Energie, een thema van levensbelang
 
 
“Energy makes the world go round”

Geld doet de wereld draaien, zo beweren we. Toch denken we dat energie nog beter dan geld in staat is om de rol van ‘universele maatstaf' te vervullen als gemeenschappelijke noemer om dingen die op zich niet direct vergelijkbaar zijn toch te kunnen vergelijken.

Meer en meer historici[1] met naam en faam gebruiken de energieconsumptie per capita niet enkel om het ontwikkelingsniveau van verschillende maatschappijen te vergelijken, maar ook om de evolutie van die beschavingen in de tijd te volgen. Geld heeft het nadeel zeer sterk in waarde te kunnen variëren, meestal door manipulaties van onverantwoordelijke potentaten met twijfelachtig inzicht. Energie is daar immuun voor: ze is wat ze is.

Eén ding is zeker: stop de energietoevoer en het grote sterven begint. Wij, ‘beschaafde' Westerlingen, zijn voor alles van energie afhankelijk. We hebben ook niet meer de vaardigheden om in een natuurlijk evenwicht met onze omgeving te kunnen overleven.
[1] Onder meer, Ian Morris ‘Why the West rules – for now' Profile Books Ltd
ISBN 978 1 84668 208 7

 
 
Energie is een thema van levensbelang. Des te verwonderlijker hoe lichtzinnig we er mee omgaan.
 
 
Laten we vanaf het begin duidelijk zijn: onze belangrijkste doelstelling met deze reeks over energie is niet om dé oplossing op tafel te leggen. We willen vooral de beleidsmakers en alle geïnteresseerde lezers informeren over wat kan en wat niet kan. Een wetenschappelijke stand van zaken opmaken én de contouren vastleggen van wat technologisch tot de mogelijkheden op korte en middellange termijn behoort.

Dat is nuttig en zelfs noodzakelijk om te vermijden dat politici al te gemakkelijk meegaan in scenario's waarvoor er onvoldoende wetenschappelijke argumenten zijn. Het laatste wat we nodig hebben is dat, net als in het klimaatdebat, ook hier de exacte wetenschap het moet afleggen tegen overdreven voluntarisme of onwetendheid tout court.

Energie, wat is dat?

Beste lezers, hebben jullie al eens stilgestaan bij de vraag wat energie eigenlijk is? Wij deden dat en vroegen onze natuurwetenschapper om een antwoord: “De kranten staan er vol van, en er wordt veel over gepraat. Energiecrisis, energieschaarste, energiepolitiek, schone energie, groene energie, duurzame energie… Iedereen heeft er een mening over, is voor of tegen een of ander aspect. We zullen dus wel heel zeker weten wat energie precies is? Welnu, ik weet het niet. Dat is een beetje alarmerend, want ik zou het beroepshalve wél moeten weten.”

Voldoende redenen voor Dwarsliggers om deze reeks aan te vatten met een bijdrage die op een eenvoudige manier de contouren van de energieproblematiek duidelijk maakt. Wedden dat velen onder u bij het lezen van dit artikel toch nog iets nieuws zullen ‘ontdekken'?

Deel 1: Energie, de aard van het beestje


Nieuw in onze bibliotheek
 
Een aaneenrijging van trauma's, dat is de titel van een kort maar oh zo veelzeggend stukje dat illustreert hoezeer wij, angstige Europeanen, ons verleden blijvend cultiveren, terwijl andere landen zich laten leiden door een positief toekomstverhaal.

Met een titel , Hoe allesbepalend is de Westenhaat, vraagt Nausicaa Marbe (Telegraaf.nl) zich af ‘Hoe ver moet je gaan om de Nederlandse cultuur te beschermen? Sommigen hebben een pasklaar antwoord: 'Er bestaat geen Nederlandse cultuur, dus valt er niets te verdedigen.'
Zou dit geen interessant gespreksonderwerp zijn voor verenigingen die onze gemeenschappelijke Vlaams-Nederlandse cultuur willen bevorderen? Alvast aanbevolen lectuur.

Exorcisme. Onder deze explosieve titel zoekt Marcus Somm naar de oorzaken van het verlies aan geloofwaardigheid bij de Amerikaanse media. De tijd dat de media slaafs gevolgd worden in de stemhokjes is duidelijk voorbij. Lees hier de vertaling.

Veel leesplezier,
 

 
 
 
 
 
 
             Pjotr's Dwarsliggers