Aanbevelingen voor de Chinese regering

China 2017VAN ONZE CORRESPONDENT IN CHINA - De bijzonder aanmatigende manier waarop onze politici en media de Chinese politiek voorstellen is vooral een aanwijzing voor hun gebrek aan kennis van het echte China.

April 2014

Bijna drie jaar geleden toen ik nog in Suzhou woonde, kwam op 1 april 2014 de Chinese president Xi Jinping naar België voor een staatsbezoek. (1)

Naar aanleiding van dat bezoek schreef ik enkele weken daarvoor ‘tongue in cheek’ een paar aanbevelingen voor de regering in Beijing.

Vorige week heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek in China aangekondigd dat in 2013 de groei van het BBP 7,7% was, lichtjes beter dan de verwachte 7,5%

De meeste westerse analisten vonden de 7,7% te weinig, ze schreven dat het einde nabij was. Dat als de groei van het BBP nog verder daalt, massale sociale onrust onvermijdelijk zal zijn. Dat het regime in Beijing zal worden afgezet.
Ik geloof niet in zo een rampscenario. Er zijn verschillende eenvoudige en bekende oplossingen om een ​​dergelijke crisis aan te pakken.
Dit zijn enkele aanbevelingen aan de Chinese leiders, in zover ze nog niet hebben gezien hoe men dit in Europa doet.


Bereid je voor op een meerpartijenstelsel en parlementsverkiezingen. Dat mag dan wel een baanbrekende verandering lijken, maar eigenlijk is het dat niet. Het is helemaal niet nodig om een ​​volledige en echte democratie te implementeren. Gewoon formele verkiezingen. Op die manier zal China toetreden tot de club van "democratische" landen. Kijk niet naar landen als Zwitserland. Benchmark landen als België of Frankrijk. Veel show en weinig inspraak. Om een democratisch land genoemd te worden hoef je niet noodzakelijk een één-man-één-stem-systeem in te voeren. Zelfs met een verschil van 18% in stemgewicht tussen verschillende bevolkingsgroepen kun je nog altijd perfect legaal een democratisch land genoemd worden.
Eens je een democratisch land genoemd wordt zal het prestige van China in het westen snel toenemen. Buitenlandse investeringen in China zullen nog meer stijgen.


De eenvoudigste manier om ervoor te zorgen dat het gewone volk voor het heersende systeem stemt is om ze afhankelijk te maken: koop hun loyaliteit met door de overheid georganiseerde banen in de administratie, het onderwijs en intercommunales. Maak sociale voorzieningen afhankelijk van loyaal stemgedrag.
Kijk naar België, daar weten ze hoe zoiets te organiseren.


Met een dergelijk formeel "democratisch" systeem, kunt U, uw regering en alle ministers doen en laten wat ze willen. Wetten en rechtvaardigheid zijn voor de mensen, niet voor de hogere overheid. Ministers kunnen bijverdienen hoe en waar ze willen, hun inkomsten overbrengen naar buitenlandse bankrekeningen en nog steeds respectabele gezagsdragers zijn. Ze moeten gewoon af en toe op TV opdagen en met een glimlach een verhaaltje vertellen.
Nogmaals: de benchmark België.

Houd de media onder controle. Ik heb gemerkt dat u zich goed bewust bent van het belang van media die loyaal zijn aan het systeem. Houden zo. U hoeft de media niet zo formeel te censureren zoals U dat nu doet. Hou gewoon controle over de scholen voor journalisten. Door het beïnvloeden van de docenten, kan U er zeker van zijn dat alle nieuwe jonge journalisten met volle overtuiging de regering zullen loven voor al wat ze doet. En in geval er een journalist is die de les niet goed begrepen heeft: bel hem op midden in de nacht, scheld hem uit, bedreig of intimideer hem.
Opnieuw: benchmark België, ze weten daar hoe dat te doen.


Verhoog de belastingen, vooral voor bevolkingsgroepen die een mogelijke bedreiging vormen voor het systeem. Knijp ze uit tot ze ofwel hun loyaliteit tonen of het land verlaten.
Importeer nieuwe kiezers. Selecteer de nieuwe immigranten op een manier die waarborgt dat ze loyaal voor het regime stemmen.
Nogmaals: benchmark België, ze hebben daar veel ervaring mee.


