Dwarsliggers Nieuwjaarsbrief 2022

2022We starten 2022 met een staat van de Staat en onze Dwarse nieuwjaarswensen zijn heel zeker niet politiek-correct.

Met een mooi ochtendgloren nemen we afscheid van 2021. We kijken samen met U uit naar een vrijer jaar met heel veel blije en liefdevolle momenten!

 

We wensen U allen een jaar waarin de overheid ons behandelt als volwassen en fatsoenlijke mensen die ook gezond willen blijven zonder de diepsnijdende asociale beperkingen waarvan het nut op zijn minst vatbaar is voor discussie.

 

De staat van de Staat

 

Omdat het buitenland belangrijker wordt

Hét thema van onze afsluiter van 2021 was het binnenlands wantrouwen. In 2022 zal het buitenland belangrijker worden, want nu onze politieke elite zelf de moeizaam verworven welvaart op de helling zet, zal de afhankelijkheid van het buitenland toenemen. Binnen niet al te lange tijd zullen wij een zware prijs betalen voor de misleiding van onze politici door ideologisch gestuurde charlatans.

Zal 2022 het jaar worden waarin de machtsgreep door een financieel gestuurde ideologie van wereldverbeteraars vaste voet kreeg, of komt er eindelijk verweer?

 

Interne zwakheid = geostrategische afhankelijkheid

 

Met de toenemende interne macht van de EU dachten sommige machtsgeile politici dat ze zelf belangrijke wereldspeler zouden worden. In werkelijkheid was het enkel de (interne) macht van de EU over de lidstaten die toenam. Dreigen met sancties en boetes wordt het voornaamste wapen van deze schijndemocratie.

eendracht maakt macht

Het devies van België “Eendracht maakt Macht” heeft sinds het ontstaan van België weinig in beweging gezet, integendeel, het was en is nog steeds een rem op de ontplooiing van de twee democratieën. Het zorgde vooral voor een torenhoge overheidsschuld, waarmee België belandde in de groep van zwakkere Zuid-Europese landen. Echter zonder de historische culturele wortels van deze landen en zonder hun sterke nationale identiteitsbeleving.

je maintiendrai

Nederland heeft als devies “je maintiendrai”. Letterlijk ‘Ik zal handhaven’, wat kan gelezen worden als ik zal Nederland ‘groots’ houden, inclusief een fiere ‘Oranje’ identiteitsbeleving. Dat net nu de Nederlandse vice-voorzitter van de EU-commissie, Frans Timmermans, vanuit Brussel de Nederlandse welvaart te grabbel gooit in plaats van te ‘handhaven’ is pijnlijk. Dat de Technische universiteit, TU Delft, ooit een gerenommeerde wetenschappelijke instelling, hem daarvoor eert, toont aan hoever de wetenschappelijke verdwazing ingang heeft gevonden. Intussen telt een petitie tégen de toekenning van een eredoctoraat meer dan 21.000 (alumni en academisch gevormde) ondertekenaars.

 

Financiële zwakheid

Het spook van de inflatie

Geld bijdrukken is voor politici een middel om populair te worden.

De USA gaven het slechte voorbeeld:

Hieronder een relevante grafiek over de stijging van het basisgeld in de USA.

181 inflatie

De VS bouwde de goudstandaard langzaam af tot in 1971-1973, toen de oliecrisis de monetaire stabiliteit doorbrak en een exponentiële stijging van de geldomloop begon, met ontwaarding als gevolg.

Het loslaten van “Bretton Woods” (enkel de dollar was inwisselbaar voor goud) heeft het bijdrukken van dollars nog meer in de hand gewerkt.

Nu de ECB zelf de drukpersen in gang mag zetten, voelt geen enkele nationale politicus zich nog verantwoordelijk.

Een veelzeggend historisch verhaal over de goudstandaard leest als volgt:

De schrijver George Bernard Shaw, tevens lid van de Fabians, een in 1884 gestichte socialistisch gezelschap waar, onder anderen, ook John Maynard Keynes – een fel tegenstander van de goudstandaard - deel van uitmaakt, heeft zich ooit het volgende laten ontvallen: ‘Wanneer ik als kiezer een keuze moet maken tussen vertrouwen in de natuurlijke stabiliteit van de goudstandaard en vertrouwen in de natuurlijke stabiliteit en intelligentie van de leden van de regering, dan kies ik, met al mijn excuses aan de gentlemen van de regering, voor de goudstandaard.

