Waarde lezers,
 
Twee onderwerpen die ogenschijnlijk niets met elkaar gemeen hebben. En toch, in beide gevallen gaat het om weten versus geloven. Over wat gemeten kan worden en beloftes die niet kunnen gemeten worden.
 
Veel leesplezier,
 
 

Klimaatalarmisten als keizers zonder kleren
 
 
Vlaamse kust te koop

Waar we het over willen hebben is de accuraatheid van klimaatvoorspellingen, niet de weersvoorspellingen. In De Tijd (en andere kranten) maakt men reclame voor het nieuwe boek van een klimaatalarmist. De titel spreekt duidelijke taal: "De Vlaamse kust zal niet overleven zoals ze nu is".
Een citaat: "Met een vriendelijke glimlach brengt de wereldvermaarde klimaatwetenschapper Jean-Pascale van Ypersele (60) de meest verontrustende boodschappen. 'We kunnen niet voorkomen dat grote delen van Vlaanderen onder water komen te staan."
 
Meten is weten

Verder in het artikel vonden we geen enkele kritische vraag over de wetenschappelijke bevindingen waarop hij zich baseert. Integendeel, hij poneert ‘waarheden' die elke wetenschapper zo kan weerleggen. Hij negeert bijvoorbeeld deze onbetwiste grafiek met gemeten temperatuur en CO2 waarden:    
 
 
 
De temperatuurevolutie over langere tijd toont duidelijk aan dat ook zonder de industriële productie van CO2 de temperatuur om de 120.000 jaar naar een piek gaat. Dat deze piek momenteel nog niet bereikt is, geeft aan dat de aarde nog in een opwarmingsfase zit. Dat CO2 in het pre-industriële tijdperk in eenzelfde ritme ook evolueerde negeert hij en géén journalist die hem daarop durft te wijzen, want blijkbaar beseffen ze het ook niet!

En in Knack wordt een studie aangehaald die beweert dat de voorbije 25 jaar het zeeniveau is gestegen met 7 cm. "Deze studie benadrukt de belangrijke rol die de gegevens kunnen spelen die verzameld worden via satelliet, om prognosemodellen te bevestigen', zegt klimatoloog John Fosullo van het Nationaal Centrum voor Atmosferisch Onderzoek, en medeauteur van de studie."

Onze wetenschapper maakt daar korte metten mee:
Ze gebruiken nog altijd die satellietmetingen, hoewel ze al lang zouden moeten weten dat die een systematische fout hebben. Die satellieten dalen iets sneller dan de ‘modellen' van de NASA voorspellen. Daardoor wordt een snellere stijging van de zeespiegel geïnsinueerd. Dat is allemaal geweten. Het was ook de reden voor de fameuze ‘hockey stick' waarmee James Hansen het US congress de stuipen op het lijf joeg. Meten tegen de kaaiwand jongens: niet moeilijker maken dan het is!
 
Grafiek hieronder: zeeniveau gemeten aan de kaaimuur te Den Helder: in 140 jaar bedraagt de stijging ongeveer 200 mm.
 
 
 
 
Al vliegt de leugen nog zo snel …

Het probleem met mensen die de wetenschap niet respecteren beperkt zich niet tot het interpreteren op een ‘passende' manier van de modellen waarop ze hun voorspellingen baseren, maar ook dat ze desgevallend de modellen voeden met aangepaste ‘metingen' (zie 'climategate'). Gelukkig blijkt steeds opnieuw de wetenschap sterker te zijn dan het 'fake news' van de pseudowetenschappers, die telkens de mensen met een schuldgevoel opzadelen en zo arrogant zijn om te denken dat de mens de natuur kan beïnvloeden.

… het ozongat is nooit weggeweest

Ditmaal werden ze in het ongelijk gesteld over het ozongat uit de jaren zeventig van vorige eeuw. Toch helemaal verdwenen zo beweerde men decennialang en niemand die dat controleerde. Niks verdwenen, integendeel zo blijkt nu!

