Wapenschild BruselDe Politierechtbank te Brussel omschrijft samenscholing en manifestatie in een meer restrictieve wijze en beperkt als dusdanig de willekeurige interpretatie door  de GAS-ambtenaar. Vier Vlamingen zien hun GAS-boetes vernietigd.

 

 

Een groep van vijf Vlamingen, waar onder de auteur van dit artikel, wordt op 21 juli 2012 administratief opgepakt nadat de leden een foto van hen met een Vlaamse leeuwenvlag hadden laten nemen. Ironisch genoeg, rondom hen waren er mensen met vlaggetjes met de Waalse haan. Die werden echter niet gearresteerd. De politie verklaarde dat ze maar op een plaats tegelijk kon zijn!

Eigenlijk een lachwekkend argument gezien de Waalse Haan die dag redelijk veel te zien was. Geen enkele daarvan werd gearresteerd. De éne zichtbare Vlaamse Leeuw was daarentegen wel goed voor een urenlange arrestatie.

De aantijging was dat deze groep van vijf mensen artikel 31 van het Algemeen Politiereglement hadden overtreden. Dit artikel luidt als volgt: “Iedere samenscholing, betoging of optocht – van welke aard die ook zij – in openbare ruimtes of galerijen en passages op voor het publiek toegankelijk privé-gebied, is onderworpen aan de vergunning van de burgemeester. In principe wordt geen vergunning verleend voor samenscholingen en optochten op zaterdag, in de Vijfhoek van de stad Brussel, met inbegrip van de kleine ring en ten allen tijde voor manifestaties op de Grote Markt of in de straten die erop uitgeven. De burgemeester kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van dit principe.”

In de diverse politieverslagen en brieven waren er geen expliciete bewijzen te vinden dat deze “menigte” riep of slogans scandeerde. Het enige feit dat voor de rechtbank vaststaat, is dat een groepje van vijf personen een Vlaamse vlag openvouwde en zich hiermee liet fotograferen voor de sculptuur op het Europakruispunt (Centraal station Brussel). Dit ligt zeker niet op het traject van het défilé van 21 juli. De spoorwegpolitie had een lid van de groep verwittigd dat de vlag niet langs dit traject mocht getoond worden.

Samenscholing, betoging?

Nergens in dit politiereglement worden deze termen bepaald. Gelet op het feit dat het verbod van samenscholing een afwijking vormt op één van de fundamentele rechten en vrijheden van de mens, zijnde de vrijheid van verplaatsing, heeft de rechtbank meer dan terecht dit restrictief geïnterpreteerd.

De rechtbank verwijst naar volgende bronnen aangaande samenscholing:

  • Het standpunt van de Nederlandse Hoge Raad dat stelt dat een mensenmenigte pas samenschoolt op het moment dat er een zekere groepsvorming optreedt waarbij gemeenschappelijke “kwade bedoelingen” het samenbindende element vormen (BK9727).

  • Voorts preciseerde de Jeugdrechtbank te Antwerpen dat samenscholen enkel verboden is wanneer dit aanleiding zou kunnen geven tot ernstige verstoring van de openbare veiligheid, orde en rust.(Jeugdrechtbank Antwerpen, 19-09-2012, RW, 2012-13, 1714).

  • Deze interpretatie strookt met de draagwijdte van artikel 119 bis en artikel 135 der nieuwe Gemeentewet, uit wiens samenlezing blijkt dat de aanwezigheid van openbare overlast een conditio sine qua non is voor de mogelijkheid tot het opleggen van administratieve sancties door de gemeente (GAS). (Politierechtbank Dendermonde, 05-05-2011, 380).

Volgens Van Dale is een betoging een optocht om bepaalde gevoelens kenbaar te maken. Echter ook hier geldt volgens de politierechtbank dat dit enkel met een GAS-boete kan gesanctioneerd worden indien dit aanleiding kon geven tot een verstoring van de openbare orde.

Het laten nemen van een foto met een Vlaamse leeuwenvlag op 21 juli in Brussel is zeker een uiting van pro-Vlaamse gevoelens. Volgens de politie was dit reden genoeg om de vijf op te pakken. En voor de GAS-ambtenaar van Stad Brussel was dit voldoende om een GAS-boete (eerst van 250 € per persoon, vervolgens na mondelinge uiteenzetting nog 50 €) op te leggen. De politierechtbank was van een andere mening en heeft de GAS-boetes vernietigd.

Het meest belangrijke punt op juridisch vlak is dat de begrippen van samenscholing en betoging klaar en duidelijk worden gedefinieerd, zodat een willekeur van de GAS-ambtenaar sterk beperkt wordt.

Pro-Vlaamse gevoelens? Niet in Brussel/België.

Buiten het feit dat de politie nogal vlug was om de gefotografeerde pro-Vlaamse 'menigte' in Brussel op te pakken, maar volslagen passief bleef tegenover pro Waalse personen, waren reacties van sommige Vlamingen in de sociale media bijzonder verrassend. Of net niet?

“Zot zijn doet geen zeer” werd al eens van andere Vlamingen gehoord als commentaar op het feit dat pro-Vlaamse Belgen met een Vlaamse leeuwenvlag op 21 juli, de Belgische nationale feestdag, aan het poseren waren: provocatie. Waarom is dit zo bij de haren gegrepen? Ligt Vlaanderen dan niet in België? Is Brussel ook niet de hoofdstad van Vlaanderen?

Hoe komt het dat sommige Vlamingen de perceptie hebben dat Vlaanderen en België niet samen kunnen, en daarom voor België opteren. Dit is je reinste aanfluiting van het principe van het federalisme. Met andere woorden, ze zitten mentaal nog in het unitair België.

Dit wordt fijntjes uitgespeeld door de Franstalige politici. Kijk maar naar de zogenaamde splitsing van BHV. Structureel en financieel is de zesde staatshervorming voor Vlaanderen een flop. Zelfs La Libre (15/10/2013) stelt dat Vlaanderen de grootse verliezer van de zesde staatshervorming is. Ook op juridisch organisatorisch vlak zit het niet snor (zie daarvoor ook onze analyse in 'Gerechtelijke BHV-boemerang').

We komen hier later op terug, maar we onthouden nu vooral dat de rechtspraak termen als samenscholing en betoging beter en veel restrictiever omschrijft zodat de burger minder afhankelijk wordt van de willekeurige interpretatie door de “GAS-leiding”.

Dwarsligger

Zie ook het artikel van Uhu, de simpele uil: Barcelona-supporters krijgen GAS-boete in Brussel (fictie)

Barcelona-supporters krijgen GAS-boete in Brussel
Barcelona-supporters krijgen GAS-boete in Brussel
Barcelona-supporters krijgen GAS-boete in Brussel
Barcelona-supporters krijgen GAS-boete in Brussel