dwarsliggers

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
          
lees meer over onze filosofie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

arts hamer spaarvarkenCardioloog Jan Vercammen, oud volksvertegenwoordiger: Nu een natuurramp een aanzienlijk deel van België onder water heeft gezet, lijkt de hervorming van de ziekenhuisfinanciering mee weggespoeld. Samen met het meubilair dat we in de kolkende riviermassa’s zagen wegdrijven in extra journaals.

new belgiumOnze Nieuwjaarswens voor 2021: Een grondige politieke vernieuwing

sinterklaas‘De Afspraak’ op CANVAS is voor veel tv-kijkers hét politiek duidingsprogramma van de dag. Interessant, maar niet altijd omwille van de inhoud, soms omwille van de deelnemers en de waan van de dag. Op 26 juni was er zo’n interessante aflevering met naast moderator Ivan De Vadder, ook het vaste duo opiniemakers, Walter Zinzen en Rik Van Cauwelaert. Als speciale gast was Gwendolyn Rutten, ex-voorzitter van Open VLD, aanwezig.

coronavirus 4903566 960 720Een aanslag op het maatschappelijk leven.

WAR Information 2We worden geconfronteerd met een onbekend virus, iets wat met de regelmaat van een klok gebeurt en dus ook in de toekomst nog zal gebeuren … tot er een virus opduikt waartegen geen vaccin gevonden wordt. Zorgt de natuur voor het einde van de overbevolking?

konik horses 720351 960 720Onder Dwarsliggers’ levert bijwijlen stof tot discussie waarbij ons Nederlands netwerk niet onbetuigd blijft. Hieruit blijkt dat ook Nederland nood heeft aan Dwarsliggers om op het rechte spoor te blijven. Een van die discussies ging over de natuur in Nederland … en was ‘’recht voor de rap’ zoals we dat van onze Noorderburen gewoon zijn.

Willem de ZwijgerWaar is de tijd van die goeie Belgenmoppen! Nu is het zelfs groot nieuws wanneer uit officieel Nederland kritiek te horen is. Dan staat de helft van ‘de Wetstraat’, het Belgisch politiek centrum, in rep en roer. Gespeelde of terechte verontwaardiging?

RVCTegenbosIn Knack verscheen op 17 mei een uitgebreid interview met Rik Van Cauwelaert en Guy Tegenbos. Daarin rekenen ze af met de politieke waan van de dag. 'Zijn we nu helemaal zot geworden?'

belg parlementVoor onze politiek-correcte elite is gelijkheid dé norm. Maar niet als het om kiezers gaat! Wie niet voor de ‘juiste’ politieke partijen stemt wordt genegeerd of erger, men recupereert hun stem. Gotspe!

zilverfondslogoHerman Deweerdt: HET GROOTSTE VOLKSBEDROG SEDERT WO II. Het Zilverfonds werd opgericht in 2001 met als doel: “Reserves aan te leggen teneinde het mogelijk te maken om in de periode tussen 2010 en 2030 de extra-uitgaven op het vlak van de diverse wettelijke pensioenstelsels ten gevolge van de vergrijzing te financieren”. (art 14).

drie apenIn het artikel ‘Bourgeois en de islam’ stelden we de vraag: “Hoe is het mogelijk dat de islam ons land al voor een goed deel ingepalmd heeft zonder dat wij het echt merkten?”

meyrem almaciOnlangs werd door N-VA politici gepleit om de prijs voor het bekomen van de Belgische nationaliteit op te trekken. Maar een dubbele nationaliteit lijkt voor niemand een probleem te zijn. Laten we daar even bij stil staan.

Arup SUM trackPolitieke besluitvorming getuigt van hanig gedrag: elke macho wil met zijn gekraai de andere overstemmen. Als dat niet lukt, draait hij als die op de kerktoren? met de wind. Eerste deel, Oosterweel.

2022We starten 2022 met een staat van de Staat en onze Dwarse nieuwjaarswensen zijn heel zeker niet politiek-correct.

RVC

Zijn recente boek “De laatste gouverneur”, met in de hoofdrol Alfons Verplaetse, gewezen gouverneur van de Nationale Bank van België, leest als een leerboek over de politieke besluitvorming, waarbij individuele politici én hun vertrouwelingen een veel grotere rol spelen dan de ‘verkozenen’. Veel democratie kwam er niet bij te pas.

Engie reklame op VRTVRT: weer eens ...

Belangenvermenging en politieke promotiecampagnes

Een open brief

The Flaws that kill our democracy - auteur Klaas Mensaert

Boekbespreking door Guido De Bruyker

I do not knowHet wordt alsmaar duidelijker dat het Covid-19-beleid gebaseerd is op ontoereikende kennis. Wat we wél weten is dat de kostprijs én de brutale ontwrichting van ons maatschappelijk leven zwaar zullen wegen op de toekomst.

toogBelgië heeft een overlegcultuur”. Je hoort het vaak zeggen in tv-programma’s zoals ‘De Afspraak’. Het verbaast mij niet dat de moderator, Bart Schols, het daar roerend mee eens is. In een café namelijk is “overleg” in brede zin de hoofdactiviteit.

sleeping lion 1454862687mIDHet is een gewoonte op het einde van het jaar elkaar vrede en voorspoed toe te wensen. We vertellen elkaar dat we hopen dat ieders wensen in het komende jaar mogen uitkomen. De gelovigen onder ons wijzen naar de vrede van Kerstmis en de wensen die daarmee verbonden zijn.