In 1987 werd het Akkoord van Montreal getekend dat de productie van CFK's (chloorfluorkoolwaterstof) reduceerde met 90 %. Een successtory die al die tijd tot op de dag van gisteren werd volgehouden door ‘wetenschappers' en een gewillig journaille. Zie je wel dat de mens de natuur kan beïnvloeden, en dat we ook de opwarming zouden kunnen stoppen, was de onderliggende boodschap.

Edoch, vandaag zitten al die klimaatwetenschappers met een flinke kater. Want de (ETH) Eidgenössische Technische Hochschule Zurich heeft nu onomstotelijk bewezen dat het “zwarte gat” helemaal niet weg is maar blijft toenemen!

Lees hier het artikel uit de Bassler Zeitung.

Voor wie meer kennis en belangstelling heeft, lees hier en hier de twee meest relevante studies van het ETH Zurich.

Wij laten het aan onze lezers over om te oordelen of Jean-Pascale van Ypersele de Stryhou en Co nu wereldvermaard zijn als wetenschappers of als wetenschapsontkenners.

Er bestaan ook moedige journalisten

De studie van het ETH Zurich (in samenwerking met Physikalisch-Meteorologischen Observatoriums Davos) veroorzaakte bij de Zwitserse media heel wat beroering. Zouden ze nu toegeven dat ze zich vergist hadden of gewoon negeren?

Eén journalist, Martin Läubli wetenschapsredacteur van de Tages-Anzeiger had de moed om zijn ongelijk te bekennen en schreef een uitgebreid artikel met als titel: Het ozongat wordt niet kleiner. Alleen zocht hij meteen een uitvlucht: er moeten nu wel andere (nieuwe) gevaarlijke gassen zijn … . Een fout toegeven kan nog net maar gewoon de waarheid zeggen, dat we het niét weten, is blijkbaar nog een stap te ver.

Maar goed, voor een journalist die kritiekloos de klimaatalarmisten achternaliep is dat een moedige bekentenis. Ik zie het de redacteurs van De Standaard en andere  klimaatactivisten niet zo snel nadoen!

Ze bewijzen daarmee wél dat de bevolking nood heeft aan Dwarsliggers die de wetenschap aan het woord laten in het besef dat we zo weinig weten.
 
 
“Al wat ik weet is dat ik niets weet” (Sokrates)
 
 

Defensie ‘The best and final offer'
 
 
Nu op 14 februari het finaal aanbod van de kandidaten moet binnen zijn hebben de media het dossier ‘Vervanging F-16 gevechtsvliegtuigen' opgepikt. Opvallend dat geen enkele journalist het waagt om concrete kritische bedenkingen te formuleren. Dat laten ze over aan onafhankelijke Dwarsliggers en ideologisch geïnspireerde columnisten.

De koers is al gelopen
 
Wanneer men zich houdt aan de vastgelegde puntenverdeling is de koers inderdaad gelopen. Wat nu volgt – de evaluatie van het aanbod - is een theaterstuk dat thuishoort in Fantasialand. België zal in de komende maanden zijn zwak voor het surrealisme met weidse gebaren en hoge tovenaarshoeden etaleren.
 
De Noorse vaudeville
 
Over die zogezegde concurrentie waar ook sommige naïeve politici nog in geloven, willen we even verwijzen naar de manier waarop de VS Noorwegen op weg zette om te kiezen voor de F-35 en om de Gripen van Saab uit te schakelen:

Een uittreksel uit een mail van de VS ambassade in Noorwegen: ‘“We suggest that we delay the decision about the ASEA-permit for the Gripen until after Norway's decision,” read one US diplomatic cable, according to Aftonbladet. We stellen voor om de toestemming om de Gripen uit te rusten met de AESA radar, uit te stellen tot na de keuze door Noorwegen (…) We must continue to act like an honourable and elegant competitor,” read a cable from the US embassy in Oslo.” (bron) We moeten doen alsof we eerlijke en elegante mededingers zijn. Noteer de medeplichtigheid van de Noorse regering!

