Network Centric Warfare

 
Het debat over de vervanging van de F16 mag terecht veel aandacht opeisen, het zou fout zijn om onze analyses te beperken tot dit onderdeel van de regeringsbeslissing inzake Defensie.

Zoals bekend liet de minister zich door een aantal ‘wijze pennen’ informeren over hun toekomstvisie voor Defensie. De uitkomst was heel voorspelbaar: even zo veel verschillende meningen waarmee de minister  kon doen wat hij zelf wou. Dergelijke consultatieronde mag dan al een schijn van democratische en transparante besluitvorming wekken, in feite brachten deze bijdragen weinig nieuws en de schaarse nieuwe ideeën vonden geen genade bij defensie. De visienota die nadien door de regering werd goedgekeurd was een schoolvoorbeeld van conservatieve militaire logica en dito jargon. Niemand anders dan de Generale staf kan deze nota geschreven hebben en dat is een gemiste kans.

De recente ontwikkeling van hoogtechnologische wapensystemen, op de voet gevolgd door nieuwe middelen om deze capaciteiten te neutraliseren, maken elke beoordeling van het militair nut van deze ‘hightech’ wapens problematisch. Terwijl de Nederlandse Luchtmacht pronkt met de ‘stealth capaciteit’ van hun nieuwste aanwinst, de F35A, maakt de Nederlandse Marine er geen geheim van dat ze met hun geavanceerd radarsysteem ook de F35 kunnen detecteren.

Aan de basis van deze steeds snellere evolutie ligt een concept, Network Centric Warfare (NCW) uit 1996 dat zich niet beperkt tot de Luchtmacht maar de ganse Krijgsmacht bestrijkt. De bedoeling van NCW is om via een netwerk van sensoren (man en machine) een informatie overwicht te behalen teneinde de best mogelijke situatie (beeld) van het slagveld (te land, ter zee en in de lucht) te bekomen, waardoor de vijand kan getroffen worden met een minimum aan eigen slachtoffers.

Uiteraard is dat geen haalbaar nationaal project, maar het zou wel één van de uitdagingen voor de EU moeten zijn. Een EU die zich beter concentreert op de grote veiligheidsproblemen en zich minder inlaat met de vorm van bananen en  de standaardisering van toiletpotten. 

Stof tot nadenken voor politieke en militaire leiders die begaan zijn met defensie. Daarom bevelen we u volgende bijdrage aan: Geen duur speelgoed, wel een slim netwerk

Namens de Dwarsliggers,
Pierre Therie