Weten is vooral open staan

Essay over Iran

 
 
 
Waarde Lezers,

Deze Nieuwsbrief wijden we aan het Midden Oosten en meer bepaald aan Iran.

De meningen over de conflicten in het Midden Oosten lopen fel uiteen en zowat iedereen heeft al 'partij' gekozen. Menigeen zit helaas ook gevangen in zijn eigen overtuiging, en dat maakt het bijzonder moeilijk om over de gebeurtenissen een afstandelijke analyse te schrijven.

Een van de oorzaken is dat wij intellectueel 'binnenvallen' in een verwarde situatie zonder voldoende kennis over het verleden. Omdat onze trouwe lezers net als wij gebeten zijn om te weten, én open staan voor alle invalshoeken, hebben we geprobeerd om met
dit essay bij te dragen tot een sterker inhoudelijk debat.
 
 
                                               Iran en de bom
 
Enkele uittreksels:
"Nu speelt dat drama zich hoofdzakelijk in de media af, maar de media hebben wel een groot deel van ons leven in beslag genomen."
"Cyrus de Grote heerste over een rijk met meer dan 40% van de toenmalige (~ 550 v.C.) wereldbevolking. We kunnen dus Perzië het grootste imperium ooit noemen."
 
"Kort na de machtsovername, in 1980, viel Irak onder Sadam Hoessein Iran binnen. ... kon Iran het tij keren en Sadam zelfs zodanig onder druk zetten dat hij vanaf 1986 chemische wapens gebruikte. Daarbij kwamen duizenden Iraniërs, ook veel burgers, op een gruwelijke manier om het leven. ... Zoiets mocht nooit meer gebeuren. ... Volledig logisch kwamen de ayatollahs, hierin gesteund door de bevolking, tot de slotsom dat de enige manier om een herhaling te verhinderen eruit bestond zelf nog iets verschrikkelijkers dan giftgas te hebben: een kernbom."
 
"Om te beginnen is onze morele verontwaardiging enkel voor onszelf geloofwaardig. De USA hebben kernwapens, waarom mogen anderen er dan geen hebben? ... Vervolgens komt het argument dat de moellahs van het theocratische Iran niet de morele kwaliteit hebben om met dergelijke gevaarlijke tuigen op een verantwoorde manier om te gaan. We houden ze voor achterlijk, brutaal en onbetrouwbaar. Vanuit onze gedachtewereld zijn ze dat ook. Maar… Er al eens aan gedacht hoe zij ons zien? Ze zien ons als hedonistisch, pervers, zwak, vals en onbetrouwbaar."
 
"Ik denk dat we voor een meer constructieve aanpak best naar China en India kijken; het gebeurt tenslotte in hun achtertuin."
 
Nieuw in onze bibliotheek
 
In Europa en vooral in Vlaanderen is er altijd veel sympathie geweest voor de 'underdog' waar ook ter wereld. Dat de Koerden opnieuw in de steek gelaten worden na de kastanjes uit het vuur gehaald te hebben voor het Westen, keuren velen af, maar het houdt ons niet echt bezig. Terwijl de Palestijnen wel kunnen rekenen op veel meer medeleven én zowel materiële als morele steun.
 
Omdat dwars liggen soms helpt om méér te weten te komen - en conform onze filosofie, "dat we niet op zoek zijn naar ‘passende’ verklaringen die vooral moeten dienen om iedereen te vriend te houden.", selecteerden we uit de buitenlandse pers een bijdrage die u hier te lande niet snel zal lezen. Alleen de titel al ...:
 
Donald Trump heeft gelijk door Marcus Somm in de Basler Zeitung.
 
Veel leesplezier!
 
 
 
             Pjotr's Dwarsliggers