Waarde Lezers,
 
Pjotrs Dwarsliggers openen hun Nieuwsbrief en webstek graag voor gastauteurs die een waardevol artikel schrijven.
 
Ditmaal hebben we de eer en genoegen om u een bijdrage voor te leggen die geschreven werd door dr. ir. Eric Blondeel die niet alleen wéét waarover hij schrijft, maar ook op een zeer grondige manier de beschikbare officiële gegevens analyseerde en daarbij zorgvuldig omsprong met deze informatie. We kregen er geen speld tussen!
 
Omdat we dit artikel zo belangrijk vinden, gaat alle aandacht naar deze enige bijdrage waarnaar we wegens de lengte verwijzen via deze link.
 
Aanbevolen lectuur, geschreven voor alle beleidsverantwoordelijken én iedereen die gebeten is om te weten.
 
 
Is de kernuitstap een ongemakkelijke waarheid?
 
 
In deze bijdrage een vergelijking van alle energiebronnen inzake:
 Veiligheid en duurzaamheid
 Kostprijs
 Betaalbaarheid
 Leveringszekerheid/betrouwbaarheid
en zijn conclusies
 
Veel leesplezier ... en mocht iemand van onze lezers over zijn/haar expertisedomein een bijdrage willen publiceren: U weet ons wonen.
 
 
 
             Pjotr's Dwarsliggers