Voor alle duidelijkheid, deze uitspraak zegt niets over de intellectuele capaciteiten van de huidig generatie politici.

Wij veroordelen geldcreatie wegens schadelijk op de lange termijn

De nefaste effecten van subsidies

In ons jaaroverzicht van 2020 schreven we: ” Doodzonde drie: Verslaving aan subsidies en schulden.

Wij zijn tégen subsidiëring zonder verantwoordelijkheid

Vandaag is er geen verbetering: de subsidies stromen rijkelijk en daar hebben de Dwarsliggers grote moeite mee:

Subsidies maken uiteindelijk een inefficiënte overheid altijd maar meer belangrijk en omvangrijk. Zij beslissen aan wie (de vrienden) zal gegeven worden en van wie (de niet-vrienden) zal afgenomen worden. En met de omvang van de subsidies stijgt ook haar inefficiëntie. Een ijzeren wet.

Een stuk van de activiteit van subsidiezoekers zal er dan in bestaan zich de overheid te vriend te maken. Dat alleen al verpest het klimaat. En er zijn altijd een reeks intellectuelen beschikbaar die daar voor de publieke opinie een verhelderende en edele reden voor zullen vinden.

Economische terugval

Naast de geldontwaarding en de subsidiëring is de EU-Green Deal een ware bedreiging voor onze industrie en welvaart. De geforceerde energietransitie veroorzaakt duurdere energie en prijst onze maakindustrie uit de markt. De enige reden waarom belangrijke industriële vestigingen nog blijven zijn de subsidies en de compensaties via overheidssteun. Dat deze marktverstorende ingrepen betaald worden via hogere belastingen, waardoor de gewone mensen verarmen, is blijkbaar onbelangrijk.

Wij veroordelen een beleid op basis van een politieke ideologie die doelbewust de natuurwetten negeert en verarming als enig alternatief erkent

 

De dictatuur van de Onvrijheid

Waar we ons als Dwarsliggers vooral zorgen om maken is het verlies van de individuele vrijheid die een democratie – ondanks alle tekortkomingen – biedt.

“Never waste a good crisis” liet Churchil ooit optekenen. Blijkbaar heeft vooral het Medisch Industrieel Complex, en haar loopjongens, deze raad ter harte genomen

Ik bekeek onlangs een filmpje dat illustreert hoe fundamenteel en hoe snel we evolueren van een democratische vrijheid waarbij ‘alles toegelaten is wat niet verboden is’, naar een dictatuur van een alles controlerende autoriteit die de individuele vrijheid vervangt door een privilege waar zij over kan beslissen; alles is verboden behalve op vertoon van een groene vink op uw smartphone.

De fundamentele omslag zit in het officialiseren en veralgemenen van het wederzijds wantrouwen. Voortaan is iedereen verdacht. De consequenties daarvan zijn onoverzienbaar, maar een samenleving die op wantrouwen berust is geen menselijke samenleving meer. Ze roept altijd nieuwe controle op, altijd meer regulering, totdat we allemaal hersenloze slaven zijn geworden.

Slechte mensen of mensen met slechte bedoelingen zijn een uitzondering, en deze uitzonderingen mogen niet de regel zijn, ook al omdat zulke maatschappij onverbiddelijk naar de dieperik gaat; omdat iedereen dan iedereens vijand wordt.

Alle ingrediënten voor een dictatuur zijn aanwezig:

angst, censurerende staatsmedia, ideologische verdwazing van de elite en een volk zonder weerbaarheid

 

Artificiële Intelligentie

Het gevecht om de macht was tot nog toe tussen mensen. De vijand was (meestal) herkenbaar en de overwinnaar moest ook na de overwinning rekening houden met het bestaan van verliezers. Door de steeds dieper ingrijpende Artificiële Intelligentie (AI)I wordt de mens niet lichamelijk vernietigd, hij wordt een intellectuele slaaf die zelfs zijn ‘vijand’ niet meer kan kennen. Het gaat immers om een algoritme.