Overweeg niet om een ​​democratisch systeem in te voeren op basis van "Wij, het volk". Dat kost te veel inspanning en het is een verspilling van middelen. Uw eervolle Sun Yat-Sen heeft dat al geprobeerd. Het is mislukt en we weten allemaal waarom. Als er politieke partijen zijn die openlijk hun ongenoegen uiten over de regering, dan zijn er verschillende manieren om die onder controle te krijgen: Sta niet toe dat ze in de media of op TV komen. Laat ze niet toe in plaatselijke besturen of intercommunales. Zorg ervoor dat uw systeem-loyale journalisten die partijen als dwazeriken afschilderen.
Nogmaals: benchmark België, ze weten daar precies hoe dat te doen.

De Europese Unie heeft veel geleerd uit het systeem van België. De EU implementeert nu geleidelijk dezelfde technieken, wettelijke en politieke attitudes als in België. Aarzel niet om hetzelfde te doen. De hele westerse wereld zal dat opmerken en U daarvoor prijzen.


Volgende maand zal uw voorzitter, Xi Jinping België bezoeken. Een uitstekende gelegenheid om te zien hoe België werkt en hoe een democratie kan geleid worden.
Benchmark België. U zal geprezen worden over de hele wereld en U en uw familie zullen voor altijd rijk en gelukkig zijn.

Vandaag

Vandaag, bijna drie jaar later, is het nog geen haar beter gesteld met de democratie in België. Het gewicht van een stem in het zuiden is nog steeds veel meer dan een stem uit Vlaanderen. De grendels blijven dicht. Het democratisch deficit groeit nog elke dag.

De monarchie (2) en politici (3) bedreigen nog steeds journalisten die te kritisch over hun beleid schrijven.

De media, kranten, radio en tv, krijgen nog altijd enorme hoeveelheden subsidies toegestopt (4)

Openbare instellingen, staatsbedrijven, intercommunales en parastatalen zijn zo grondig gepolitiseerd dat alle kennis, motivatie en visie op de toekomst eruit verdwenen zijn.

De Belgische monarchie blijft achter de schermen de democratie beïnvloeden.

China bouwt het aantal staatsondernemingen in hoog tempo af en geeft geen druppel subsidie aan de media. Het aantal staatsondernemingen in China is tussen 2003 en 2015 gereduceerd van 189 tot 103. Veel van die staatsbedrijven zijn sindsdien in kleinere bedrijven opgesplitst en geprivatiseerd, sommige zijn door westerse (ook Vlaamse) ondernemers overgenomen.

België heeft meer staatsbedrijven en intercommunales dan China.

België heeft pro rata ongeveer 8 keer meer personeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks voor de overheid werkt.

China heeft sinds het aantreden van Xi Jinping met de “Catching Tigers and Flies” actie een bijzonder effectief systeem om politici en overheidspersoneel dat zijn politieke invloed misbruikt op te sporen en te bestraffen. Ambtenaren met een buitenlandse rekening worden ontslagen of op non-actief gezet. Politici die “bijklussen” worden voor de rechtbank gebracht. Gemiddeld één of twee politici per jaar krijgen de doodstraf, meestal maar niet altijd omgezet naar levenslange opsluiting. Vroeger kregen ter-dood-veroordeelde politici de kans om hun organen vrijwillig af te staan, maar dat is nu afgeschaft, men vindt dit nu onethisch.


België blijft een fundamenteel ondemocratisch land, de media eten uit de hand van het politiek systeem. Het politiek systeem weigert om een lange termijn toekomstvisie uit te werken.
Europa lijdt in toenemende mate aan hetzelfde soort ziektes als het stervend België.

China pleit al decennialang voor de afbouw van het protectionisme en toont daarin het voorbeeld.

En toch zijn er in dit land journalisten die de les durven lezen aan China.