Is de Luchtmacht géén lobbyist voor de F-35?
 
(De Morgen) “Op 28 maart 2012 houdt de Belgian Air Force Association (BAFA) haar eerste algemene vergadering. De nieuwe vzw voor bestaand en gewezen luchtmachtpersoneel heeft als eerste gastspreker een oud-generaal van de VS-luchtmacht op de agenda staan. Bob D. DuLaney werkt intussen voor Lockheed Martin, een van de grootste wapenfabrikanten en vliegtuigbouwers ter wereld. Hij komt er op de vraag van BAFA spreken over de F-35.”
 
Gevaarlijke voorspelling
 
Generaal Vanhecke (ex-stafchef Luchtmacht) (De Morgen): ‘Als je nu iets koopt dat niet kan inspelen op de uitdagingen van de toekomstige conflicten, dan teken je de dood van onze luchtmacht. Dat is voor mij de essentie'.

De vraag is natuurlijk wat hij bedoelt: de dood van de huidige luchtmacht of de dood van de piloten?
In het eerste geval gaat hij wellicht uit van een evolutie waarbij de toekomstige luchtmacht vooral gebruikt maakt van stand-off wapens (cruise missiles) en onbemande vliegtuigen in plaats van bemande gevechtsvliegtuigen. Dat lijkt ons een correcte analyse.

In het tweede geval suggereert hij dat de F-35 NIET kopen gevaarlijk is voor de piloten die in de toekomst zullen geconfronteerd worden met een modernere afweer dan vandaag het geval is.

 
Klopt dat wel?
 
Hierover willen we de generaal enkele pertinente vragen stellen:
Zou de generaal ook durven schrijven dat de stealth by shape-capaciteit (onzichtbaar door de vormgeving) van de F-35 ook nog effectief zal zijn binnen tien à vijftien jaar? Wetende dat we dan nog vijfentwintig jaar vastzitten aan een vliegtuig met een verouderd ICT-concept en alle nadelen van een 'stealth by shape'?

 
Zou de generaal durven schrijven dat de huidige Russische S-400 radar de F-35 VANDAAG NIET kan zien?
 
Zou de generaal durven schrijven dat de F-35A in een dogfight (luchtgevecht) superieur is aan de nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen die niet stealth zijn?
 
Zou de generaal beseffen dat de F-35 (nog altijd) wegens de beperkte 'g-force'-capaciteit een 'widowmaker' in spe is, wanneer geconfronteerd met de nieuwste lucht-lucht en grond-lucht raketten (die 35g aankunnen)? (vereenvoudigd is g-kracht de middelpuntvliedende kracht waarbij het lichaamsgewicht van de piloot vermenigvuldigd wordt met de g-factor en de vliegtuigstructuur en motor extra belast worden)

En zelfs als ook de F-35 uitgerust wordt met de 'stealth by ECM' (onzichtbaar door elektronische maatregelen waardoor de signatuur van een vliegtuig verdwijnt in een massa signalen) waarover elk gevechtsvliegtuig/drone kan en zal beschikken, blijven die nadelen van de 'shape' wel meespelen. En die zijn niet min.

Het volstaat om enkele jaren te wachten om het antwoord op die vragen te kennen. En toch wordt dat kleine uitstel door Defensie ZONDER valabele argumenten afgewezen. Bang voor het antwoord?

 
Wat met de politieke evaluatie van de wapenwedloop
 
En voor de politici hebben we ook een uitermate belangrijke vraag: Beseft u dat de keuze voor de F-35 betekent dat u meedoet aan een wapenwedloop waarbij de drempel van de kernwapens verlaagd wordt? Lees hier meer.

Zouden alleen Dwarsliggers daar bezorgd om zijn?
 
 
 
             Pjotr's Dwarsliggers