archimedes poco2Politiek correct denken over vluchtelingen leidt tot een collectief suïcidaal gedrag, zeker in een complexe wereld. Daarom is het beter om de motieven om te vluchten in de landen van herkomst aan te pakken.

ArabslaversDe politiek correcte geschiedenisboeken durven nogal eens af te wijken van de echte feiten, zo ook over de slavernij volgens Thomas Sowell.

no BSCDe Vlaamse regering heeft beslist om meer te verlonen volgens de functie en niet meer volgens het behaalde diploma. Luidt dit het einde van de Franse diplomacratie in Vlaanderen in?

unionVeel mensen zeggen dat ze niets tegen de personen van een andere bevolkingsgroep hebben maar toch vrezen ze door die andere groep verdrongen te worden. Terecht, echter in de mainstream media worden ze dan meestal als racisten bestempeld.

MR memes 5 Pieter Bruegel the Elder The Tower of Babel Vienna Google Art Project editedIn een niet-dictatoriaal regime is politiek een strijd tussen gedachten omtrent belangen, waarbij 'realistische' politici moeten opboksen tegen onrealistische beloften en favoritisme.

Flag of France and BelgiumDe ‘eerste politieke Belgen’ namen het gedachtegoed van Rousseau aan. Dat laat geen echt federaal systeem toe. Daarom is België gedoemd om te sterven.

curious einsteinVeel Vlamingen kennen hun geschiedenis niet, en dat verzwakt hun identiteit. Er is dringend behoefte aan grondige historische kennis opdat Vlaanderen zinvol over haar toekomst kan beslissen.

Etienne Vermeersch 675Deze tekst staat oorspronkelijk op de website van Prof. dr. em. Etienne Vermeersch (25/03/2003). Deze kopie is puur als bewaring en om in de tekst bepaalde passages aan te halen.

 

 

 

 

 

filosoof denkenWaarom filosofie kan helpen bij het 'leuteren' over het klimaat ...

reading read peacefulwoman duskDeel 1  Het Verloren Paradijs

Het is een gegeven dat men iets pas mist als het weg is. Ik weet niet precies hoe en waarom het is vertrokken, maar ik meen dat we als westerse beschaving twee zaken hebben verloren, die ik in elk geval mis: kinderlijke onschuld en optimisme.

Dwarsligger, Peter-Paul de Waal

rational emotionalSubsidiariteit. Men hoort nogal eens wat – vandaag minder dan vroeger – over subsidiariteit. Sommigen leggen die uit als de leer die politieke beslissingen op ‘het meest passende niveau’ wil leggen. Dat is fout, omdat élk niveau dat zichzelf ernstig neemt zichzelf passend kan vinden.

Alabamians protesting the ProhibitionIn tijden van Liefde en Cholera blijft een terugblik naar andere tijdvakken met gelijkaardige problemen verhelderend. Niet dat het alles oplost, maar het biedt geestverruimend en relativerend perspectief.

Ambiguity Fallacy IconWat bezielt justitieminister Van Quickenborne om als liberaal de vrije meningsuiting nog meer in te perken?

2020Wanneer tradities onder druk staan, denk maar aan het Sinterklaasfeest, willen we alvast symbolisch onze gehechtheid aan tradities tonen. Zoals ...

266px Bonobo Head Wat hebben mensen meer dan bonobo's? ... Enkel verwaandheid

links rechts omleidingEr is veel polarisering in de huidige wereld. Veel te veel. Arm/rijk, jong/oud, Noord/Zuid, religie/laïcisme, collectief/individu… En zo kunnen we nog een hele tijd verder gaan. Het feit dat wij schijnbaar overal van die spanningsvelden nodig hebben om onszelf erin te kunnen positioneren, drukt me weer eens pijnlijk met mijn neus op de ontzettende schraalheid en ontoereikendheid van ons denken.

evolutie mensDe discussie onder Dwarsliggers begon met een reactie van een Nederlandse lezer-Dwarsligger én lid van ons Defensieteam op de bijdrage over Heine, De Dijn en politieke correctheid.

Subcategories

Religie

Sociologie

Filosofie

Cultuur