方腾波

Frans Vandenbosch

 

Voetnoten

 

 1. Xi's trip builds bridge to Europe
  http://www.chinadaily.com.cn/world/2014xivisiteu/2014-04/01/content_17398123.htm

 2. Prins Filip bedreigt journalist:
  http://www.tv-visie.be/nieuws/belgie/prins-filip-bedreigt-journalist-van-vtm_13567/

 3. Is het nu gedaan met die kloterij ?
  http://www.martin-acke.be/pers/Verhofstadt-media.htm

 4. Steun aan de belgische media
  https://www.apache.be/2015/10/29/belgische-mediasteun-leidt-tot-slechtere-kranten

 

 De originele tekst:

 

致中国政府的推荐信

中国统计局上周宣布2013年国内生产总值(GDP)增长了7.7%,比预计增长7.5%要稍微好一些。一些西方国家的分析师认为中国的国内生产总值只增长7.7%还非常低,所以很快就将碰壁遭遇困难。如果中国的国内生产总值持续走下滑趋势,即将会有一场不可避免的大规模动荡。北京执政政府将被推翻。我不相信会有这样的灾难发生。 因为我们有一些简单并且已知的方法来处理这场危机。我们对中国领导者有一些提议以便预防他们在欧洲遇到这样的问题时不知道如何处理。

建议准备多党制和会议选举制。表面上可能看上去有一个突破性的变化,但实际上根本不是。不需要实施一个完整真正的民主制度,只是正式的选举制。这样,中国将加入“民主制”制度国家。但是再一次声明请不要将瑞士和比利时这两个国家列入。民主制国家不需要采用一人一票制,只要是在各组选民中有超过18%的有效票率持不同意见就生效并且仍然是合法的民主。

在西方国家,作为一个“民主制”国家将会享有较多的特权,国外投资项目也将会增多。

确保公众选举该执政体系最简单的方法是让他们都是服从认可该体系,政府通过在行政,教育和社会服务个方面采取政策来赢得公众的忠诚和信任。

在这种正式的“民主”制度下,你、你们的政府以及部门领导可以做任何想做的事情。法律和公正都只是针对公民而不是政府。领导们可以去任何他们想去的地方来盈利赚钱,再转入到他们国外银行账户并且还一直都被受尊敬爱戴。在荧屏上展示的都是笑容和喜悦。再一次声明:这种制度就是--比利时基准制度

把控媒介:我要公告你们必须完全意识到媒介对该政体的忠实度。请保持这种方式,你们不需要像目前做的这样对媒体审查的非常严厉。只需要把控好在校学习的记者。通过管控老师,就可以保证所有年轻的记者们将高度赞扬政府的所作所为。为了防止个别不上听从的学生,只需要在半夜打电话或者恐吓他。

再一次声明:这种制度就是--比利时基准制度,他们知道怎么做。

增加税收:尤其是对于那些分离派或一些可能威胁到该政体的市民群体,政府将会通过压榨致使他们服从或者迫使离开本国。政府会再导入新的选民,并确保他们的选票是支持这种政体。再一次声明:这种制度就是--比利时基准制度,他们做了非常多诸如此类的事情。

请不要相信有哪种“民主”制度是建立在“我们,以及大家”这种基础上来考虑问题的。

因为会有太多的麻烦并且花费大量的金钱。你们尊敬的孙中山前辈曾就尝试过这样的制度但是最终失败了,我们应该都知道原因。

有诸多方法将压制那些对该政府不满意或不支持的政党,不让他们在电视荧屏或者媒体上露面,以确保新闻媒介报道的是支持该政府的新闻消息。

再一次声明:这种制度就是--比利时基准制度,他们知道如何做到这些。

在欧洲,欧盟也采纳比利时政策。逐渐按照比利时政府的政策来实施法律和制度。请不要犹豫按以上文献来做,西方国家将会引以为重并为此赞扬。

下个月你们的主席-习近平将会来比利时。将会有一次很好的机会来见证比利时如何管理贯彻民主政治。

比利时基准:你将会收到全世界的赞扬并且你们家人将永远开心富强。

方腾波。

 • Hits: 3609