General Dynamics F 16 Fighting Falcon1 Dossier

steven vandeput 2De kranten schrijven dat de beslissing voor de F-35 is gevallen. De regering weet enkel niet hoe ze dat moet ‘communiceren’. Komaan zeg, laten we de dure woorden even weg: ze zijn op zoek naar een ‘uitleg’ om dit dossier door het parlement te jagen zonder verdere discussies.

De regering is blijkbaar bereid om fortuinen uit te geven voor een toestel dat we niet nodig hebben. Geld dat we met een staatsschuld van méér dan 100 % van het BBP, niet hebben en dus moeten lenen. We vinden dat een bijzonder drieste en onverantwoordelijke handelwijze voor een staat die door de Europese commissie net nu op het matje werd geroepen omdat onze regering bij haar begroting de schijn probeert te wekken dat de eindjes toch aan elkaar te knopen zijn.

Heel vaak motiveren politici onbegrijpelijke beslissingen met maatschappelijke druk: ze konden niet anders. Daarvan zien we hier geen spoor. Dit wordt enkel gedaan omwille van een vlechtwerk van afspraakjes en koehandel waarvoor de burger zich zelfs niet interesseert. Die burger zal echter wel met alle consequenties geconfronteerd worden. Maar de betrokken beleidsmakers hopen tegen die tijd al lang niet meer beschikbaar te zijn voor rekenschap. Wel, dat laatste zou in dit geval wel eens kunnen tegenvallen. De tekenen staan op storm, zowel in de financiële markten als in de geopolitieke situatie!

Hier zijn pure partijpolitieke motieven en machtsspelletjes bezig die bewijzen dat het toverwoord ‘verandering’ in niets verschilt van de platte paternalistische politiek waar ook de traditionele partijen zich aan bezondigden.

Lees even onderstaande commentaar en stuur die door naar iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij dit belangrijk en - vooral voor Vlaanderen - zeer duur dossier.

 

Is Hasselt belangrijker dan de Belgische Defensie?

 

We moesten recent vaststellen dat de regering een minister verloor omdat zijn partij en hijzelf de functie van burgemeester van een stad belangrijker vindt dan zijn functie als defensieminister van België. Of dat een goede keuze is voor de regering laten we in het midden, maar het geeft wel het signaal dat Defensie voor deze regeringspartner niet zo belangrijk is.

Dat deze partij nu op zoek gaat naar een vervanger en daarbij druk uitoefent op premier Michel om de beslissing inzake de opvolging van de F-16-gevechtsvliegtuigen zo snel mogelijk te nemen zodat de opvolger niet meer zou geconfronteerd worden met dit dossier, vinden wij allesbehalve getuigen van goed bestuur.

Het is onaanvaardbaar dat een regeringspartij, die Defensie niet belangrijk genoeg vindt, van de Eerste Minister verlangt dat dit dossier ondergeschikt wordt gemaakt aan partijpolitieke motieven die indruisen tegen het goed bestuur van de federale regering.

Zoals uit meerdere publicaties blijkt, onder meer in het weekblad Knack, is er duidelijk sprake van een gebrek aan transparantie én van bevoordeling van één kandidaat, de F-35A.

Ik citeer Knack: Hebben de concurrenten van de F-35 ooit écht kans gemaakt om de opvolger te worden van de Belgische F-16's? Nee, zo blijkt uit onderzoek door Knack.

Het is daarom maar evenzeer omwille van de door ons onderzochte militair-technische problemen met de F-35A, dat wij blijven pleiten voor een uitstel van de beslissing. Dit dossier is zowel politiek als militair niet rijp voor een doordachte beslissing.

Moet een Premier die garant staat voor ‘politiek’ België ingaan op de wensen van een coalitiepartner in dit dossier? Wij denken dat dit een grote fout zou zijn en vinden dat de regering best eerst een nieuwe politieke en militaire evaluatie laat uitvoeren. Alleen zo kunnen de politieke verantwoordelijken bewijzen dat ze het laatste woord hebben én géén deel uitmaken van een perfide spelletje ‘politique politicienne’.