Energie, een thema van levensbelang

Deel 2 Nucleaire energie

 
 
Waarde lezers,

Zoals eerder afgesproken presenteren we u naast de tweewekelijkse Nieuwsbrief een reeks over Energie, een thema van levensbelang. Om het u gemakkelijker te maken hebben we op onze webstek de bijdragen van deze reeks beschikbaar gesteld via deze unieke link.

We deden hetzelfde voor de reeks bijdragen over het klimaat via deze link.

 
 
Deel 2: Is er een toekomst voor nucleaire energie?
 
 
In de eerste reeds gepubliceerde bijdrage over nucleaire energie, vroegen we ons af of er een toekomst was voor de bestaande kerncentrales die werken op basis van uranium. Ons besluit was dat we deze technologie beter niet langer zouden gebruiken dan nodig is en niet in de verre toekomst.

Nog steeds onder de noemer nucleaire energie, bieden we u met deze Nieuwsbrief een stand van de wetenschap inzake twee andere technologische mogelijkheden: het gebruik van thorium in plaats van uranium en kernenergie door fusie in plaats van fissie.

Thorium wordt in de media voorgesteld als dé toekomst en inderdaad, het is een  veel milieuvriendelijker productieproces met beduidend minder hoog radioactief afval dan met uranium. Bovendien moet dit afval veel minder lang veilig bewaard worden. In deze bijdrage over de thoriumroute vroegen we ons af hoe ‘rijp' deze technologie is en welke (wetenschappelijke) obstakels nog moeten worden opgelost vooraleer een productie op industriële schaal mogelijk wordt? We deden daarbij ons uiterste best om deze wetenschappelijke stand van zaken zo verstaanbaar mogelijk voor te stellen.

Een tweede bijdrage gaat over de opwekking van elektriciteit via de fusie van waterstof. Decennia geleden al voorgesteld als het alternatief zonder radioactief afval, rijst de vraag wanneer dit procedé bruikbaar kan zijn op industriële schaal? Lees hier de bijdrage.

Beide wetenschappelijke maar toch leesbare bijdragen bieden heel wat stof tot nadenken. Aan U beste lezer, om te kiezen voor wéten.

Reeds verschenen publicaties in de reeks over Energie:

Deel 1 De contouren van het energie debat

Energie de aard van het beestje

Waarom we beter stoppen met fossiele brandstof

Deel 2 Nucleaire energie

Is er een toekomst voor uranium kerncentrales?

Veel leesplezier,

 
 
 
             Pjotr's Dwarsliggers