Dr. Robert Giraudon, Franse geoloog, presenteert

Réchauffement climatique et CO2

 
 
 
Waarde lezers,

Af en toe krijgen we heel interessante lectuur onder ogen. Dat was onder meer het geval met een powerpointpresentatie van Dr. Robert Giraudon. We willen hem even voorstellen. In elk geval aanbevolen lectuur voor mensen die zélf meer willen weten.

Dr. Robert Giraudon is niet de eerste de beste. Hij is geoloog en werkte vooral in Afrika, maar hij heeft ook baanbrekende bijdragen geleverd aan de verklaring van structuren in het Franse Massif Central. Zijn studieobject is, zoals het woord geologie aangeeft, de aarde.

Over die aarde en vooral over haar klimaat wordt tegenwoordig nogal wat onzin verteld, heel luid en zelfverzekerd, door heel veel mensen en door bijna de voltallige journalistengilde. Dat is niet voor iedereen even erg. Ik kan me best voorstellen dat heel veel mensen denken: “Nu ja, misschien is er toch wel iets van aan.” Maar voor iemand zoals Dr. Giraudon is dat anders. Heel zijn opleiding en levenservaring schreeuwt hem toe: “Dit is brandgevaarlijke collectieve waanzin. Doe iets!”

Dus heeft Giraudon een powerpointpresentatie gemaakt met de titel “Réchauffement climatique et CO2”.

Het is een werkstuk dat in zijn precisie aan de auteurs van de Franse Verlichting herinnert. Descartes zou er zeer tevreden mee zijn: “des idées claires et disctinctes”. Hij behandelt achtereenvolgens een aantal verschillende aspecten en toont ook de schabouwelijke vervalsingen die nodig waren om op dit moment een uitzonderlijke opwarming aan te tonen. Zijn conclusie is heel duidelijk:
de veronderstelde antropologische opwarming van het klimaat strookt zo goed als niet met de realiteit.

Dat betekent voor Giraudon niet dat er geen problemen zijn. Hij ziet ons milieu en onze genus in veel opzichten bedreigd. Hij vindt dan ook dat we veel beter onze aandacht en onze inspanningen op oplossingen (voor milieu en genus) zouden richten, in plaats van onthutsende bedragen uit te geven voor maatregelen die niet zullen werken, zelfs als het om een echt probleem zou gaan.

In de pers lezen we dat “Giraudon ook veel kritiek heeft gekregen”.
Ongelukkigerwijze is dat in deze verdwaasde tijd voor velen van ons reden genoeg om zijn werk niet verder te bekijken. Wij hebben de moeite gedaan om die kritiek eens in detail te onderzoeken. Wat we zagen was gedeeltelijk ontluisterend dom en gedeeltelijk ook hemeltergend vals. Dat kunnen onze journalisten uiteraard niet zien. Het enige wat voor de gedweeë media telt is: de presentatie van Giraudin past niet in de tijdsgeest, de kritiek erop wel.

Over die tijdsgeest denken we toch beter even na. Iemand die beweert met het blote oog CO2 in de lucht te kunnen waarnemen, of dat nu metaforisch bedoeld is of niet, is ernstig gestoord. Greta Thunberg is dus ernstig gestoord, wat overigens ook door haar psychiater werd vastgesteld. Ze is de symboolfiguur geworden voor een ernstig gemanipuleerde/gestoorde generatie.

Wij willen daar geen deel van uitmaken, en u waarschijnlijk ook niet. Daarom bevelen we de lectuur van Dr. Giraudon zijn presentatie zeer aan.
 
Veel leesplezier,
 
 
Nog dit over de klimaatverandering

Momenteel werken we aan een nieuwe bijdrage over de eenzijdigheid van de VRT-berichtgeving over het klimaat.

En van onze vaste gastauteur Dr. Blondeel kregen we een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage die heel interessant is, maar wellicht niet door alle lezers kan gevolgd worden. Toch raden we u aan om de tekst te lezen, want deze bijdrage, hoe moeilijk sommige onderdelen ook zijn, zal u heel zeker duidelijk maken dat (1) klimaatsceptici wél de moed hebben om publiek hun gedetailleerde kennis ter discussie te stellen, wat IPCC adepten niet durven, en (2) dat het klimaat een complexe materie is en het gebrek aan kennis ook de verklaring is waarom de media en de klimaatgelovigen blijven steken in algemeenheden.
In elk geval doen we ons best om het onderwerp, zonder afbreuk te doen aan de wetenschappelijke inhoud, zo breed mogelijk toegankelijk te maken.
 
 
 
 
             Pjotr's Dwarsliggers