Open briefje aan Eerste Minister Alexander De Croo

de croo in IsraëlFoto The Brussels Times

Onze Eerste Minister op bezoek in Israël

Mijnheer de Eerste Minister,

Toen u onlangs in Israël, samen met uw Spaanse collega, zowel Hamas veroordeelde als de Israëli’s, vertegenwoordigde u wellicht een belangrijk deel van uw onderdanen. Ik kan mij zelfs voorstellen dat sommigen u daarvoor dankbaar zijn en mocht ik niet zo kritisch zijn was ik wellicht daarbij geweest.

Ik zal u dus ontgoochelen door te beweren dat uw ‘statement’ getuigt van een oppervlakkige analyse die voorbijgaat aan zwaarwichtige details die onvermeld bleven en waarop ik u met dit briefje wil attent maken.

U begint terecht met Hamas te verwijten een slachtpartij te hebben aangericht onder Israëlische burgers. Wat u niet expliciet vermeldde was het feit dat zonder deze aanval er helemaal geen oorlog zou zijn in Gaza. Met andere woorden u had moeten erbij zeggen dat Hamas deze oorlog heeft uitgelokt én op zijn minst medeverantwoordelijk is voor de talrijke slachtoffers onder de Palestijnse bevolking.

U pauzeerde zelfs niet eens enkele seconden om uw boodschap aan Hamas te laten doordringen bij de luisteraars en schakelde meteen over op de beschuldiging van Israël voor de massale moordpartij op Palestijnse burgers, vooral vrouwen en kinderen. Ongezien in West Europa zo liet u ons weten! Nog een geluk dat u niet verwees naar de Nazi’s of het bombardement van Dresden …

Hierbij vergat u echter iets heel belangrijk te zeggen over het aandeel van Hamas in deze moordpartij door onschuldige Palestijnen als een schild te gebruiken.

Beste Alexander,

U mag van geluk spreken dat de kritiek van Theo Francken zo knullig was, dat ik alvast ook plaatsvervangende schaamte voelde voor zijn gebrekkig taalgebruik. Maar dat belet niet dat u veel mensen kwetste door uw oppervlakkige analyse van een oorlog waarvoor Israël én de internationale gemeenschap géén alternatief heeft. Vroeger niet, nu niet en ook in de toekomst niet.

Een Dwarsligger