Dit wordt dagelijks geïllustreerd door de censuurmachine van google. Een voorbeeld:

Pof. Roy Spencer beheert de data flow van de VS-satellietmetingen van de temperatuur (Alabama University of Alabama Huntsville), die hij op zijn website publiceert. Nu veroordeelt Google (het algoritme) de inhoud als  “unreliable and harmfull claims”. http://www.drroyspencer.com/2022/01/unreliable-and-harmful-claims-this-website-has-been-demonetized-by-google/

Het is zover gekomen dat MEETRESULTATEN  die de ”klimaatopwarming” niet meer ondersteunen ( vanaf 2016 is de temperatuur eerder dalend) http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/ nu ook op de Google (financiële) censuurlijst staan. Waar eindigt dit?

Op de vraag aan Prof. Spencer of de NASA daar niet kan op reageren was zijn antwoord dat het weinig waarschijnlijk is omdat de Klimaatalarmisten te machtig geworden zijn. “From my experience working at NASA for 14 years … there is little hope for the NASA Administrator to stand up against Google in this matter. The
influence of the global warming alarmists is too strong.”

 

Nieuwjaarswensen van Dwarsliggers en Dwarse Gastauteurs


Onze dikke darm heeft een onmisbaar bondgenootschap met triljoenen bacteriën. Minder bekend - om diverse redenen - is onze relatie met virussen. Deze vijand is immers geen verzameling cellen. Een virus heeft ons nodig. Wij ook het virus. Het hoeft geen Pfizerproporties aan te nemen (miljarden inkomsten), maar toch… het houdt de hele maatschappij moeiteloos in beweging…
Ik wens dat 2022 het jaar van de commensaliteit van Corona wordt. Laat ‘m maar braaf mee-eten en ons niet te ziek maken…
Corona commensaal! Dwars lid van het Mexicaans Leger

 

Ik vraag niet veel, alleen zal het niet in mijn schoentje passen...

 • een beleid dat op een ruime maatschappelijke consensus berust en niet op de visie van een hardroepende minderheid;
 • een pers die alle stemmen aan het woord laat;
 • een beleid dat gericht is op het voorkomen van toekomstige problemen zoals voedsel- en energietekorten;
 • maatregelen om de sluipende vestiging van een zachte dictatuur te verhinderen, idem dito voor een sluipende verdere indringing van ongevraagde AI;
 • terugkeer naar een warme samenleving, waardoor cohesie mogelijk wordt: erkenning van menselijk contact als een mensenrecht;
 • aanvaarding van een ruimere inhoud van het begrip cultuur, zodat het immigratieprobleem evenwichtiger kan aangepakt worden, in plaats van cultuur over te laten aan een klein groepje hardroepers in theaters. Cultuur is van ons allemaal- en heeft dus direct met immigratie te maken;
 • een herdefiniëring van de plaats van de mens op de planeet, zodat een echte milieupolitiek kan opgebouwd worden, waarin ook plaats is voor dieren, dat ook bewoners van de planeet zijn. Uw Dwarsligger

 

Vandaag de dag dreigen we wederom door ideologische fanatici uiteen gespeeld te worden en dat in een tijd waarin veel op het spel staat. Of het nu over klimaat, sekse, gender, etniciteit of vraagstukken omtrent de verdeling van welvaart en onze collectieve veiligheid gaat, ons wensdenken en krampachtig proberen bepaalde gedachten en gevoelens te verbieden, kunnen niet helpen. Dat leidt enkel tot een heksenjacht en een kwalijk puritanisme. 

Hoe onverbiddelijk die ook kan zijn als scherprechter, logica kan ook bruggen slaan en mensen met ver uiteenlopende zienswijzen nader tot elkaar brengen. Het vereist dat we luisteren zonder een onmiddellijk oordeel te vellen, dat we elkaar kritisch bevragen en door consistent redeneren een middenweg vinden die een vraagstuk op een menswaardige en doelmatige wijze oplost.

Ik wens u allen een jaar toe, waarin de logica en het fatsoen de overhand krijgen en we het gesprek zonder inhoudelijke beletsels kunnen voeren. Zodat we in vrede, voorspoed en welzijn kunnen samenleven, al onze verschillen van inzicht ten spijt. Uw Dwarsligger

 

Een mede-dwarsligger drukt zijn bezorgdheid uit over het dehumaniseren van het beheer van de maatschappij door artificiële intelligentie (AI). De terechte vrees is dat technologie in handen van enkelen, weze het regeringen of rijke multinationals, gebruikt wordt om het gewone volk onder de knoet te houden of om die technologie te "integreren" in lichaam en geest van de gewone stervelingen. Het gewone volk heeft altijd moeten vechten tegen machthebbers. Deze macht heeft en had veel vormen: geweld, wapens, geloof, geld, machines, ... en nu digitale middelen. Eigenlijk is dit alles gebaseerd op vrees. Angst veroorzaakt door gebrek aan lef en/of gebrek aan kennis.

