BelastingenDe cijfers van FOD Economie tonen dat de 20% van de bevolking met de hoogste inkomens meer dan 65% van de belasting genereren. Bekijken de vakbonden die cijfers wel?

 

Meer rechtvaardige belastingen worden door de vakbonden geëist. Met meer rechtvaardig bedoelen ze de armen minder of geen belastingen en de rijken meer belastingen en/of door het belasten van de vermogens en/of de winst op de vermogens. Maar wie betaalt nu wat?

Op de website van de Federale OverheidsDienst (FOD) Economie vinden we enkele interessante cijfers. We lichten hieruit B1. Decielenverdeling van het totaal netto belastbaar inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet meer bepaald voor 2012.

In onderstaande tabel zijn er dus tien decielen geordend per stijgende inkomstsegmenten (zo bevat deciel 3 de netto belastbare inkomens (NBI) tussen 12.797 € en 15.475 € met dus 10% van de personen met inkomens).

index00

Dit resulteert in volgende grafiek waarbij de cijfers in de Y-as de totale bedragen van netto belastbaar inkomen zijn, de X-as zijn de tien decielen.

index01 Hoeveel belastingen worden er door deze gegenereerd?

 

index02

De totale belasting bedraagt 42.963.752.542 €. De laatste deciel (NBI boven 59.843 € leveren dus bijna de helft van de totale belasting. Maar laten we nu eens in percentages bekijken.

index03En nu geaccumuleerd, maar vertrekkende van deciel 10 naar links (het domein van de vakbonden).

In het blauw hebben we de som van NBI en in het oranje de som van geïnde belastingen. In het segment van deciel 10 tot deciel 2 (2-10) worden de 100% al bereikt, deciel 1 betaalt geen belasting.

index04

De grote inkomens betalen relatief dus meer belastingen dan de lage inkomens. Zoals reeds vermeld levert de 10% hoogste inkomens met 31,54% NBI dus 45.80 % van de belastingen. De 20 % hoogste inkomens leveren 2/3 van de belastingen. De 20/80 regel van Pareto hebben we niet, maar 30% van de hoogste inkomens levert 78.10 % van de totale belastingen.

The problem is not that people are taxed too little,
the problem is that government spends too much,
Ronald Reagan

We kunnen ons of beter de vakbonden de vraag stellen of het uitpersen van de grote en in feite ook de middelgrote inkomens wel zo een goede zaak is. De vermogensbelasting en de winstvermogensbelastingen zijn ook al geen goede oplossingen.

There is no such thing as public money
Margaret Thatcher (video)

De overheid heeft geen geld, hij krijgt/neemt het van de burgers. Het is dus niet het geld van de staat maar van u en mij.

Structurele problemen kunnen niet opgelost worden door hier en daar een belastingvoet of een index te verhogen of te verlagen. De overheid moet starten met zich te reorganiseren, taken af te stoten, taken terug te nemen (o.a. uitbetaling van werkloosheidsgeld via vakbonden, medische terugbetalingen via ziekenfondsen).

No government ever voluntarily reduces itself in size.
Government programs, once launched, never disappear. Actually, a government bureau is the nearest thing to eternal life we'll ever see on this earth!
– Ronald Reagan

En met overheid bedoelen we alle overheden, van gemeentelijk tot federaal (en Europees).

Government always finds a need for whatever money it gets.
Ronald Reagan

Gelet op het feit dat België geen echt federaal land is, zijn de bevoegdheden niet klaar en duidelijk afgebakend. Dus niet in het minst zou er structureel veel kunnen verbeteren met homogene bevoegdheidspakketten op de verschillende overheidsniveaus te scheppen. Te veel verschillende overheden zijn samen bevoegd over eenzelfde materie. Het beperkt zich dus niet tot elkaar informeren maar ze moeten samen beslissen.

Een ander gevolg is dat het aantal ambtenaren nooit kan verminderd worden, wat een groot probleem is (Zeepbel crisis vooral door teveel overheid).

We zijn dus al ver verwijderd van ons initieel onderwerp. De oplossing ligt dus niet in de tax shift of tax lift, want het probleem zit veel dieper.

Do you know that one of the great problems of our age is that we are governed by people who care more about feelings than they do about thoughts and ideas.
― Margaret Thatcher

De vakbonden bespelen de gevoelens van de bevolking. Ze creëren een gedachtegoed, niet met feiten maar met emoties, die ze tegen de regering uitspelen. In Politieke macht: het gevecht om de memen heb ik het systeem uitgelegd waarbij enkel correcte informatie de zaak kan doen kantelen.

Indien deze federale en Vlaamse regeringen (zogenaamd rechts zonder socialisten) niet herhaaldelijk objectieve informatie leveren en blijven leveren, of erger indien ze ook op de gevoelens van de bevolking inspelen, dan is België verloren en zullen buitenlandse instanties het in onze plaats doen. Zitten de vakbonden hierop te wachten, of willen ze constructief een nieuw België creëren voor het kalf verdronken is?

Voor de zogenaamde rechtse regeringen heb ik een aantal quotes van Reagan en Tatcher als aandachtspunten toegevoegd.

Dwarsliggers