Een belangrijke boodschap voor de Congolezen

KivuMet enkele verbitterde "landgenoten" gaan ze een oorlog beginnen in het oosten om zichzelf te "beschermen" en de afscheiding van de provincie Kivu uit te roepen. De Verenigde Staten en Frankrijk zullen er bij de VN op aandringen om de nieuwe staat te erkennen.

Voorwoord

Toen we onderstaande boodschap lazen, hadden we nogal wat vragen. Onder meer over wie de auteur(s) is/zijn en of de kerkelijke autoriteiten achter deze oproep staan. 

We namen dus een risico door deze tekst te publiceren, en toch beslisten we om deze oproep kenbaar te maken. Waarom toch wel?

We herinneren aan het boeiend gesprek met Gus Mombaerts, de Belgische ambtenaar die praktisch heel zijn professioneel leven doorbracht in Rwanda. Daarin zegt hij onder meer het volgende:

"Er zijn echter (in Congo) nieuwe evoluties merkbaar (...) De Kerken en de steden springen hier in het oog; die manifesteren van langsom meer eigen politieke verzuchtingen. Of dit gaat verder evolueren naar een soort oligarchie is m.i. niet waarschijnlijk zolang de tribale reflex overheerst. "

Nog belangrijker was zijn verwijzing naar een ‘groter verhaal’, namelijk dat van "de oprichting van een “Empire Hima" dat het huidig Tutsigebied (Uganda, Rwanda en Burundi) zou omvatten, met uitbreiding over Oost-Congo. Dat document, leek weinig geloofwaardig. Tot op het moment dat ONANA in de geraadpleegde Clinton-archieven een nota heeft gevonden van de US-Embassy in Kigali waarin wordt gerapporteerd over dergelijk plan tot oprichting van een groot Tutsi-Hima Rijk in de streek der Afrikaanse Grote Meren."

Wij vonden alvast dat de essentie van de boodschap - een nieuwe staat die beantwoord aan de tribale traditie in Afrika - veel belangrijker was dan de identiteit van de boodschapper én die daarenboven wél bewezen is. Bovendien deed deze boodschap een belletje rinkelen. Ook dat 'groter verhaal' past perfect in een nóg belangrijker en groter verhaal waaraan we aandacht zullen besteden in het jaaroverzicht 2023.

 

Een belangrijke boodschap voor de Congolezen

 

Bisschop Mukuna en kardinaal Ambongo luiden de noodklok om de verstrooide en ongeorganiseerde Congolezen wakker te schudden, in tegenstelling tot andere volkeren.

Degenen die ons het hoofd op hol brengen, de Tutsi's, zijn zeer georganiseerd, niet zoals wij, en u zult zien dat hun zaak veel meer media-aandacht krijgt dan onze mensen, waarvan er elke dag in het oosten omkomen. Nogmaals, wij laten ons afleiden. Terwijl wij onderling gevechten leveren, zijn zij de internationale opinie aan het voorbereiden. Met enkele verbitterde "landgenoten" sinds de laatste verkiezingen en hun geïnfiltreerde officieren en soldaten, gaan ze een oorlog beginnen in het oosten om zichzelf te "beschermen" en de afscheiding van de provincie Kivu uit te roepen, dat nadien militaire en economische samenwerkingsovereenkomsten zal ondertekenen met Rwanda. De Verenigde Staten en Frankrijk zullen er bij de VN op aandringen om de nieuwe staat te erkennen. En onze politici die vandaag onderling vechten, zullen langzaam hun ogen openen. Veel van de "Congolese" politici die nu aan het hoofd staan van instellingen zoals het leger en ministeries zullen zich bij de nieuwe staat aansluiten om er de leiders van te worden. Veel wapens en militaire uitrusting worden naar het oosten gestuurd, waardoor de rest van de republiek onbewapend blijft, en diezelfde wapens zullen eigendom worden van de nieuwe staat Kivu.

