beweging.net logo 1De algemene aandeelhoudersvergadering van Arcopar was sec: er zouden slechts enkele tientallen miljoenen over zijn om de 'particuliere coöperanten' te vergoeden voor hun 1,3 miljard inbreng. Even uitgespit.

 

De Tijd berichtte op 28 juni over de algemene aandeelhoudersvergadering van Arcopar. Daar viel eigenlijk maar één duidelijke uitspraak: er zouden slechts enkele tientallen miljoenen over zijn voor de vorderingen van de private coöperanten (1,3 miljard). Met andere woorden: het geld is quasi volledig weg.

Even recapituleren

Arcopar is een coöperatieve vennootschap (in vereffening). Het is één van de drie vennootschappen achter Arco, naast twee andere met vooral de institutionele coöperanten uit de christelijke zuil. Er waren 700.000 particuliere coöperanten die samen 1,3 miljard Euro belegd hadden. Dat is dan meteen het tegoed dat die mensen – theoretisch – nog te krijgen hebben. We mogen daarbij echter ook niet vergeten dat ze in het verleden vrij goed bediend werden.

Vele jaren genoten ze een rendement dat duidelijk boven dat van een spaarboekje lag. Voor de 'institutionele beleggers' in de Arco-groep (de commerciële en niet-commerciële organisaties die erin participeerden) lag het netto-rendement – mede dankzij winstbewijzen – overigens nog hoger.

ARCO

Die coöperanten komen bijna uitsluitend uit het ‘Christelijk middenveld’. Arco was één der vele bijgebouwen van de fiere Christelijke zuil, onder de koepel van het ACW – dat zich zonet omvormde tot beweging.net. Ze waren best wel trots op hun bouwwerk, de bonzen die de zuil bestuurden. Hiernaast (rode pijl toegevoegd) zien we hoe ze, vijf jaar geleden, hun bouwwerk met bijna tastbare voldoening aanprezen in veel publicaties van het ACW. Dit was een werk voor de eeuwigheid, dachten ze…

De geconstrueerde ramp

We weten allemaal hoe die droom instortte toen de hoeksteen Dexia bezweek. Ik was niet bij de verbaasden: onrealistische dromen storten altijd in, al sinds de toren van Babel. Vroeger, toen ze de C en K in al die namen nog een klein beetje ernstig namen, hadden ze het kunnen zien bij het ACW. Er staan in de Bijbel meer dan genoeg voorbeelden van de natuurlijke loop die hoogmoed neemt. Maar die wijsheid is dus verloren gegaan …

Ze dachten dat ze – meer eigentijdse – financiële knowhow hadden. Vooral mevrouw Swiggers, die Arco bestuurde, dacht dat. Ze werd als ‘machtigste vrouw van Vlaanderen’ gevierd. Ik herinner me nog dat de (toenmalige) KAV in hun ledenblad een pontificaal interview met Francine Swiggers bracht. Daarin zegde ze dat het haar natuurlijk pijn deed als ze voor Dexia-aandelen drie maal de marktprijs moest betalen, maar in het kader van haar langetermijnbeleggingsstrategie hield ze dat voor zinvol …  

Ze had namelijk voor Arco-contracten met Dexia (waar ze eveneens in de raad van bestuur zat, en dus  op de hoogte had moeten zijn van de werkelijke financiële toestand en de risico's) afgesloten die Arco dwongen op bepaalde tijden een vastgelegd contingent Dexia-aandelen tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen. Als er misschien iemand een voorbeeld van ‘roekeloze speculatie’ zoekt: hier is het.

Nu is dat eigenlijk eerder een ‘fait divers’, want het was maar één van de vele behandelingsfouten. Misschien is belangrijker dat net de vertegenwoordigers van de Christelijke zuil in de raad van bestuur van Dexia  aandrongen op een rendement dat zo sterk boven het gebruikelijke lag dat het alleen met de meest waanzinnige speculatie – misschien – te bereiken was.

Wellicht is zijdelings interessant dat we hier een van de onverantwoorde uitwassen van het wilde kapitalisme zien, die door onze oranje-rode broeders, in hun meer volkse momenten, terecht met grote verontwaardiging gebrandmerkt worden.