Mijn leuze in het onderwijs is ‘Aude sapere et actum’: durf te weten en te doen. Met doen bedoel ik dat we als we ‘STEM’ (Beta-wetenschappen) willen zijn, we ook in staat moeten zijn om zaken te maken (engineering) ‘voor’ de mensen, naast het verhogen van het weten.

Wellicht was mijn leuze, meer dan ik toen dacht, subcutaan. Nu begin ik te beseffen dat ‘actum’ ook als reactie op de bedreiging van de machthebbers slaat. Het is daarom helemaal niet verwonderlijk dat ik een aanhanger van John Locke ben (burgers geven voorwaardelijk macht aan een regering en hebben het recht deze terug af te nemen), en helemaal niet van Jean-Jacques Rousseau (de regering geeft tijdelijk vrijheden aan burgers ... Gaan we naar een tweede Verlichting? Ik hoop het, maar dan liefst in de geest van Locke en niet van Rousseau. Uw Dwarsligger

 

Herstel de onafhankelijke wetenschap

 • Dat elke ‘wetenschappelijk gevormde CO2-alarmist die een rol speelt in de maatschappelijk debat, te beginnen met fysicus Jean Pascal van Ypersele de Strihou, publiekelijk gedaagd wordt voor een jury die moet oordelen of zijn alarmistische uitspraken over het klimaat wetenschappelijk geldig zijn. Deze jury zal voor de helft bestaan uit wetenschappers aangeduid door de wetenschappelijke internationale organisatie CLINTEL e.a. prominente wetenschappers en voor de helft uit wetenschappers van het IPCC.
 • Wetenschappers die als raadgever van de politieke overheid werken moeten zich beperken tot het geven van raad. Blijf in uw kot, géén tv-vedetten met Armand Pien trekjes. Elk zijn verantwoordelijkheid.

 

Herstel de onafhankelijke berichtgeving

 • Dat de verantwoordelijke hoofdredacteurs van alle met publieke gelden ondersteunde mediakanalen – tv, dag- en weekbladen – moeten aantonen dat hun kijkers/lezers op een evenwichtige manier toegang krijgen tot alle maatschappelijke standpunten, waaronder deze over de klimaatverandering en het energiedossier. Indien de hoofdredacteur toch een censuur wil handhaven, dan dient zijn standpunt voorgelegd te worden aan de Raad van State, wegens ‘buitenproportionele schade voor de vrije meningsuiting’. Misleiding door angstcreatie en selectieve voorlichting mag nooit betaald worden door reclame van firma’s die profiteren van deze eenzijdige informatie en mag nooit betoelaagd worden (subsidies).
 • Politologen en andere opiniemakers dragen een grote verantwoordelijkheid bij het informeren van de bevolking. Ook zij moeten wéten waarover ze praten en niet over alles en nog wat hun eigen onwetendheid ‘verkopen’.

 

Voor kennis, tegen corporatisme/lobbyen, luiheid en onwetendheid

 • Dat er een onafhankelijke studie- en documentatiedienst voor de Volksvertegenwoordigers komt. Met als opdracht om - op aanvraag, of op eigen initiatief - studies uit te voeren en daarover cursus te geven aan de Volksvertegenwoordigers die lid zijn van een bijzondere commissie. Het niet bijwonen van deze informatiesessies moet financieel gesanctioneerd worden.
 • Dat elke vakminister en beleidsverantwoordelijke op alle niveaus, te beginnen met EU-commissaris Frans Timmermans en de nationale ministers voor energie, moeten aantonen dat zijzelf de moeite deden om zich bij te scholen over de wetenschappelijke kennis in hun verantwoordelijkheidsdomein én dat ze rekening houden met alle beschikbare wetenschappelijke informatie, door hetzij de organisatie(s), hetzij de naam van hun ‘raadgevers’ bekend te maken. Deze adviezen moeten desgevraagd (ongecensureerd) voorgelegd worden aan de Volksvertegenwoordiging.
 • Een vakminister kan zijn administratie niet weigeren om studies uit te voeren waarvan het resultaat niet overeenstemt met de wensen van de minister, en om de resultaten ervan toch ter kennis te brengen van het parlement.

Uw Dwarsligger