Zuid-Sudan zal als precedent dienen en er zal verteld worden dat dit de enige manier is om het moorden in het oosten te stoppen. De "Banyamulenge" boodschap doet al de ronde in diplomatieke kringen in Washington. We komen vaak in deze kringen en hebben gemerkt dat de internationale gemeenschap veel sympathie voor hen heeft. Er is nooit sprake geweest van genocide op de miljoenen Congolezen, maar in de kanselarijen en mensenrechteninstellingen wordt al gesproken over het voorkomen van een genocide die wordt voorbereid tegen de "Banyamulenge". Congolese landgenoten in Groot-Kivu worden betaald en gebruikt om haatboodschappen te verspreiden en te dreigen met bloedbaden tegen de Banyamulenge. Sommige Mai-Mai groepen worden onbewust gebruikt door hun leiders, betaald door de "Banyamulenge" om arme "Banyamulenge" te doden die voor de zaak zijn opgeofferd (je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken). Deze "bloedbaden", die door sommige "verzetsstrijders" worden toegejuicht, helpen de planners van deze aanstaande afscheiding van de provincie Kivu om hun aanspraken op bescherming tegen een zekere uitroeiing van de "Banyamulenge-stam" te vestigen.

We moeten heel voorzichtig zijn. Het plan om de Democratische Republiek Congo (DRC), op te delen is in volle gang en wij slapen, beledigen elkaar en jagen onze persoonlijke politieke en financiële belangen na. Deze mensen zijn zeer goed georganiseerd, ze hebben rekeningen geopend in belastingparadijzen, grote multinationals betalen hen miljoenen aan subsidies, sommige westerse landen steunen hen financieel, ze handelen in coltan, cassiteriet, goud, diamanten, lithium en koffie. Hun financiële capaciteit is groter dan de begroting van de DRC. Lithium, coltan en cassiteriet vervangen olie in de huidige mechanische en computertechnologie en wie ze heeft, zal de wereld beheersen, vandaar het strategische belang van Kivu op het wereldtoneel. Kanselarijen in Washington geloven dat de leiders van de DRC zeer wispelturig zijn, en de overeenkomsten die ze ondertekenen niet respecteren - kortom, ze zijn niet te vertrouwen en zeer omkoopbaar. Iedereen denkt dat Rwanda in het algemeen en de Tutsi's in het bijzonder veel ernstiger zijn. Merk op dat onze marsen en demonstraties nooit door de grote internationale pers zijn gevolgd en nooit een grote impact hebben gehad op de internationale opinie. U zult zien dat de volgende Banyamulenge-mars zeer goed in de publiciteit zal komen. Laten we ons vermannen! Er zijn altijd manieren om deze plannen tegen te gaan.

  1. We moeten ons verenigen en eensgezind spreken als echte Congolezen die de integriteit van het nationale grondgebied beschermen. Laten we de frustraties van de laatste verkiezingen vergeten en prioriteit geven aan eenheid van meningsuiting, waar we ook gaan.
  2. We mogen onze online media niet langer aanbieden aan de "sell-outs" die aanzetten tot de massamoord op de "Banyamulenge." Dit komt onze vijanden ten goede en we geven hen bewijzen om hun beweringen te ondersteunen.
  3. Laten we, net als zij, tegendemonstraties houden om hun plannen te ontmaskeren. Laten we vergeten FCC, CASH, LAMUKA, enz. te zijn, laten we eerst Congolees zijn om ons gemeenschappelijk erfgoed te beschermen. Ze willen het rijkste deel van het land van ons stelen.
  4. Laat de leiders nu samenkomen, want de vijanden versnellen het proces sinds de reis van Félix (nvdr Congo’s president Félix Tshisekedi) naar Rusland. Rusland, dat op de hoogte is van dit plan, wil het laten ontsporen. Het is opvallend dat Trump onze president nooit heeft ontvangen, terwijl Poetin dat wel deed. Dat komt omdat Trump de wereld niet wil laten zien dat hij de DRC zou kunnen steunen in wat komen gaat.
  5. Sluit onze grenzen voor de export van ruwe mineralen naar buurlanden. Onze eigen mineralen financieren de aanstaande afscheiding van Kivu.
  6. Laten we verenigd blijven in deze zeer kritieke tijd voor ons land.

Moge God de Democratische Republiek Congo, ons geliefde thuisland, zegenen en beschermen.

BANDEKO BA CONGOLAIS, TO FUNGOLA MISU!

Deel dit bericht op alle sociale netwerken om dit plan aan te klagen.