Epiloog

Dus: wat slecht af moest lopen liep ook slecht af. Maar wat toen gebeurde was minstens een beetje merkwaardig. Als vereffenaar voor de gefaalde coöperatie werd mevrouw Swiggers aangesteld! Als ik nu de blanke hoon werkelijk tot het uiterste wilde drijven, zou ik kunnen zeggen: “om de continuïteit van het beleid te waarborgen.”.

Dit is ongehoord in een rechtsstaat: een topbestuurder van een vennootschap die van tamelijk zware wetsovertredingen beschuldigd wordt  - in casu overtredingen in de boekhoudwetten en bedrieglijke handelsreclame – zie ook het dossier van Deminor – die dan het failliet van haar eigen wanbestuur mag regelen. Let wel: de wet verbiedt dit niet expliciet. Het idee is zo absurd dat waarschijnlijk niemand eraan gedacht heeft het te beteugelen. Belgisch surrealisme in volle werking!
Op donderdag 26 juni vond de algemene vergadering van Arcopar plaats. Daar zaten de vereffenaars tegenover enkele tientallen coöperanten, voornamelijk van actiegroepen. Meer waren er niet gekomen.

Die vereffenaars zijn: Mevrouw Swiggers, haar misdienaar Marc Tinant, die vroeger al samen met haar Arco leidde en de 'expert' Ludo Foqué. Ze bevestigden doodleuk dat er uiteindelijk slechts “enkele tientallen miljoenen euro's' zullen overblijven voor de particuliere coöperanten” terwijl die 1,3 miljard euro tegoed hebben. Het zou misschien interessant kunnen zijn te achterhalen waarom zij hier ‘particuliere’ coöperanten specifieerden. Zijn er misschien ook andere? Worden die anders behandeld?

Maar wat maakt het nog uit: de ‘particuliere’ coöperanten zijn alles kwijt! Daar zijn mensen bij die dachten dat hier de centjes voor hun oude dag veilig opgeborgen lagen. Ze hadden het volste vertrouwen in Arco en de 'bemiddelaars': daar stond immers ‘hun’ machtige zuil garant voor. Het ACW, nu beweging.net, heeft zeker de morele verplichting en ook de middelen om die mensen te vergoeden. Maar ze zullen het niet doen.

Als de gedupeerden nog ooit iets gaan terugzien, dan zal dat zo geforceerd worden dat uiteindelijk  u en ik, alle Belgische belastingbetalers samen, dat moeten dragen. Kortom: via de Belgische schatkist waar wij allemaal van jaar tot jaar royaler in storten.

Dat eist het ACW. Het is uiterst dubieus of dat rechtens is. Hier wil men aandelen, die – natuurlijk enkel door speculatie - een hoog netto-rendement opleverden, duidelijk boven de normale tarieven, gelijkstellen met spaarboekjes! Het Grondwettelijk Hof en de Europese Commissie houden zich nog met de zaak bezig. Geruchten lijken er op te wijzen dat die het daar moeilijk mee hebben. Het is ook een sterk stuk.

Toch staan de kansen voor de coöperanten niet slecht. De bonzen van het ACW staan op het gladde ijs van de Belgische politiek veel vaster op de schaats dan in de internationale financiële arena. Hier bij ons kunnen ze het onmogelijke, het onbehoorlijke misschien wél waar maken.

Na die vergadering waren de coöperanten niet te spreken over het gebrek aan transparantie. Een aanwezige merkte op: 'Soms leek het zelfs of de vereffenaars de gedupeerden gewoon uitlachten.' Was het niet mijnheer Develder die onlangs verontwaardigd opmerkte dat “De vrijwilligers van het middenveld respect verdienen”? Misschien had hij er aan kunnen denken dat de meesten daarvan Arcopar-coöperant zijn. Mevrouw Swiggers zou dat eigenlijk ook kunnen weten.

Naschrift:
Hier en daar circuleert de verdenking dat wel eens geld zou kunnen weggesluisd zijn (naar andere minder bekende kassen en potjes in de ACW-archipel) alvorens berekend werd wat voor de private coöperanten nog over blijft. Maar dat lijkt me niet meer dan een zuivere speculatie. Daarvoor bestaat geen enkel ander aanknopingspunt dan de extrapolatie van vorig gedrag van de dader: het trucje met de winstbewijzen. Dat vind ik echter te dunnetjes. Maar ik ben wel bereid weddingschappen af te sluiten. Deminor zal het wel uitspitten.

Dwarsligger