van de kwetsbaren. In Zweden hebben ze hun bevolking de kans gegeven om hun verantwoordelijkheid te nemen en wanneer daardoor zelfs meer doden zijn gevallen, hebben ze heel wat minder moeten prijsgeven en is de zelfredzaamheid, de weerbaarheid van de bevolking gestimuleerd. Hier werden we verplicht om ons als gewillige schapen te laten leiden.

Géén complot wel samenvallende belangen

Blijkbaar is men beducht voor de kritiek en waarschuwt men voor complottheorieën. Dat hoeft niet, maar wie dit leest kan zien dat een ‘wereldregering die boven elke democratische controle staat, wel degelijk de beste ‘regering’ is voor de superrijken. Die vinden het maar niks dat politici verantwoording moeten afleggen aan ‘hun bevolking’ en niet aan hen alleen.

En wat als Covid-19 er nog lang zal zijn?

We spreken nu over heropflakkeringen (golven) en hopen op een vaccin. Maar is dat wel de juiste weg? Laat ons toe daaraan te twijfelen.

Het zou best kunnen dat de Covid-19-pandemie net als influenza epidemieën met de regelmaat van een klok zal blijven terugkeren in eventueel gewijzigde stammen. Een heel besmettelijke ‘griep’. Zullen we dan telkens het land lam leggen en de mensen dwingen hun maatschappelijk leven ‘on hold’ te zetten? Dat is niet te verantwoorden.

We zouden beter deze epidemie als een griep benaderen en accepteren dat die nu eens niet enkel een ‘ver van mijn bed’ drama is, maar ook bij ons kan toeslaan.

Dat zal onze arrogantie wellicht een deuk geven maar dat is alvast het laatste waar we als Dwarsliggers van wakker liggen.

Nood aan een andere filosofie

Zoals iedereen die te weinig weet en zoekt naar antwoorden stel ik mij vragen. Dat leverde ook een voortschrijdend inzicht op.


Ik dacht dat in de eerste fase het weten zo klein was dat een oorlogslogica noodzakelijk was. Ook voor mij was de vijand onder ons en was het nodig om drastische maatregelen zoals een lockdown te nemen. Vandaag denk ik dat de ‘vijand’ zoals ik ooit schreef (met een verwijzing naar de Franse president Macron), niet enkel onder ons (in eigen land) zit maar ook in ons zelf.

Achter elke veralgemeende disproportionele maatregel zit een oorlogslogica die ervoor zorgt dat de bevolking wordt behandeld als tamme schapen en dat is precies wat deze maatregelen niet mogen bewerkstelligen of nastreven.


Wat we moeten doen, is zoals een verstandig politicus verklaarde, een beroep doen op de weerbaarheid van de Vlamingen. Om de persoonlijke zelfredzaamheid én verantwoordelijkheidszin aan te scherpen. Om iedereen te betrekken bij het beleid en de toekomst van ons allen. Helaas geeft deze politicus niet altijd het goede voorbeeld en schuilt ook in hem die neiging om het gebrek aan weten te vervangen door een dictatoriale (oorlogs)logica." Een debat hierover mag men niet uit de weg gaan, want het is een levensbelangrijke discussie.

Nieuw in onze bibliotheek

Gastauteur Eric Blondeel onderzocht de modus operandi van de VN achter zowel de klimaatdiscussie als het Covid-19 beleid en zag heel wat gelijkenissen. Interessante vakantielectuur:

Covid-19 en klimaat vertonen treffende gelijkenissen

Soms horen we uitspraken die inslaan als een bom. Dat was onder meer het geval toen een politica luidop iets zei over ‘vreemden’ terwijl de microfoon nog aanstond. Voldoende reden voor een Dwarsligger om daar een artikel over te schrijven:

De waanwereld van de geprojecteerde slechtheid

Veel leesplezier en geniet van de vakantietijd!